Arhivă pentru sprijin

100 personalităţi în Comitetul de sprijin pentru preşedintele PNL Crin Antonescu

Posted in politica with tags , , on octombrie 9, 2009 by argesuldenord

Conf. dr. Emilian Alexandrescu, de la Universitatea din Bucureşti; conf. dr. Doru Anastasiu, decanul Facultăţii de Medicină Generală, Universitatea “Victor Babeş“, Timişoara; prof. dr. Nicolae Anastasiu, membru corespondent al Academiei Române, preşedintele Societăţii Geologice a României (2000-2006); prof. dr. Anton Anton, prorector al Universităţii Tehnice de Construcţii, preşedintele Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică (2005-2008); prof. dr. Alexandru Avram, de la Universitatea Le Mans, Franţa; Constantin Avramescu, de la Fundaţia pentru Societate Civilă; prof. dr. Alexandru Barnea, decanul Facultăţii de Istorie (1996-2004), Universitatea din Bucureşti; prof. dr. Rodica Bărănescu, vicepreşedinte al Asociaţiei Inginerilor în Construcţii de Maşini, SUA; Ducu Bertzi, cantautor; Radu Boroianu, regizor, ambasador în Elveţia (1997-2001); dr. Tudor Berza, de la Institutul de Geologie al României, director executiv al Fundaţiei Române pentru Democraţie (1997-2000); prof. dr. Lucian Boia, de la Universitatea din Bucureşti; prof. dr. Monica Bottez, de la Universitatea din Bucureşti; prof. dr. Paul Botez, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “G.T. Popa”, Iaşi; prof. dr. Ion Bruckner, decanul Facultăţii de Medicină, U.M.F. “Carol Davila” (1990-1992); dr. George Calalb, preşedintele Convenţiei Medicilor Democraţi din România (1994-2006); Anca Calangiu, traducător, membru Uniunea Scriitorilor; Gabriela Carp, critic de artă, membru fondator Fundaţia Academia Civică şi reprezentant al “Alianţei Civice” la Munchen, membru fondator şi fost vicepreşedinte “Alianţa Civică”, München; Mircea Carp, jurnalist, director Vocea Americii şi Europa Liberă; conf. dr. Matei Cazacu, cercetător la Centre National de la Recherche Scientifique Paris, membru al mişcării Goma şi al Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului din 1977; dr. Marcel Cazacu, director ştiinţific al Institutului de Cercetări Viticole al Academiei Române Valea Călugărească (1997-2007); prof. dr. Ştefan Câlţia, pictor, profesor la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti; Daniela Crâsnaru, scriitoare, director de programe Academia di România din Roma (2001 – mai 2009); dr. c.p. I Constantin Crăciun, şef Departament Institutul Naţional Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului; Radu Călin Cristea, scriitor, jurnalist Europa liberă (1990-2003); prof. dr. ing. Mihail Chircor, de la Universitatea “Ovidius” Constanţa; Alexandru Cistelecan, critic literar; Eleonora Cofas, director la Muzeul Cotroceni (1997-2000); Aferăriţei Constantin, copreşedinte Consiliul Moral al Revoluţiei; prof. dr. Petre Constantin (dr. Barbi), Academia de Ştiinţe Economice, autor al Imnului Golanilor în Piaţa Universităţii, ambasador (1997-2000); prof. dr. Mugura Constantinescu, de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava; prof. dr. Sorin Dimitriu, preşedintele Consiliului de Administraţie al Institutului Naţional de Cercetări Aerospaţiale; Mircea Diaconu, directorul Teatrului Nottara Bucureşti; Gabriel Dimisianu, scriitor, director adjunct “România literară”; Georgeta Dimisianu, editor, redactor-şef al revistei “Istorie a civilizaţiei”; dr. Neagu Djuvara, istoric şi diplomat; prof. dr. Octavian Duliu, preşedintele Solidarităţii Universitare, Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti; Adrian Dumitrescu, preşedinte Fundaţia Română pentru Cooperare Europeană; Caius Dobrescu, scriitor; Catrinel Dumitrescu, actriţă Teatrul Nottara Bucureşti; Smaranda Enache, copreşedinte Liga Pro Europa, ambasador în Finlanda şi Estonia (1998-2001), membru fondator Alianţa Civică; dr. Georgeta Filitti, cercetător ştiinţific; prof. dr. Lucian Gavrilă, preşedintele Asociaţiei Geneticienilor din România; Ion Gâtlan, preşedintele Forumului Antitotalitar Creştin al Luptei Anticomuniste, părintele primului tânăr ucis în Revoluţie; Mihai Gheorghiu, vicepreşedintele Ligii Studenţilor, Universitatea din Bucureşti (1990), organizator al manifestaţiei din Piaţa Universităţii; prof. dr. Mihaela Grancea, şef de catedră, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu; gen. divizie veteran Constantin Emil Grădinescu, cavaler al Ordinului Mihai Viteazu; Manuela Golescu, preşedinta Fundaţiei Golescu; prof. dr. Dan Grigore, pianist, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti; Emil Hossu, actor Teatrul Nottara Bucureşti; Valentin Hurduc, creatorul ziarului anticeauşist “Luneta”, incendiatorul statuii lui Lenin; prof. dr. Sorin Ilfoveanu, pictor, rectorul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti (2000-2005); prof. dr. Alexandru Ionescu, preşedinte Ecomondia, membru al Academiilor de Ştiinţe din Illinois şi New York; prof. dr. Adrian Iorgulescu, preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR – ADA); Filip-Lucian Iorga, vicepreşedinte al Fundaţiei Culturale Erbiceanu; conf. dr. Marinel Kovacs, Universitatea de Nord Baia-Mare; Cornel Leu, scriitor, preşedinte Mişcarea pentru Progresul Statului Românesc; dr. Aurora Liiceanu, psiholog; conf. dr. Ecaterina Lung, prodecan al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti; Diana Lupescu, actriţă Teatrul Nottara Bucureşti; Ştefan Niculescu Maier, disident anticomunist (SUA); prof. dr. Andrei Marga, rectorul Universităţii “Babeş Bolyai”, Cluj; prof. dr. Tudor Marian, Universitatea Bucureşti, preşedintele Solidarităţii Universitare (1992-1998); prof. dr. Dumitru Marin, etnolog, Vaslui; Tudor Mărăscu, regizor; conf. dr. Rodica Mihulecea, prodecan Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu; prof. dr. Dumitru Mnerie, rectorul Universităţii “Ioan Slavici”, Timişoara; prof. dr. Ioana Moisil, Facultatea “Herman Oberth”, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu; prof. dr. Alexandru Moisuc, rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului; Alexandru Muşina, scriitor; prof. dr. Victor Neumann, Universitatea de Vest Timişoara; dr. Marius Oprea, istoric; dr. Theodor Orăşanu, membru fondator (1988) al Asociaţiei Villages Roumaines-Suisse; prof. dr. Călin Oros, prorector Universitatea Valahia, Târgovişte; acad. Ion Păun Otiman, secretar general al Academiei Române; prof. dr. Zoe Petre, Universitatea din Bucureşti; Dan Petrescu, director British Petroleum; prof. dr. ing. Virgil Petrescu, Universitatea Tehnică Bucureşti; Dan Piţa, regizor; Anamaria Pop, traducător; conf. dr. ing. Virgil Popescu, Universitatea din Craiova; Antonie Popescu, avocat, Clubul Seniorilor Ligii Studenţilor; prof. dr. Alexandru Popovici, preşedintele Fundaţiei pentru Societatea Civilă; Radu Portocală, publicist anticomunist, Franţa, membru fondator al Ligii pentru Drepturile Omului (Paris, 1984); conf. dr. Florian Purghel, UMF, şef secţie Chirurgie Ortopedică-Traumatologie Spitalul Clinic de Urgenţă “Dr. Bagdasar-Arseni”; Dr. Lidia Purghel, cercetător ştiinţific la IFIN-HH, laureată a Premiului pentru Fizică “Horia Hulubei”; prof. dr. ing. Dumitru Rădăuceanu, Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică Iaşi; dr. Sorin Rădulescu, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale Resurse Minerale; prof. dr. Nicolae Robu, rectorul Universităţii Politehnice Timişoara, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor; Dorina Rusu, preşedinta Fundaţiei “Horia Rusu”; prof. dr. Cornel Sigmirean, cancelarul Universităţii “Petru Maior” din Târgu-Mureş; prof. dr. Marius Smigelschi, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”; Septimiu Stoica, avocat, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti 2006-2007; Iolanda Strănescu-Costide, arhitect, preşedinte al Asociaţiei Culturale a Românilor din Anglia (ACRA), fondator Ion Raţiu; prof. dr. Radu Surdulescu, Universitatea din Bucureşti; Alex. Ştefănescu, scriitor, redactor-şef revista “România Literară”; prof. dr. Nicolae Şerban Tanasoca, directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române; prof. dr. Antoaneta Tănăsescu, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; conf. dr. Marian Tiplic, şeful catedrei Antică şi Medie, Facultatea de Istorie, Sibiu; Liviu Tofan, director la Institutul Român de Istorie Recentă, fost director adjunct Radio Europa Liberă; prof. dr. Cătălin Turliuc, Academia Română, filiala Iaşi: prof. univ. Maria Nicoleta Turliuc, Universitatea “Al.I. Cuza”, Iaşi; prof. dr. Mihai Aristotel Ungureanu, prorector Universitatea Româno-Americană, secretar general al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS); Doina Uricariu, scriitoare, director al grupului editorial Universalia; prof. dr. Dragoş Vaida, Facultatea de Matematică, Universitatea din Bucureşti; conf. dr. Varujan Vosganian, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor; prof. dr. Constantin Vlaicu, Facultatea de Electrotehnică, Universitatea Politehnică Bucureşti; prof. dr. Laurenţiu Vlad, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti; dr. Renate Weber, preşedinta Fundaţiei pentru o Societate Deschisă România (1998–2007); Dinu Zamfirescu, preşedintele Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc.

V.A.