Arhivă pentru rodos

Însemnări dinspre suflet – La Nucşoara, o şcoală promovează tradiţiile româneşti

Posted in rural with tags , , , , on octombrie 30, 2010 by argesuldenord

Am ajuns la Nucşoara, o comună de munte cu căsuţe înlănţuite şi garduri lăsate sub vegetaţia crescută hai-hui. E o după-amiază limpede şi liniştită. A douăzeci şi patra zi a toamnei. Pădurea de pe ceafa satului îşi despoaie verdele peste şoseaua şerpuitoare spre Munţii Nucşoarei, unde odinioară se ascunseseră Haiducii Muscelului, patrioţii anticomunişti ai lui Toma Arnăuţoiu. La Sboghiţeşti, nu departe de casa – cocoţată pe un deal, cât mai aproape de cer – a meşterului în lemn Ion Rodoş, clădirea vechii şcoli – transformată în cârciumă după construirea noului local de învăţătură – are la intrare o panglică tricoloră.
Primarul Cornel Berevoianu, îmbrăcat la patru ace, ne întâmpină la intrarea în curtea şcolii – amenajată cu diverse sculpturi în lemn – explicându-ne că “de azi vom avea o şcoală în plus. O secţie externă, de sculptură în lemn, a Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Piteşti”, înfiinţată la solicitarea noastră, a Consiliului Local”.
Ceva mai departe, vreo cincisprezece copii, în costume naţionale, făloşi şi ageri în mişcări stau de vorbă cu meşterul Rodoş – viitorul îndrumător într-ale sculpturii în lemn. Acesta, mic de statură, cu pălăriuţa ciobănească într-o parte şi cu mâinile sale enorme – cât o bibliotecă – le spunea, într-un limbaj numai de ei cunoscut, câte ceva despre respiraţia lemnului, despre cum trebuie privit, mângâiat, ascultat, ca să vezi ce poţi face din el.
Nu peste mult timp sosesc invitaţii la prima oră de curs (inaugurarea localului şi deschiderea anului şcolar): prefectul Gogu Davidescu, vicepreşedintele C.J. Argeş, Florin Tecău, dr. Mihail Sachelarie – directorul Bibliotecii Judeţene “Dinicu Golescu”, dr. Filofteia Pally, director general al Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, jurnalişti, reprezentanţii Fundaţiei “Petre Ionescu-Muscel” şi alţi iubitori ai tradiţiilor româneşti.
Doamna directoare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Piteşti, prof. Gabriela Pendiuc a deschis manifestarea subliniind faptul că şcoala pe care o conduce se preocupă de promovarea meşteşugurilor satului argeşean şi, emoţionată de dulceaţa momentului, a înmânat meşterului Ion Rodoş catalogul clasei.
“Înfiinţarea unei şcoli e asemenea naşterii unui copil, o minune. Cu atât mai mult aici, la Nucşoara, unde oamenii s-au înfrăţit cu natura, păstrând în lada de zestre a sufletului tradiţiile locale, singurele mărturii, prin vreme, ale identităţii româneşti. Ion Rodoş, un meşter cu mâini de aur, a dus faima României pe meridianele globului. Copiii pe care domnia sa îi va învăţa tainele lemnului ştiu deja că tradiţiile ne ajută să spunem că suntem români, într-o lume a globalizării”, a spus domnul prof. ing. dr. Florin Tecău, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Argeş.
Şcoala Populară de Arte şi Meserii a mai înfiinţat secţii externe la Coşeşti, Poenarii de Muscel şi Rucăr, prin hotărârea nr. 94/23.06.2010 a Consiliului Judeţean. Această făptuire a fost făcută în vederea afirmării identităţii localităţilor pentru păstrarea şi transmiterea către tânăra generaţie a tradiţiilor populare româneşti. Cu sprijinul autorităţilor locale şi al meşterilor populari care vor fi profesorii copiilor ce doresc să înveţe meşteşugurile tradiţionale, sălile au fost dotate cu materialul didactic necesar desfăşurării activităţii în bune condiţii. Cursurile se vor desfăşura pe durata a doi ani şcolari, fiind cuprinse următoarele activităţi: realizarea de obiecte populare specifice zonei; organizarea de expoziţii pe teritoriul judeţului Argeş şi participarea la concursuri judeţene, interjudeţene şi naţionale; producţie la finalul semestrelor; organizarea de stagiuni artistice ale şcolii; schimburi de experienţă la nivel judeţean şi interjudeţean; participări la diverse alte acţiuni culturale în municipiu, judeţ şi în ţară; realizarea unui muzeu cu obiecte tradiţionale realizate de elevii şcolii şi încurajarea turismului cultural local.
După ce preoţii comunei au sfinţit sala de clasă, amenajată ca un mini-atelier de sculptură (valoarea uneltelor ridicându-se la 10.000 lei, bani din visteria primăriei), meşterul Ion Rodoş a făcut o demonstraţie de artă sculpturală, cum numai el ştie. Nu a uitat însă să ne spună că faima pe care o are azi o datorează doamnei Pally, care l-a promovat, a simţit artistul din el şi l-a dus la Bruxelles pentru a arăta Europei cum îşi aşează românii sufletul în trupul lemnului.
I-am privit palmele – curate ca lacrima lemnului pe care-l dojeneşte uneori, fiindcă se lasă greu transformat în icoane, linguri, statui ornamentale, jucării.
Sculpturile lui înfăţişând diverse animale parcă sunt vii şi au o expresivitate deosebită. Meşterul ne-a spus că acest lucru se datorează faptului că desenează foarte bine şi are vedere în spaţiu. Bancul de lucru pe care l-a adus în atelierul unde va lucra cu elevii este foarte ingenios. Bucăţile de lemn ce urmează a fi sculptate sunt fixate într-un suport sub forma unui cap de câine, a cărei greutate e dublată de forţa picioarelor celui care-l foloseşte. La început, elevii vor învăţa să sculpteze obiecte mai uşoare, cum ar fi linguri cu modele mai simple, iar în timp, după ce vor câştiga experienţă, vor lucra şi obiecte mai complicate.
Finalul festivităţii s-a derulat la căminul cultural, împodobit cu obiecte populare din zestrea culturală a comunei şi s-a gustat brânză de burduf, ceapă şi ţuică – produsele cu care nucşorenii îşi servesc musafirii de vază.
Viaţa-i grea, pentru că nu există locuri de muncă. Necazurile nu sunt puţine, dar, la Nucşoara, localnicii au credinţa că numai învăţătura poate aduce bucurie în viaţă, iar dacă ea are în vedere meşteşugurile tradiţionale, înseamnă că România trebuie să fie liniştită, fiindcă nu va dispărea niciodată.
Prof. George BACIU