Arhivă pentru regulament

Sinaxa stareţilor şi stareţelor din eparhie

Posted in religie with tags , , , on ianuarie 31, 2012 by argesuldenord

În paraclisul “Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” din Curtea de Argeş, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, a fost organizată pe 18 ianuarie o întâlnire a stareţilor şi stareţelor din Eparhia Argeşului şi Muscelului. În cadrul şedinţei au fost analizate următoarele: 1. Realizările în plan administrativ, economic, cultural şi pastoral misionar obţinute de fiecare unitate monahală în anul 2011; 2. Planurile manageriale pentru anul 2012; 3. Situaţia personalului monahal la zi; 4. Lucrările executate la monumentele istorice din cuprinsul eparhiei se vor face cu aprobarea Centrului Eparhial şi cu avizul Direcţiei Monumentelor Istorice;
5. Întocmirea unei condici speciale în fiecare mănăstire în care se vor trece istoricul, perso-nalul monahal, inventarul bunurilor mobile şi imobile, donaţii; de asemenea, fiecare unitate monahală va deţine o carte de aur. 6. Centrul Eparhial va primi toate proiectele privind activitatea social-filantropică a mănăstirilor, având în vedere că anul 2012 a fost declarat de Sfântul Sinod al B.O.R., “Anul Tainei Sf. Maslu şi îngrijirii bolnavilor”.
7. Comunicarea adresei nr. 8578/2011 privind situaţia fundaţiilor şi asociaţiilor din cuprinsul eparhiei.
8. Comunicarea adresei nr. 8783/2011 referitoarea la respectarea disciplinei financiar contabile în toate unităţile monahale; 9. Situaţia privind salarizarea personalului neclerical, potrivit căreia eşalonarea debitului către Consiliul Judeţean Argeş se va face pe o perioadă de 17 luni.

Roxana MOLDOVAN