Arhivă pentru fonduri

În Argeş, guvernul Boc a îngropat fonduri de circa 300 milioane euro

Posted in actualitate with tags , , on mai 1, 2010 by argesuldenord

Dezvãluirea a fost fãcutã de cãtre preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Nicolescu şi constituie un motiv de mare supãrare. Este vorba despre 46 proiecte de investiţii în domeniul apã-canal, care trebuiau finanţate pe OG7, dar au fost îngheţate. Actuala guvernare anunţase cã va da bani pentru finalizarea investiţiilor demarate, dar nu s-a ţinut de cuvânt. În Argeş, unele erau cam 80% realizate, dar au fost abandonate. Ca o consecinţã, cele 50 firme care lucrau la ele şi-au restrâns sau chiar şi-au închis activitatea, pentru cã nu şi-au primit banii, iar aproximativ 30.000 oameni au îngroşat rândurile şomerilor. Cum unele lucrãri dateazã din 2005 sau 2006, sumele investite pânã în prezent, estimate la circa 300 milioane euro, sunt practic îngropate în pãmânt. Pentru reluarea lucrãrilor ar fi necesare sume de pânã la 400 miliarde lei vechi. Dacã s-ar investi, s-ar putea finaliza lucrãrile, iar dupã racordarea la reţelele de apã şi canal, din costurile serviciilor puse la dispoziţia populaþiei, s-ar putea trece la recuperarea investiţiilor, în timp. Numai cã noi nu trãim într-o lume idealã…
Roxana MOLDOVAN