Arhivă pentru executare silita

Executarea silită

Posted in INFO UTILE with tags on martie 31, 2012 by argesuldenord

Executarea silită constituie faza ultimă a procesului civil şi reprezintă, în ţara noastră, o importantă garanţie a înfăptuirii justiţiei, întemeindu-se, în toate fazele ei, pe principiul legalităţii. Concomitent cu realizarea drepturilor creditorului, legea ocroteşte debitorul şi orice alte persoane împotriva oricăror măsuri excesive. Urmărirea se efectuează numai asupra patrimoniului debitorului, fiind cu desăvârşire interzisă orice măsură de constrângere asupra persoanei acestuia. De regulă, executarea silită se aplică asupra întregului patrimoniu al debitorului. Legea exceptează de la urmărire unele bunuri strict necesare pentru existenţa sa şi întreţinerea familiei sale, pentru exercitarea meseriei sau profesiei ori alte bunuri cu destinaţie specială. Un mijloc pentru asigurarea legalităţii executării silite îl reprezintă şi contestaţia la executare. Executarea silită poate fi directă sau în natură, de exemplu: ridicarea de la debitor a unui bun pe care îl deţine fără drept, demolarea unei construcţii, evacuarea dintr-o locuinţă etc., ori indirectă sau prin echivalent, constând în încasarea de către creditor a unor sume băneşti obţinute prin vânzarea bunurilor debitorului ori prin poprire. În raport cu natura bunurilor supuse urmăririi executării silite poate avea mai multe forme, prevăzute de Codul nostru civil: urmărirea bunurilor mişcătoare ce se află în posesia debitorului; urmărirea şi poprirea bunurilor mişcătoare ale debitorului care se află în posesia celui de al treilea; urmărirea fructelor prinse de rădăcini; urmărirea veniturilor unui bun nemişcător; urmărirea bunurilor nemişcătoare; predarea silită a mişcătoarelor şi nemişcătoarelor.

Argeşul de Nord