Arhivă pentru eparhie

Sprijin pentru Catedrala Mântuirii Neamului

Posted in religie with tags , , , , , , , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Întrunită în data de 9 iulie, Permanenţa Consiliului Eparhial, cu participarea P.C. părinţi protoierei, a luat cunoştinţă de adresa PF patriarh Daniel, în care se prezintă stadiul actual al lucrărilor executate la Catedrala Mântuirii Neamului. Văzându-se necesitatea sprijinirii, în continuare, a acestei lucrări, dar şi faptul că în Eparhia Argeşului şi Muscelului, clericii şi credincioşii arată dragoste şi susţinere financiară însemnată, s-au hotărât următoarele:
1. Eparhia Argeşului şi Muscelului va avea ca principală prioritate Catedrala Mântuirii Neamului.
2. ÎPS Arhiepiscop Calinic va trimite Scrisoare Pastorală către clerul şi poporul argeşean pe această temă.
3. Se vor instala în biserici cutiile milei pentru Catedrala Mântuirii Neamului.
4. Se vor distribui în toată Eparhia Argeşului şi Muscelului lumânările tip candelă confecţionate de Patriarhia Română, în scopul sprijinirii acestui măreţ obiectiv eclesiastic.
5. Se va organiza o întrunire a tuturor agenţilor economici din Argeş, în cadrul fiecărei parohii.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare de ajutorare financiară, necesară pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului!

Roxana MOLDOVAN

Vizită pastoral-administrativă în Eparhie

Posted in religie with tags , , on mai 11, 2012 by argesuldenord

Joi, 15 martie, ÎPS Calinic a vizitat mai multe monumente istorice importante aflate în cuprinsul Eparhiei. Cu această ocazie, a fost însoţit de arhitectul Severică Mitrache, fiind analizate toate lucrările de restaurare care urmează să fie realizate în viitor. Au fost vizitate următoarele biserici:
– Mănăstirea Cotmeana, un monument de sinteză arhitecturală, reprezentativ pentru asimilarea şi dezvoltarea arhitecturii munteneşti din secolul al XIV-lea: faţadele bisericii sunt din caramidă aparentă, decoraţiunile sunt realizate în stil bizantino-balcanic, specific secolelor XIII-XIV, iar clopotele sunt lucrate pe la începutul secolului al XIV-lea;
– biserica din parohia Vărzaru, comuna Merişani, construită în anul 1653, închinată Sf. Ierarh Nicolae şi Sf. Cuv. Paraschiva; –
biserica parohiei Brădet, comuna Brăduleţ, ctitorie a domnitorului Mircea cel Bătrân. A fost construită în anul 1396, fiind obşte monahală până în anul 1790. Pictura datează din anul 1761;
– biserica parohiei Corbeni, construită în anul 1743, închinată Sf. Mc. Dimitrie.

Roxana MOLDOVAN