Arhivă pentru domnesti

Unirea – visul de veacuri al românilor

Posted in actualitate with tags , , on decembrie 17, 2012 by argesuldenord

Ziua Naţională a României a fost sărbătorită, la Domneşti, în sala Casei de Cultură, printr-un spectacol foarte bine alcătuit de către o echipă de cadre didactice sub îndrumarea prof. Mihai Grigore – consilier educativ. Publicul prezent a putut vedea, vreme de două ceasuri, un program ce a cuprins: o prezentare succintă a dorinţei de unitate naţională a românilor (prof. Costin Comănescu), montaj literar-muzical susţinut de elevii clasei a IV-a (înv. Adrian Hirică), dans modern – formaţia MERIDIAN a liceului (coregraf, prof. Anisela Mazilu), sceneta “Moş Ion Roată şi Unirea” (actori fiind elevi din clasa a VIII-a), o lecţie de istorie altfel de cum suntem obişnuiţi – poezie, muzică, film, cântec, teatru (protagonişti elevi ai Liceului Tehnologic “Petre Ionescu-Muscel”, pregătiţi de profesorii Anuţa Hirică şi Costin Comănescu). Nu au lipsit acordurile flamenco ale chitarei lui Andrei  Hănescu (clasa a VI-a, instructor prof. Cristian Matei) şi nici dansurile populare susţinute de Ansamblul CETINA al Casei de Cultură Domneşti. O zi minunată ca sufletele noastre, ale românilor!

Prof. George BACIU

Colegiu Naţional la Domneşti?

Posted in actualitate with tags , , , on octombrie 31, 2012 by argesuldenord

La liceul din această comună se desfăşoară lucrări de modernizare a imobilelor şi anexelor, finanţate pe un proiect dezvoltat cu Banca Mondială. Clădirile care adăpostesc anexele tehnice au fost reabilitate în cursul verii, pe baza unor investiţii locale. Ambiţia edililor şi a multor locuitori de pe valea Râului Doamnei este să obţină transformarea liceului în colegiu naţional. Rezultatele obţinute în ultimii doi ani la examenele de bacalaureat nu prea justifică asemenea pretenţie. De aceea s-au depus eforturi considerabile pentru oferirea unor condiţii de studiu propice performanţei. Primarul Nicolae Smădu este convins că, până la urmă, visul oamenilor locului se poate îndeplini, pentru că există o tradiţie a oamenilor de valoare ridicaţi din zonă, care au făcut cinste ţării. Rămâne de văzut dacă părinţii şi copiii acestora sunt convinşi de necesitatea respectării tradiţiei…

Dan BASARAB

Argeş – Domneşti, cultură, spiritualitate, frumuseţe

Posted in cultura with tags , , on octombrie 31, 2012 by argesuldenord

Cine spune că provincia este ori trebuie, musai, să fie mai prejos de cetate şi de urbanitate? O întrunire a CIC la Domneşti–Argeş, din luna septembrie, mi-a infirmat din plin această opinie destul de răspândită. Mi-am reamintit atunci multe refe-rinţe lirice despre Argeş – “Pe Argeş în jos/ pe un mal frumos” (pop.); “… pe genunchi scriind o carte/ s-o trimită dragei sale/ de la Argeş mai departe” (Eminescu); “Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei/ şi murmură pe ape copilăria mea…”; “Mă-ntorc la tine Argeş,/ ţinut de-odinioară…” (Pillat) – spunându-mi că frumuseţea şi bogăţia dintotdeauna a acestor ţinuturi au fost, sigur, motiv de farmec şi atracţie. Colinele argeşene – “muscelele” – din dealurile subcarpatice scăldate în dulcea lumină a Sudului nu doar încântă ochiul cu peisaje splendide, blând-ocrotitoare şi binecuvântate de rod, ci şi prilejuiesc vizitatorului bucuria întâlnirii unor oameni aleşi perpetuând o tradiţie vie, specifică locurilor.
Vizita în Argeş mi-a confirmat ideea că roadele pământului nu sunt doar aurul din subteranele munţilor,  păduri şi ape ca lacrima, grâne, livezi şi vii, ci şi oamenii de-o calitate aparte. De ce oare n-am privi omenescul ca pe comoara cea mai de preţ a unui ţinut, a unui context socio-uman şi cultural, pe care anumite zone ale României sunt – au fost mereu – în măsură să o dea ţării lor şi umanităţii? Există astfel de zone în România care au dat, bunăoară, cel mai mare număr pe suprafaţă terestră de academicieni, cercetători şi oameni de cultură în diferite domenii, altele – cel mai mare număr de creatori în artă, ştiinţă, cultură, literatură etc. Putem numi, de pildă, o zonă anume care circumstanţiază Sibiul cu Răşinarii, Săliştea, Dumbrava, ori Făgăraş; Bistriţa-Năsăudului cu câteva localităţi celebre de acolo; Nordul Moldovei cu Bucovina care a umplut cultura română de cărturari, poeţi, critici, istorici, artişti celebri. Aceste zone nu sunt singurele, dar mai pregnant ca altele, ele au dat României oameni de excepţie, de calitate profesională, morală şi spirituală pilduitoare, fie că au fost şi sunt academicieni, cercetători, ingineri şi medici, profesori, scriitori, militari de carieră ori politicieni, fie că administrează localităţile ori muncesc pământul.
Cu siguranţă, Argeşul cu Domneşti, Curtea de Argeş, Nucşoara, Corbi, Florica, Goleşti şi multe alte localităţi aşternute pe dealurile domoale de la picioarele Carpaţilor Meridionali ori urcând până sub pintenii de piatră ai munţilor se adaugă acestor zone. Cu câtva timp în urmă, un cercetător atrăgea atenţia asupra incredibilei rezerve de bogăţie – umană şi materială, spirituală şi tradiţională – a zonelor adiacente Munţilor României. Constaţi aceasta în Argeş, ţinut populat de-o stirpe de oameni aleşi, cu ascendenţă în muntenii ce au coborât demult, în istorie, de pe plaiurile înalte din Meridionalii ce nu separau, ci uneau Valahia de Transilvania. Ei au continuat până azi o tradiţie aparte în spaţiul românesc şi, probabil, şi pe alte meridiane ale lumii, unde se vor fi aflând urmaşii lor.
Aflate nu departe de Bucureşti – azi la cel mult o oră cu maşina, pe vremuri la 2-3 ore de drum în goana cailor, călare ori cu trăsura – blândele plaiuri argeşene au oferit din vechime nu doar locuri de rezidenţă curţii feudale, aristocraţiei şi intelighenţiei din Muntenia, ci, la o adică, în vremuri de bejenie, şi adăpost de orice năvăliri şi ostilităţi barbare. În istoria recentă, satele de sub munţi învecinate cu ziduri şi tainiţe din stânci ori cu poteci ce urcă sprinten spre piscuri au fost locuri de rezistenţă anticomunistă şi anticolectivistă, căci istoria interferă oriunde cu locurile. Aşa se face că unele sate argeşene n-au fost colectivizate. Nu întâmplător, “pe Argeş în jos/ pe un mal frumos”, au fost alese locuri pentru reşedinţe şi ctitorii voievodale celebre – “loc de monastire/ şi de pomenire”. Neagoe Basarab şi-a zidit mănăstirea pe urme mai vechi ale unui legendar şi neaoş Negru Vodă, îmblânzind sălbăticia locurilor şi continuând o tradiţie preluată apoi şi de Radu de la Afumaţi, iar una din Doamnele Ţării Româneşti urmărită de duşmani s-a înecat în râul numit azi al Doamnei, ce coboară din munţi, traversând ţinutul de la nord la sud. Celebre familii boiereşti au avut reşedinţe în Argeş: Goleştii în sec. XVII, Brătienii făuritori de istorie modernă în sec. XIX şi alţii care şi-au transmis numele de întemeietori unor localităţi precum: Muşăteşti, Stroeşti, Costeşti, Ştefăneşti, Goleşti, Cândeşti, Zamfireşti etc. Unele toponime conotează clasa şi categoria socială, precum Jupâneşti, Ţigăneşti, Băjeneşti, altele ocupaţia şi originea precum Ciobăneni, Pământeni, Ungureni, Bădeşti. La Curtea de Argeş au ctitorit şi s-au îngropat pentru eternitate unii voievozi şi apoi regii României, încât istoria e sădită aici nu doar în numele locurilor, ci şi adânc în pământ, în lemn şi în piatră.
Întâlnirea CIC de la Domneşti, a intelectualilor zonei, a întrunit personalităţi culturale, primari, consilieri şi cetăţeni din comunele argeşene, confirmându-mi că o bună tradiţie spirituală magnetizează aici prin cultură şi-i implică nu doar pe argeşeni, ci şi pe prietenii şi vecinii lor vâlceni, pe câţiva din Transilvania şi pe alţii din Bucureşti. Cum să evoc atmosfera? Destul să-i numesc pe academicianul George Păun, rezident la Curtea de Argeş, o personalitate de rezonanţă internaţională ce înnobilează orice context uman şi o dată mai mult comunitatea în care se află, făcând periferia să concureze şi să devanseze, cultural, centrul şi pe scriitorii Ioan Hiru şi George Baciu, profesorii din Domneşti, care energizează educativ şi cultural viaţa comunei lor. Academicianul Gh. Păun a coordonat întâlnirea iubitorilor de cultură (de unde denumirea clubului, CIC), încoronând cu prezenţa domniei sale manifestarea găzduită excelent şi regizată abil de prof. director G. Baciu. Destul să mai spun că în Domneştiul cu tradiţie legendară şi aristocratică apare o excelentă revistă culturală, “Pietrele Doamnei”, coordonată de poetul şi profesorul de istorie G. Baciu, că prof. Ion C. Hiru a publicat zeci de cărţi, de istorie, documentare, monografii, romane, iar G. Baciu asemenea, pe urmele maestrului. Cei doi îşi îndeplinesc exemplar rolul de mentori în viaţa comunităţii, căci oamenii sfinţesc – nu-i aşa? – locul în care trăiesc.
Câte comune din România au, precum Domneştiul, la o populaţie de circa 3.300 locuitori, o revistă culturală competitivă, un liceu renumit şi o bibliotecă de peste 60.000 volume, cu un consistent şi valoros fond de carte, pensiuni numeroase şi instituţii ce concurează urbanitatea? Puţine ori niciuna. Topos cu rezonanţă istorică şi spirituală de veche reşedinţă voievodală – a primilor domni munteni, Basarabii, Domneştiul dispune de o asociaţie culturală, “P. Ionescu Muscel”, căci personalităţile locului activează şi în posteritate, dând nume instituţiilor de azi şi contribuind la emanciparea culturală a comunei. Primarul Nicolae Smădu e partener în toate “construcţiile” materiale şi susţinător implicat în activităţile culturale şi spirituale ce aduc beneficii şi faimă Domneştilor. Obiectivele administraţiei – Centru de sănătate, liceu renovat, piaţă amenajată pentru târgul tradiţional de produse specifice zonei, teren de sport, centru informatizat la Biblioteca “Luca Paul” etc. – sunt realizate la standarde actuale, din resurse proprii ori prin proiecte de finanţare. Primarul ştie că numai încoronate de dimensiunea cultural-educativă realizările materiale dăinuie în timp! La Domneşti-Argeş se confirmă că atunci când primarul, el însuşi iubitor de cultură, atrage-n echipa sa oamenii valoroşi ai locului, reuşita managerială şi atingerea standardelor de calitate sunt asigurate.
La întîlnirea CIC au fost prezenţi la Domneşti, în exemplară şi impresionată fraternitate, primari împreună cu consilieri locali şi cetăţeni de marcă ai comunelor lor, din Corbi, Nucşoara, Domneşti, Curtea de Argeş, dar şi prieteni din Râmnicu Vâlcea, din Societatea Culturală “Anton Pann”. S-au lansat şi prezentat cărţi de către autori şi editori (Ion C. Hiru, Terezia Filip, V. Ş. Cisteianu), s-au evocat perso-nalităţi, s-a vorbit despre dizidenţă şi rezistenţă prin cartea “Celebrităţi din negura uitării”, lansată de I.C. Hiru, ori prin romanul “Jar şi diamante de Igniş” de Teresia Bolchiş-Tătaru, editat la Alba Iulia. Au fost evocaţi eroii din Munţii Nucşoarei (d-na Elena Arnăuţoiu), s-au citit poeme şi s-au intonat versuri patriotice şi istorice (poeta Oxana Cârlan), iar soprana Rodica Anghelescu ne-a delectat cu muzică clasică şi populară, s-au mărturisit experienţe creative şi spirituale (Marin Voican Ghioroiu), s-au etalat sculpturile în lemn ale meşterului Ion Rodoş, din Nucşoara, realizate cu elevii din atelierul său. Au fost prezenţi oaspeţi din Bucureşti, Piteşti, Alba Iulia, Baia Mare, Chişinău. S-au acordat diplome şi distincţii – semn de recunoaştere şi excelenţă într-o atmosferă efervescentă care i-a încântat şi i-a nutrit spiritual pe cei prezenţi. Orice participant a putut pleca de la Domneşti cu sufletul plin. Seara, la ieşire, după circa 4 ore de activitate intensă cu sala plină, pe treptele Casei de Cultură, o voce exclama: “Splendid! Rar ai să poţi vedea aşa ceva în Bucureşti!” Cuvintele defineau astfel, la superlativ, nu absenţa culturii din capitală, ci calitatea întrunirii de la Domneşti, în care splendide şi pilduitoare au fost fraternitatea şi comuniunea prin cultură.
Invitată de onoare, doamna Elena Florea Arnăuţoiu, rezidentă azi în Câmpulung-Muscel, a conferit întâlnirii valoare de memento istoric. Sora fraţilor Toma şi Petre Arnăuţoiu, care au iniţiat şi condus rezistenţa anticomunistă din Munţii Nucşoarei, singura supravieţuitoare a regimului concentraţionar dintr-o întreagă familie exterminată de Securitatea comunistă, a evocat calvarul familiei sale, pe fraţii-eroi şi martiri şi anii săi de închisoare – 7 (şapte!) – conferind manifestării o notă emoţională aparte. În vârstă acum de 93 ani, dar cu o voce fermă şi-o tonică atitudine, contaminantă, Doamna suferinţelor româneşti, a istoriei noastre mutilate de comunism a evocat în atmosfera sălii pline de liceeni, profesori, cetăţeni ai localităţii şi invitaţi, supliciile închisorii, barbaria inchizitorilor care-i plasau pe deţinuţi în celule învecinate, pe părinţi cu copiii, pe fraţi cu fraţii, spre a-i face să asiste unii la suferinţele celorlalţi, sporind astfel tortura şi în plan psihic. Ascultând relatarea, m-am întrebat unde îşi va fi găsit regimul, în blândul şi mioriticul popor român, inchizitori şi torţionari cu o conduită atât de barbară? Fraţii Arnăuţoiu şi tatăl lor au fost executaţi în 1959 la Jilava, iar mama, cu puţin timp înainte de termenul eliberării – după 10 ani de închisoare – printr-o injecţie letală. Acesta era universul concentraţionar dinăuntrul şi dinafara închisorii în România obsedantelor decenii, pe când noi, maturii de azi, eram copii fericiţi şi învăţam la şcoală nu despre tragedia colectivizării şi a rezistenţei la regimul impus cu o brutalitate indicibilă, ci poezii despre partid şi istoria lui glorioasă, despre conducătorii iubiţi şi fericirea socială adusă de comunism.
Vizitând Argeşul, îţi doreşti firesc să ajungi la Nucşoara, să vezi munţii, casele, locurile în care s-au născut şi au trăit oamenii aceia de pilduitoare verticalitate morală, familia Arnăuţoiu, Ion, Petre, Toma, Alexandru Moldoveanu, Ion şi Cornel Drăgoi, Constantin Jubleanu, Elisabeta Rizea şi alte femei ale Nucşoarei, atâţia care au iniţiat rezistenţa faţă cel mai distructiv regim din istoria modernă. Distructiv de valori umane şi spirituale, de moralitate şi de memorie naţională! Nucşoara familiei Arnăuţoiu, a Elisabetei Rizea, originară din Domneşti, a “Doctorului” Ionel Marinescu, a Ecaterinei Marinescu şi Matildei Jubleanu etc., opu-nându-se şi rezistând, a salvat demnitatea românească şi ideea de libertate a individului, infirmând că românii au acceptat pasivi ori au fost complici mefientului regim ce a secerat fără milă zeci de mii de intelectuali, preoţi, ţărani, politicieni, tineri, şi, odată cu ei, principiile societăţii libere şi democratice: proprietatea, libertatea şi demnitatea, credinţa şi tradiţia făurite şi sporite în secole. Într-un mod subtil şi imperceptibil, societatea românească suferă şi azi de pe urma acestei ştirbiri grave a fiinţei noastre naţionale. O asemenea rănire dureroasă, purtată ca un stigmat, se cere vindecată în timp.
Patru lucruri pilduitoare despre Argeş am aflat la Domneşti: 1. Cultură şi creativitate efervescente şi neobişnuite în alte comune şi în multe oraşe din ţară. 2. O zonă rezidenţială pentru iluştri bărbaţi ai României din timpuri voievodale până-n istoria recentă: Radu Negru, Basarabii, Goleşti, Brătienii, regii, ofiţeri disponibilizaţi de guvernul P. Groza, precum Toma Arnăuţoiu şi col. Arsenescu, dar şi pentru dizidenţi precum C. Noica şi Al. Paleologu, cu domiciliu obligatoriu la Câmpulung-Muscel, vizitaţi uneori de amici ca N. Steinhardt. Unii scriitori au avut aici rezidenţe: L. Rebreanu la Valea Mare, unde a finisat “Răscoala”, a scris” Jurnalul” şi romanul “Gorila”, Ion Pillat la Florica – unde a şi-a scris volumele lirice. 3. Rezistenţă eroică anticomunistă şi anticolectivistă precum grupul din Munţii Nucşoarei condus de fraţii Arnăuţoiu, cel mai ofensiv şi mai longeviv din grupurile anticomuniste ce au populat Munţii României. 4. Ctitorii creştine şi reşedinţe voievodale timpurii ce au făcut din zonă centrul creştinătăţii româneşti.
Aceste aspecte memorabile dau locurilor o energie şi un farmec aparte. O reverenţă adâncă – semnul nostru de preţuire şi recunoştinţă pentru cei care au perpetuat cu preţul vieţii adevărul istoriei şi verticalitatea morală a înaintaşilor!
Există în istoria Domneştilor o continuitate, mai fermă ori mai discretă, cu adevărat domnească – nobilă adică – venind pe firul istoriei, din vechime, începând cu legendarul Radu Negru, coborâtor din Ţara Făgăraşului. Urmaşii muntenilor de odinioară, profesori şi intelectuali ai comunei, proprietari şi gospodari fac faima Domneştiului de azi, într-o solidaritate culturală efervescentă şi creativă, care echivalează periferia cu centrul ori face din zona lor un centru al spiritualităţii româneşti.

Terezia FILIP

 

Pompierii domnişani au obţinut locul V pe ţară!

Posted in actualitate with tags , , on august 31, 2012 by argesuldenord

Formaţia de pompieri voluntari de la Domneşti a reuşit să obţină un loc onorant în finala pe ţară, disputată la mijlocul lunii august tocmai la Suceava. Condiţiile au fost deosebit de dure, concurenţa acerbă, arbitrii au cam ţinut cu “casa”, iar ploaia s-a constituit şi ea într-un adversar destul de incomod. “Ne-am îndeplinit obiectivul, am reprezentat cu cinste comuna şi judeţul, dar nu ştiu dacă se mai merită să continuăm în astfel de condiţii”, spunea primarul Nicolae Smădu la sosirea din nordul Moldovei.

Dan BASARAB

Schimbării de administraţii publice locale

Posted in actualitate with tags , , , , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Domneşti. Primarul Nicolae Smădu (foto) şi-a asigurat al doilea mandat, în care-l va avea viceprimar pe liberalul Gabriel Zăvoianu şi sprijin USL masiv în consiliu: Nicolae Hirică, Gabriel Crăciun, Nicolae Podea, George Baciu, Elena Zafiu, Gheorghe Şuşală, Dumitru Pantazi, Marian Hiru, Ion Florea, Petre Condrea şi Ovidiu George Nicuţ. Singurul “intrus” a fost Petre Lepărău (PDL).
Nucşoara. Alegerile au fost câştigate de PSD, care a dat noul primar, Ion Cojocaru, pe vicele Ion Berevoianu şi consilierii locali Vasile Ghemerez, Maria Claudia Belu şi Neculae Milea. PDL are 3 reprezentanţi: Corneliu Berevoianu, Georgică Vasile şi Marcelius Vlăsceanu. Celelalte locuri de consilieri locali au fost ocupate de Florin Bolovăneanu (PC) şi Adrian Mucenic (PP-DD).
Curtea de Argeş. USL şi-a tras partea leului, cu primarul Nicolae Diaconu (al doilea mandat) şi viceprimarul Cristian Mitrofan, plus alţi 12 colegi: C-tin Panţurescu, Sorin Sorescu, Ştefan Dumitrache, Ioan Ghiţă, Gheorghe Boncea, Gheorghe Popa, Silviu Popescu, C-tin Stanca, Gabriel Jubleanu, Marius Deaconu şi Ion Şerban. Tabloul este completat de: Costinel Vasilescu, Gheorghe Nicuţ, Vasile Sabie, Victor Suhan (PDL); Mihăiţă Nastea, Mihai Deaconu şi Luca Marian Căruntu (PP-DD).

Eva ADAM

Buna Vestire, sărbătorită la Domneşti

Posted in Uncategorized with tags , , on mai 11, 2012 by argesuldenord

Tradiţia s-a păstrat şi anul acesta pe Valea Râului Doamnei: în ziua de 25 martie, când creştin-ortodocşii prăznuiesc vestirea venirii Mântuitorului Iisus, domnişanii au sărbătorit hramul bisericii din centrul comunei. Acolo, credincioşii au intrat cu sufletele curate şi au asistat la serviciul divin oficiat de parohi şi n-a fost deosebire între oficialităţi şi oameni de rând. De la ceremonia religioasă n-au lipsit primarul Nicolae Smădu şi fiul satului, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Florin Tecău, revenit acasă la asemenea zi deosebită pentru comunitatea locală. După încheierea slujbei, mulţi dintre participanţi s-au îndreptat spre piaţa comunală, alăturându-se miilor de oaspeţi veniţi de pe cele patru văi de râuri din zonă sau din alte locuri mai îndepărtate, pentru a participa la tradiţionalul târg de Blagoveştenii. Diversitatea produselor oferite spre vânzare, multe dintre ele tradiţionale, dar şi aparatele de divertisment care au făcut deliciul vizitatorilor, indiferent de vârstă, au oferit varietate unei sărbători prelungite până târziu, în noapte. Demn de remarcat este faptul că mulţi localnici au avut prilejul să-şi revadă prieteni plecaţi pe alte meleaguri sau să-şi facă noi prieteni, datorită faptului că domnişanii ştiu să respecte legile ospitalităţii moştenite din moşi-strămoşi. La despărţire, cei mai mulţi dintre ei şi-au dat întâlnire la sărbătoarea de Buna Vestire de anul viitor.

Alexandra SIMIONESCU

Vizită franceză în nordul Argeşului

Posted in actualitate with tags , , , , , on mai 11, 2012 by argesuldenord

În perioada 27-30 martie, o delegaţie de 6 reprezentanţi ai Grupului de Acţiune Locală (GAL) Pays de la Valee de Montlucon et du Cher a răspuns invitaţiei lansate de omologii români de la GAL  Făgăraşul de Sud – Ţinutul Posadelor. Scopul vizitei în nordul Argeşului a fost unul de informare şi identificare a unor posibilităţi de colaborare reciproc avantajoasă. Anouck Marce, Gwenola Bianchi, Virginie Laurent, Philippe Bernard, Elisabeth Blanchet şi Yveline Dubillon au putut descoperi multe lucruri interesante dintr-o regiune care îşi face un titlu de glorie din faptul că este nu numai leagănul primului stat feudal independent, dar şi al limbii române. Practic, ei au făcut invers drumul marchizului de Ronsard, ajungând în ţinutul său de baştină, unde era cunoscut sub numele de Banu Mărăcine. Şi de unde plecase în secolul al XIV-lea, pentru a le da o mână de ajutor fraţilor de gintă latină de la celălat capăt al Europei, care s-au luptat cu invadatorii veniţi din ceţoasa Anglie în cursul războiului de 100 de ani. Un arc peste timp, care poate da valenţe noi unei prietenii multiseculare!

“Argeşul de Nord” la Ambasada Franţei

Programul vizitei oaspeţilor francezi a fost deosebit de condensat. Sosiţi luni seara la Curtea de Argeş, şi-au stabilit cartierul general la Hotelul “Posada”. În cadrul parteneriatului public privat iniţiat, primirea oficială s-a făcut a doua zi, la Primăria din Domneşti, unde este şi sediul GAL-ului Ţinutul Posadelor. Francezii au fost conduşi acolo de către viceprimarul domnişan Adrian Achim. Din comitetul de primire n-a lipsit şeful său, primarul Nicolae Smădu, omologii de la Albeşti şi Valea Iaşului – Vasile Sava şi Nicolae Barbu – directorul executiv al GAL-ului, Tudor Radu, Florian Povarnă, de la Direcţia Agricolă Argeş, dar şi oameni de afaceri precum Virgil Baciu, originar din Corbi, preşedintele Asociaţiei Agricole “Argeşul de Nord” şi alţi întreprinzători particulari. Oaspeţii au făcut cunoştinţă cu gazdele, apoi au vizitat muzeul local, găzduit de Casa de Cultură, ca şi biblioteca, una dintre cele mai organizate din întreaga zonă rurală a judeţului şi, în final, au luat masa de prânz la fostul hotel. După masă s-au deplasat la Bucureşti, unde au fost primiţi la Ambasada Republicii Franceze, iar Virgil Baciu, fondatorul ziarului nostru, a înmânat diplome din partea asociaţiei agricole pe care a ctitorit-o şi o conduce Excelenţei Sale, ambasadorului Philippe Gustin, şi personalului diplomatic prezent la întâlnire.

Primarul din Corbi, ghid la Biserica din Piatră

În cea de-a doua zi a vizitei, francezii au urcat pe Vâlsan în sus până la Brăduleţ, unde au fost conduşi de către primarul Emil Simion la o fabricăde lapte, unde se realizează şi vestitul caşcaval de Brădet, care a întrunit aprecierile unor oameni pentru care brânzeturile nu mai au secrete. Următoarea etapă a fost comuna Corbi, unde au vizitat fantastica Biserică din Piatră, monument de cult ortodox din perioada medievală. Cel care le-a servit drept ghid, probabil şi pentru că are un preot în familie, a fost primarul localnic, Mihai Ungurenuş. Oficiul l-a îndeplinit însă după posibilităţi, adică aşa cum s-a priceput, probabil pe principiul că “la ţară, merge…”. Şi tot aproximativ s-a respectat şi programul zilei, în care figura o vizită la Asociaţia Crescătorilor de Ovine “Corbii de Piatră”, condusă de către doctorul veterinar Ion Săvescu, peste care primarul a sărit. Acum nici nu mai contează dacă este pasionat de probe atletice sau la mijloc a fost altceva… Dar a ţinut să prezinte cu mândrie părintească Asociaţia “Eco Horticola”, care a realizat într-adevăr o plantaţie intensivă modernă, demnă de toată lauda. Investiţia s-a făcut prin atragerea de fonduri europene – se spune de vreo 360.000 euro – sumă deloc de neglijat. Tata-primarul şi-a dovedit capacitatea de absorbţie a unor fonduri de investiţii pentru afacerea băiatului său. Na, să mai zică acum cineva că n-are Mihai Ungurenuş vână! Are, dar pentru sufleţelul său, pentru familion, şi nu pentru comunitatea locală, unde s-a veşnicit în fotoliul de şef, dar n-a adus un euro măcar, aşa de sămânţă, cum se spune…

Pe Valea Argeşului

Francezii au putut vizita în ziua următoare Mănăstirea Argeşului, superbul monument de cult medieval, apoi au ajuns la Arefu şi au urcat prin defileu până la ceea ce nouă ne place să numim “Marea din creierul munţilor”. Acolo, primarul Gheorghe Stoican s-a descurcat de minune cu oaspeţii, cărora le-a oferit şi o masă festivă, greu de uitat, pe malul Lacului Vidraru. Ultima zi a fost dedicată vizitării celei mai prestigioase firme din zona Curtea de Argeş, Dr. Oetker. Ghid a fost primarul din Valea Iaşului, Nicolae Barbu, până la poarta fabricii germane, după care reprezentanţii acesteia şi-au făcut exemplar datoria de gazde, cu siguranţa celor care-şi respectă deviza – “Calitatea este cea mai bună reţetă”. După-amiază, oaspeţii din Franţa au plecat spre Bucureşti, de unde urmau să se întoarcă acasă pe calea aerului. Dacă se vor încheia sau nu nişte parteneriate, rămâne să aflăm în perioada următoare. Oricum, unii dintre cei care i-au însoţit în acele zile pe vizitatori şi-au făcut prieteni printre ei. Aşa că există posibilităţi reale. Concluzionând, avem destule lucruri de învăţat din această vizită străină pe meleagurile noastre.

Eva ADAM

Victor Hănescu a fost declarat fiu al Argeşului

Posted in sport with tags , , , , , on septembrie 30, 2011 by argesuldenord

La finalul celei de a opta ediţii a trofeului care-i poartă numele, celui mai bun tenisman român al momentului i s-a decernat simbolic acest onorant titlu. Ceremonia oficială s-a desfăşurat la Domneşti, unde s-au disputat mare parte din partidele competiţiei înscrise în calendarul FRT. Restul acestora au fost găzduite de baza sportivă de la Curtea de Argeş, unde la sfârşitul lunii iulie s-a desfăşurat şi o competiţie europeană. Ruxandra Dragomir, preşedintele FRT, a fost prezentă din nou la Trofeul Hănescu şi a promis reprezentantului principalului sponsor, directorului general Ioan Cozma, de la Dr. Oetker Romania, să încredinţeze şi alte competiţii bazelor sportive de la Domneşti şi Curtea de Argeş. De altfel, la mijlocul lunii septembrie, la Curtea de Argeş a venit la invitaţia aceluiaşi Ioan Cozma nr. 2 în ierarhia internaţională a tenisului de câmp, monsieur Jacques Dupre, care a fost extrem de încântat de ceea ce a descoperit în nordul Argeşului, unde a spus că va reveni cu plăcere la viitoarea competiţie europeană care se va desfăşura aici. Mai mult, l-a invitat pe directorul Cozma la Roland Garros, anul viitor!

Roxana MOLDOVAN

Anul acesta, la Domneşti, târgul de Blagoveştenii a fost sufocat de kitsch-uri

Posted in reportaj with tags , , , on aprilie 24, 2011 by argesuldenord

Tradiţionala manifestare cu vechime de sute de ani din ziua prăznuirii sărbători a Bunei Vestiri aduce venituri frumoase la bugetul local, în schimbul cărora autorităţile administrative pun la dispoziţie locaţia. În 25 martie, timpul a fost de partea celor care au ţinut să nu rateze prilejul de a mai bifa o prezenţă. Cerul senin, temperatura plăcută, lipsa noroiului din târgul care trebuie modernizat anul acesta, au fost ingredientele care i-au atras pe amatorii de distracţie şi grătare. Tiribombe, maşinuţe, roata uriaşă, ponei care aşteptau să plimbe copiii, tarabe cu tot felul de kitsch-uri, prea puţine produse de artizanat popular autentic, baloane, ursuleţi de pluş, confecţii, tricotaje şi încălţăminte second-hand, cornuri ungureşti, îngheţată, mititei, gogoşi, pastrame, peşte şi preţuri piperate menite parcă să-i afunde şi mai adânc în criză pe vizitatorii care puteau să-şi încerce abilităţile şi puterile la tot soiul de piramide de premii simbolice. Fondul muzical în care manelele se amestecau aiuritor cu house-ul, acoperind timidele melodii populare de la unele terase, au dat impresia neplăcută a unei nefericite cacofonii muzicale acceptabile până la urmă în atmosfera de bâlci al deşertăciunilor…
Cunoscătorii au fost dezamăgiţi de târgul din acest an şi şi-au declarat îngrijorarea pentru faptul că tradiţionalul eveniment pare încăput pe mâna comercianţilor ceva mai bronzaţi, care nu prea au nimic de-a face cu spiritul autentic ce i-a asigurat continuitatea până în prezent. Ei şi-au exprimat speranţa că primarul Nicolae Smădu şi ceilalţi edili au sesizat aceste aspecte şi că de anul viitor situaţia se va schimba în bine, mai ales dacă locaţia va fi modernizată, prilej cu care se vor putea asigura atât sursele de apă curentă, cât şi toaletele ecologice indispensabile. Nu de alta, dar se ştie cât de mult ţin domnişanii la blazonul lor şi la tradiţiile locale care dau identitate localităţii!

Vladimir ALBU

George Baciu – purtător de tainice “Gânduri de la marginea lumii”

Posted in cultura with tags , , , on martie 26, 2011 by argesuldenord

Profesorul G. Baciu mi-a oferit recent o bijuterie de carte, botezată semnificativ: “Gânduri de la marginea Lumii” (Ed. Rotarexim, Rm. Vâlcea, 2010). Cu emoţie deschid “Gândurile…” temerarului poet şi pornesc lectura de la afirmaţiile autorizate, elogioase, ale d-lui acad. Gh. Păun, din care redau, selectiv, câteva idei semnificative: “Căci poet e Baciul domnişan (…) solemn şi şturlubatic, îl prinde pe Eminescu de braţ, zâmbindu-i complice (…), îi face o plecăciune de menestrel arhaic lui Nichita (…) şi cu inima la vedere (…) se pierde apoi printre mestecenii Sentimentaliei, ţara de el zidită şi deocamdată numai de el ştiută, întinsă până la marginea lumii…” (“Desinvolt şi temerar poetul”, p. 5). Mi-am zis: iată o excelentă imagine creată poetului de la Domneşti, pe care o merită cu prisosinţă! Cu generozitate, dl. Baciu ne cheamă şi pe noi, cititorii, să-i cunoaştem “ţara de el zidită şi numai de el ştiută”, dar aşternută metaforic pe file de carte. După lectură, înţeleg că “marginea lumii” înseamnă pentru G. Baciu acel “spaţiu mioritic” mirific scăldat de apele legendarului Râu al Doamnei, acel “peisaj-cuib” de care creatorul îşi aminteşte cu nostalgie “cum mama îl îmbiserica în fiecare dimineaţă când, supusă de mizeria social, se umplea de dulceaţa deznădejdii sfinţindu-se în eternitatea casei, ce purta în ea tot satul” (p. 6).
“Gândurile…” poetului domnişan (eu l-aş numi poet stănişan, deoarece s-a născut la Stăneşti) mi-au stârnit curiozitatea şi m-au determinat să studiez cu mai multă atenţie didactică “mirifica zidire”, construită pe trei cicluri poematice importante: 1. Gânduri de la marginea lumii (22 poeme în proză), 2. Lieduri (19 lieduri şi 32 poezii apropiate de tematica liedurilor) şi 3. Cioburi de mine (40 poezii de o deosebită fineţe artistic). Lucrarea se încheie cu un scurt poem aforistic, sugestiv intitulat “Gânduri de luat aminte”. Printr-o butadă aş spune că opera “Baciului” se deschide şi se închide cu “Gânduri…”. Poetul n-a vrut numai “să acopere petecul de hârtie cu o frumuseţe nouă” (vorba lui Arghezi), ci chiar şi-a propus să ne pună pe gânduri… El oferă un material bogat şi divers, o tematică privind viaţa şi condiţia umană actuală, care incită spiritele. Impune un stil de meditaţie filozofică, o gândire metaforică, pe care puţini dintre noi o înţelegem, dar ne atrage prin construcţia lirică.

Dumnezeu a făcut din lumea sa un imn!

Aşa cum preciza acad. Gh. Păun, “îl prinde pe Eminescu de braţ” şi bate la poarta lumii de elită “ce gândeşte în versuri”. “Sentimentalia de la Marginea Lumii” ni-l dezvăluie pe George Baciu suferind de boala poeziei, ca efect al unei emulaţii de care suferea şi “blândul Luceafăr”, când se lansa pe bolta creaţiei: “Şi de-aceea beau paharul poeziei înfocate/ Nu-mi mai chinui cugetarea cu-ntrebări nedezlegate…” (Mortua est). E adevărat că G. Baciu îşi pune multe întrebări “nedezlegate”, deoarece se zbate într-o lume “unde gândurile mărşăluiesc pe trotuare de păreri, iar singurătatea are sângele-n gât” (Despre mine, p. 7). Chiar din primul poem, care dă şi titlul cărţii, constatăm gravitatea discursului liric, concepţia poetului despre creaţie şi creator, într-o lume “lehuză, căreia avorturile i-au scurs sângele cald, saliva şi sudoarea” (p. 6), iar în poemul “Despre mine” îşi exprimă neliniştea că “simţurile zornăie pe claviatura plictisului”.
Poemele sale sunt rezultatul unei experienţe individuale şi colective de viaţă, au valoare aforistică, de cunoaştere şi uneori de sentinţă morală. Morala poetului este practică şi se bazează pe faptul că în viaţă “numai rădăcina contează, fiindcă ea leagă diversitatea în unitate (…) şi leagă oamenii într-un templu” (p. 7). “A trăi înseamnă a te construi în templu pe obsesia asasinată a faptei” (p. 25), subliniază poetul într-un alt poem, ca un leitmotiv stimulativ de înnobilare a vieţii. În viziunea poetului, viaţa spiritual intensă ar fi salvarea pentru omenire. Asemenea gândire poetică ne călăuzeşte şi în celelalte poeme sugestiv intitulate “Despre fericire”, “Despre iubire”, “Variaţiuni de ocazie”, “Cioburi de iubire” etc., toate punând în mişcare “un uriaş angrenaj cosmic”. În poemul “Despre fericire”, poetul este neliniştit când vede “fericirea rătăcindu-se” şi încearcă să o trateze “ca pe o problemă” filozofică. Înţelegând “neputinţa umană”, concluzia nu poate fi decât tristă: “Când credem că am trăit, ultima filă a capriciilor minţii ne rosteşte arta de a putrezi. Fericiţi aceia descompuşi în muguri de simţuri!” (p. 11).
Trebuia să scrie şi un poem care să-I trădeze profesia, nobila meserie de dascăl. Poemul se numeşte “Lecţie despre mine” (p. 14), în care dă anumite lecţii de filozofie, privind teoria contrariilor. Am reţinut în mod deosebit formulări educative aforistice, demne de memorat: “Dumnezeu a creat lumea fiindcă o simţea în inimă. Şi a făcut din poporul său un imn” (p. 15). Frumos, spus, bine gândit ! Asemenea cugetări îţi mângâie sufletul! Aşadar, analizând primele poeme ale cărţii, constatăm că “Baciul domnişan” are o gândire profundă, mereu vie şi incitantă, “cu inima la vedere” şi o construcţie artistică originală, foarte apropiată de arta poetică a marelui Nichita Stănescu. Ca şi la Nichita, întâlnim unele construcţii indescifrabile pentru cititorul de rând, dar frumoase, chiar măreţe prin spontaneitate şi ermetism: “Dincolo de argument e viaţa, singura întâmplare neaşteptată ce ne tastează biografia într-un e-mail cu pretenţii de istorie umană” (Variaţiuni de ocazie, p. 13).

Lieduri – vers şi armonie

În partea a doua a cărţii “Gânduri de la marginea lumii”, poetul George Baciu îşi concentrează imaginaţia creatoare într-un miraj de perle, de un “dumnezeiesc dresaj” către tainele lumii. Îşi caută drumul prin “Lieduri” şi poezii, sensibile bucăţi de suflet prinse cu sinceritate în versuri armonizate cu trăirile cele mai profunde ale poetului. În cele nouăsprezece Lieduri întâlnim cele mai delicate nuanţe ale gândirii şi ale simţirii, exprimate prin versuri libere, de o muzicalitate deosebită. Iubirea pentru fiinţa dragă cheamă necontenit prezenţa naturii, participarea ei la frământările celor îndrăgostiţi: “În fiecare dimineaţă, ochii tăi căprui,/ ascunşi în picuri verzi,/ înmuguresc deasupra cerului/ eşuat în portretul răsăritului” (Lieduri I, p. 34). Eul liric introspectează propriile sale stări sufleteşti, prin imagini artistice încântătoare: “M-am strivit de lacrima ta,/ mi-am mângâiat nisipul/ din pustiul tâmplei/ în clipele atârnate în copaci/ şi m-am mutat pe strada/ cu ochi mari de piatră,/ gustându-mă cu tine” (Lieduri, XIX, p. 52).
Sentimentul general este de suferinţă chinuitoare în căutarea tainelor lumii prin acţiune şi exprimare deschisă, curajoasă: “Genunchii striviţi/ de tăcerea pietrelor/ cu care alungăm cuvintele/ mucegăite pe buze” (p. 56). George Baciu şi-a luat ca model pe Lucian Blaga, care spunea că poetul poate fi comparat cu “un donator de sânge la spitalul cuvintelor”, iar prin poezie contribuie la vindecarea limbii române. Aşadar, în poezia “Prezent”, George Baciu realizează o excelentă demonstraţie de integrare a unor idei de suflet şi de viaţă, într-o ţesătură lirică modernă, propusă judecăţii estetice şi literare.
Nu ne-am propus să dezlegăm toate misterele poeziei, pentru că sigur nu vom reuşi. De aceea, încheiem cu spusele poetului-filozof L. Blaga: “În faţa unui adevărat mister, datoria noastră nu este să-l lămurim, ci să-l adâncim aşa de mult încât să-l prefacem într-un mister şi mai mare” (L. Blaga, “Pietre pentru templul meu”). Probabil că acesta este şi ţelul poetului George Baciu, de a adânci şi mai mult “misterul” poeziei sale. Să-l ajute Dumnezeu!

Prof. Daniel DEJANU