Arhivă pentru cost

Acte necesare eliberării paşaportului

Posted in INFO UTILE with tags , on august 31, 2012 by argesuldenord

Odată cu emiterea paşaportului simplu electronic, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1, din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, aprobate prin H.G. nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu vor mai fi acceptate cererile de eliberare a paşapoartelor care nu sunt completate corespunzător prin parcurgerea tuturor rubricilor, inclusiv cu Codul Numeric Personal. În acest sens, cetăţenii sunt rugaţi să-şi verifice documentele proprii şi în cazul în care nu au Cod Numeric Personal atribuit, să se prezinte la serviciile de evidenţă a persoanelor pentru înscrierea acestuia pe certificatele de stare civilă. Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare se depun şi se tipăresc automat în momentul depunerii documentelor la ghişeele serviciului.
Cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Argeş pot solicita personal paşapoarte simple electronice sau paşapoarte simple temporare, în baza următoarelor documente:
– cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
– paşaportul anterior, dacă acesta există;
– dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, completate pe numele titularului, în original.
Taxele pentru eliberarea paşaportului simplu electronic sunt următoarele:
– 32 lei – taxa consulară, care se achită la Trezorerie;
– 244 lei – costul paşaportului, se achită la unităţile CEC Bank, în contul RO96CECEB30033RON2152957.
Taxele pentru eliberarea paşaportului simplu temporar sunt următoarele:
– 32 lei – taxa consulară, care se achită la Trezorerie;
– 84 lei – costul paşaportului, se achită la unităţile CEC Bank, în contul RO96CECEB30033RON2152957;
– 100 lei – tariful suplimentar, se achită la Trezorerie.
Pentru motive obiective, la Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple al judeţului Argeş pot depune cereri de eliberare a paşaportului simplu electronic şi temporar şi cetăţenii care nu au domiciliul sau reşedinta în judeţul Argeş.
Important! La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit şi ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii, iar rama nu trebuie să acopere vreo porţiune a ochilor.
Paşaportul se ridică de către titular sau, în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, de persoana care a depus cererea ori de persoana împuternicită de aceştia printr-o procură specială autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori în faţa autorităţilor străine, acestea din urmă trebuind să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961. Sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, procurile eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică.
Procurile autentificate vor fi prezentate în original, iar cele încheiate de autorităţile străine vor fi însoţite şi de o traducere legalizată.
La eliberarea paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar va fi prezentat un document de identitate valabil, însoţit, după caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original.
Titularul documentului de călătorie sau, după caz, părinţii minorilor cu vârsta sub 14 ani, reprezentanţii legali sau însoţitorii acestora, au obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia.

ARGEŞUL DE NORD