Arhivă pentru clubul iubitorilor de cultura

Clubul Iubitorilor de Cultură a încheiat al cincilea an de existenţă

Posted in Eveniment urban with tags , , , , on decembrie 27, 2010 by argesuldenord

Sala mare a Casei de Cultură “George Topîrceanu” din oraşul Basarabilor – Curtea de Argeş -, gemea de lume bună, adunată aici din toate colţurile ţării la zi aniversară: cinci ani de frumoasă şi rodnică viaţă a Clubului Iubitorilor de Cultură. Clinchetul clopoţelului păunescian a sunat ca de obicei începutul orelor de destindere cultu-rală pe fundalul acordurilor pianului pe clapele căruia zburdau degetele graţioase ale doamnei Maria Calleya,  prietenă a clubului.
Patronul spiritual al C.I.C.-ului, iniţiatorul, organizatorul, animatorul, neobositul om de ştiinţă, acad. Gheorghe Păun, într-o ţinută festivă ireproşabilă, într-un context scenic bine ales, de unde nu a lipsit aranjamentul floral “marca Ikebana Fulga”, a deschis ultima întâlnire a membrilor Clubului. Întâlnire spirituală istorică. De ce?… Pentru că s-a lansat primul număr al revistei de cultură “Curtea de la Argeş”, apărută sub egida Trustului de presă “Argeş Expres” şi a Casei de Cultură „George Topîrceanu”, redactor şef fiind acad. Gheorghe Păun, cu o echipă de redactori numai unul şi unul: Paul Ioan Cruceană, pr. Daniel Gligore, Maria Mona Vâlceanu şi Constantin Voiculescu.
După ce maestrul Păun a prezentat bilanţul roditor al celor cinci ani – cuprins în cele 4 ediţii ale “Cronicii” Clubului (ultima în curs de apariţie), la editarea cărora şi-a pus umărul şi sufletul şi istoricul George Rotaru, director general al Grupului Editorial “Rotarexim şi Rottarymond” din Râmnicu Vâlcea – au fost anunţate personalităţile participante: dr. ing. Florin Tecău – vicepreşedinte al C.J. Argeş, Nicolae Diaconu – primarul municipiului Curtea de Argeş, Filofteia Pally – director general al Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, dr. Spiridon Cristocea – director general al Muzeului Judeţean Argeş, dr. Mihail Sachelarie – director general al Bibliotecii Judeţene “Dinicu Golescu”, dr. Sorin Mazilescu – directorul Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Argeş, istoricul George Rotaru, Constantin Rotaru – om de afaceri, scriitorii Radu Cârneci, Paula Romanescu, Florian Copcea, Puiu Răducan,  membri ai Ligii Scriitorilor din România, filiala Argeş, Ion Ionescu – primarul din Cicăneşti, primarul Nicolae Smădu şi viceprimarul Adrian Achim din Domneşti (mari susţinători ai actului cultural săvârşit în cea mai importantă comună de pe Valea Râului Doamnei), Ion C. Hiru şi George Baciu – preşedinţi executivi ai Fundaţiei “Petre Ionescu-Muscel”, dr. Adrian Sămărescu – directorul editorial al Editurii “Tiparg”, Maria Calleya – poetă, compozitoare, pianistă, artiştii plastici Tudor Meiloiu, Gavril Mocenco, Ion Aurel Gârjoabă, Elena Stoica, Ruxandra Socaciu şi mulţi alţi iubitori ai făptuirilor culturale.
Vorbitorii au reliefat valoarea acţiunilor clubului, sutele de cărţi lansate aici în cursul celor cinci ani, expoziţiile de artă plastică, protagonişti fiind artişti plastici din ţară şi din afara graniţelor.
Reputatul istoric şi inventator George Rotaru a oferit acad. Gheorghe Păun un obiect de artă deosebit – DIORAMA CRONO CODECS ACADEMICUS – calendar până în 2070, cu ceas, pe al cărui cadran este chipul academicianului, iar pe panoul înconjurător imaginile a 34 coperte aparţinând unora dintre cărţile scrise de renumitul om de ştiinţă şi litere, care pe 6 decembrie a petrecut şase decenii de viaţă.
Meşterul popular Ion Rodoş de la Nucşoara a dăruit C.I.C.-ului o sculptură înfăţişând simboluri ale unor îndeletniciri spirituale, propunând acceptarea ei ca blazon al Clubului – “instituţia” cu cea mai mare cantitate de suflet pe metru pătrat.
Scriitorul Lucian Costache – director adjunct al Colegiului Naţional “Ion C. Brătianu din Piteşti – a înmânat domnului academician două obiecte de reală valoare, cu o vechime de peste un secol – tipare pentru tipărit fote şi ii. A recitat apoi o strofă din poemul “După melci” al lui Ion Barbu, fiindcă ceea ce imprimau tiparele semăna cu un “brâu de bale” făcut de melci.
Fundaţia “Petre Ionescu-Muscel” din Domneşti a acordat celui care pe 29 noiembrie a primit titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii din Piteşti – acad. Gheorghe Păun – cu prilejul celor 60 ani de viaţă şi ca apreciere pentru bogata sa activitate pe tărâmul culturii, o medalioplachetă aniversară, iar seniorul literelor româneşti, Radu Cârneci, şi apoi doamna Paula Romanescu (scriitor şi traducător) au făcut, pe rând, un laudatio maestrului, ţinând fără respiraţie, pentru multe minute, o sală plină la refuz.
O altă mare doamnă, tot Paula, dar Fulga, a descifrat cu lux de amănunte imensul aranjament floral ikebana, făurit cu mare artă de mâna, inima şi mintea acestei minunate contese a florilor. Actorul Puiu Mărgescu a recitat impecabil poezii din volumul “Teama de toamnă”, lăcrimat de inima poetului Gheorghe Păun, iar frumuseţea slovei bine rostite s-a supus mângâierii muzicii, prelinse din clapele pianului devenit, în mâinile doamnei Calleya, un clinchet al sublimului din sufletul fiecărui martor la această întâmplare. Grupul “Rapsozii Argeşului” al Casei de Cultură “George Topîrceanu” a încheiat sărbătoarea Clubului cu o suită de cântece populare de pe Valea Vâlsanului, Zona Muscelului şi Argeşului.
S-a închinat, la ceas aniversar, un pahar de şampanie, după care a urmat un ospăţ cu păstrăv şi o carafă de vin la CASA PELERINULUI.
LA MULŢI ANI Clubului Iubitorilor de Cultură!
LA MULŢI ANI domnului academician GHEORGHE PĂUN!
Prof. Ion C. HIRU