Arhivă pentru calinic

Sprijin pentru Catedrala Mântuirii Neamului

Posted in religie with tags , , , , , , , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Întrunită în data de 9 iulie, Permanenţa Consiliului Eparhial, cu participarea P.C. părinţi protoierei, a luat cunoştinţă de adresa PF patriarh Daniel, în care se prezintă stadiul actual al lucrărilor executate la Catedrala Mântuirii Neamului. Văzându-se necesitatea sprijinirii, în continuare, a acestei lucrări, dar şi faptul că în Eparhia Argeşului şi Muscelului, clericii şi credincioşii arată dragoste şi susţinere financiară însemnată, s-au hotărât următoarele:
1. Eparhia Argeşului şi Muscelului va avea ca principală prioritate Catedrala Mântuirii Neamului.
2. ÎPS Arhiepiscop Calinic va trimite Scrisoare Pastorală către clerul şi poporul argeşean pe această temă.
3. Se vor instala în biserici cutiile milei pentru Catedrala Mântuirii Neamului.
4. Se vor distribui în toată Eparhia Argeşului şi Muscelului lumânările tip candelă confecţionate de Patriarhia Română, în scopul sprijinirii acestui măreţ obiectiv eclesiastic.
5. Se va organiza o întrunire a tuturor agenţilor economici din Argeş, în cadrul fiecărei parohii.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare de ajutorare financiară, necesară pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului!

Roxana MOLDOVAN

Picătura de credinţă – Minunea de a te naşte

Posted in editorial with tags , on mai 11, 2012 by argesuldenord

Ca să înţelegem fenomenul naşterii, trebuie să citim cărţile de medicină, care ne vorbesc despre această minune prezentă la fiecare pas. A medita cu dragoste la zidirea celei mai mari minuni din Univers – naşterea – la tot ce vieţuieşte pe întinsul pământului, în ape şi în văzduh, presupune, de bună seamă, să încercăm un salt de gândire dincolo de porţile înţelesului obişnuit. Cine nu ştie celebrele cuvinte semănate de Sofocle în opera sa Antigona: “În lume-s multe mari minuni, minuni mai mari ca omul nu-s”? El se adăpa în scrisul său din acelaşi izvor de inspiraţie ca şi David profetul, care spune în Psalmul 8 că pe om, Dumnezeu l-a creat cu puţin mai prejos de înger! Cum îi vom putea noi să-I mulţumim lui Dumnezeu, Care în Sfat Treimic, s-a gândit şi s-a hotărât ca să facă om după chipul şi asemănarea Sa? Cum să nu rămânem uimiţi de zidirea bărbatului şi a femeii? Dar nu numai pentru zidirea lor, dar şi pentru că în cele două fiinţe, Dumnezeu a sădit posibilitatea ca să se înmulţească neamul omenesc, de la Adam şi Eva, până în zilele noastre. Biologia ne-a descoperit, în mod ştiinţific, ceea ce Dumnezeu zidise de la începuturi, că naşterea unei noi fiinţe din părinţi întruchipează 46 de cromozomi, 23 de la bărbat şi 23 de la femeie. Această alcătuire miraculoasă a devenit pentru noi ceva obişnuit, taina procreării fiind o temă care s-a tratat, în decursul timpului, după puterea de percepţie şi înţelegere a fiecăruia dintre noi, cei care ne-am pus şi ne punem asemenea întrebări. Omenirea nu şi-a pus mari întrebări şi nici griji nu şi-a făcut despre felul cum se naşte omul şi cât participă bărbatul şi femeia, cei doi care se însoţesc într-o familie, pentru venirea omului nou pe lume, cum Însuşi Iisus Hristos a grăit despre femeia care naşte! De multe ori m-am gândit la acest fenomen al naşterii! Lam întrebat adesea pe Dumnezeu: de ce a făcut toate acestea? Oricare ar fi răspunsul, noi rămânem cu încredinţarea că Dumnezeu a făcut lucrări minunate şi că mintea noastră postulează, adică se opreşte, fiind cuprinsă de uluire, extaz şi nesfârşită bucurie. Să vezi la fiecare pas cum zidirile lui Dumnezeu cresc şi se înmulţesc atât de tainic, este darul cel mare de a te bucura împreună cu Dumnezeu, Care pe toate le-a făcut, bune foarte, cum citim în Bătrâna şi mereu tânăra Carte a omenirii, Biblia sau Sfânta Scriptură. Cel mai important lucru din viaţa noastră este să ne bucurăm că am fost în gândirea Lui Dumnezeu! Dacă am fi rămas doar în gândirea Lui şi nu ne-ar fi dat darul de a ne întrupa cu bunăvoinţa Sa veşnică, n-am mai avea acum prilejul să gândim şi să scriem despre aceste bucurii unice şi netrecătoare. Dacă vom dori, vom înţelege aceste taine dumnezeieşti şi vom fi cei dintâi şi cei mai mari oameni de ştiinţă sfântă şi ziditoare. Oare, nu se cuvine să înţelegem şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru capodopera Sa, care suntem noi, făpturile Sale? Oare, nu se cuvine să mărim atotînţelepciunea dumnezeiască pentru că ne-a dat şi ne dă prilejul să ne întâlnim zilnic cu opera mâinilor Sale? Suntem experienţa unică a lui Dumnezeu! Să nu-L dezamăgim!

ÎPS Calinic Argeşeanul

Starea lucrărilor la necropola regală

Posted in religie with tags , , on mai 11, 2012 by argesuldenord

Miercuri, 21 martie, ÎPS Calinic s-a aflat în vizită de lucru la şantierul deschis în municipiul Curtea de Argeş pentru noua catedrală închinată Sfintei Muceniţe Filofteia şi Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Cu această ocazie a avut loc o întâlnire consultativă între chiriarhul locului şi directorul Casei Regale, Ion Tucă, realizându-se un raport de recepţie pentru toate lucrările executate până în prezent. Tot atunci, echipa de arhitecţi, responsabili de noua construcţie, a analizat nivelul calitativ de execuţie al lucrării, aducând câteva modificări asupra proiectului general. Noua catedrală va adăposti moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia şi va avea rol de necropolă regală şi arhiepiscopală, fiind rezultatul protocolului încheiat în data de 10 mai 2009, între Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului şi Casa Regală a României. Atunci a fost aşezată piatra de temelie a noii bisericii, la eveniment fiind prezenţi principesa moştenitoare Margareta şi principele Radu al României. În acest parteneriat încheiat între cele două instituţii s-a hotărât ca toate cheltuielile de proiectare să fie suportate de Casa Regală, iar cele de construcţie de Eparhia Argeşului şi Muscelului. Noua construcţie va avea 36 metri lăţime în zona faţadei, iar înălţimea maximă a turlei centrale va fi de 21 metri. La intrare se construieşte un spaţiu destinat necropolei regale, unde sunt proiectate 16 morminte pentru membrii familiei regale. Lucrările vor continua în acest an, urmând ca biserica să fie acoperită în următoarele luni.

Roxana MOLDOVAN

Sinaxa stareţilor şi stareţelor din eparhie

Posted in religie with tags , , , on ianuarie 31, 2012 by argesuldenord

În paraclisul “Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” din Curtea de Argeş, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, a fost organizată pe 18 ianuarie o întâlnire a stareţilor şi stareţelor din Eparhia Argeşului şi Muscelului. În cadrul şedinţei au fost analizate următoarele: 1. Realizările în plan administrativ, economic, cultural şi pastoral misionar obţinute de fiecare unitate monahală în anul 2011; 2. Planurile manageriale pentru anul 2012; 3. Situaţia personalului monahal la zi; 4. Lucrările executate la monumentele istorice din cuprinsul eparhiei se vor face cu aprobarea Centrului Eparhial şi cu avizul Direcţiei Monumentelor Istorice;
5. Întocmirea unei condici speciale în fiecare mănăstire în care se vor trece istoricul, perso-nalul monahal, inventarul bunurilor mobile şi imobile, donaţii; de asemenea, fiecare unitate monahală va deţine o carte de aur. 6. Centrul Eparhial va primi toate proiectele privind activitatea social-filantropică a mănăstirilor, având în vedere că anul 2012 a fost declarat de Sfântul Sinod al B.O.R., “Anul Tainei Sf. Maslu şi îngrijirii bolnavilor”.
7. Comunicarea adresei nr. 8578/2011 privind situaţia fundaţiilor şi asociaţiilor din cuprinsul eparhiei.
8. Comunicarea adresei nr. 8783/2011 referitoarea la respectarea disciplinei financiar contabile în toate unităţile monahale; 9. Situaţia privind salarizarea personalului neclerical, potrivit căreia eşalonarea debitului către Consiliul Judeţean Argeş se va face pe o perioadă de 17 luni.

Roxana MOLDOVAN

Liturghie arhierească în cartierul Ivancea

Posted in religie with tags , , on ianuarie 31, 2012 by argesuldenord

Parohia “Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din municipiul Curtea de Argeş şi-a sărbătorit hramul. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic, împreună cu un important sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica de lemn construită în stil maramureşean. Lăcaşul de cult se află în cartierul Ivancea din municipiul Curtea de Argeş, lucrările fiind executate în perioada 2006-2011, de o echipă de meşteri din localitatea maramureşeană Bârsana. Cu această ocazie, chiriarhul Eparhiei Argeşului şi Muscelului a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură, amintind de frumuseţea acelei zile care însumează două sărbători importante: praznicul bisericesc închinat Tăierii Împrejur a Mântuitorului Iisus Hristos şi cinstirea Sf. Ierarh Vasile cel Mare. După Sfânta Liturghie, a fost oficiată Slujba de Te Deum pentru binecuvântarea începutului de an, urmată de Moliftele Sf. Vasile cel Mare.

Roxana MOLDOVAN

Boboteaza la Arhiepiscopie

Posted in religie with tags , on ianuarie 31, 2012 by argesuldenord

Sărbătoarea închinată Botezului Domnului Iisus Hristos a fost cinstită în data de 6 ianuarie şi în Eparhia Argeşului şi Muscelului. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în baldachinul din faţa Catedralei Arhiepiscopale, împreună cu un important sobor de preoţi şi diaconi. Credincioşii veniţi de la primele ore ale dimineţii au aşteptat cu răbdare momentul cel mai important: sfinţirea Aghiasmei Mari. Slujba de sfinţire a apei a fost oficiată de chiriarhul Eparhiei, fiind rostite rugăciunile de invocare a Duhului Sfânt. Botezul lui Hristos în apa Iordanului săvârşit de Sf. Prooroc Ioan, Înaintemergătorul Domnului, se mai numeşte şi Teofanie sau Epifanie, adică Arătarea Fiului lui Dumnezeu. La vârsta de 30 ani, Mântuitorul Iisus Hristos primeşte botezul de la Ioan şi este arătat de Dumnezeu Tatăl ca fiind Fiul Său cel iubit. Unul din scopurile pentru care Hristos S-a botezat a fost acela de a Se face model pentru noi, căci viaţa noastră duhovnicească începe prin taina Botezului, aşa cum lucrarea de mântuire a lumii a început prin Botezul lui Hristos, după care au urmat toate celelalte, adică Patimile, Răstignirea, Învierea şi Înălţarea.

Roxana MOLDOVAN

iturghie arhierească la “Sf. Ilie Paltinul”

Posted in religie with tags , , , , on martie 26, 2011 by argesuldenord

În duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, Înalt Prea Sfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului a oficiat sfânta liturghie arhierească la Mănăstirea “Sf. Ilie Paltinul”, construită pe Transfăgărăşan la altitudinea de 1.200 m, în zona Piscu Negru. Piatra de temelie a noii biserici a fost pusă de chiriarhul locului în anul 1993, iar responsabil pentru această lucrare a fost numit preotul Nicolae Mărgăritescu, care deţinea atunci funcţia de secretar eparhial, iar în prezent coordonează sectorul “Biserică şi Societate” din cadrul eparhiei în calitate de consilier.
După 18 ani de lucrării desfăşurate sub atenta supraveghere şi îndrumare a Înalt Prea Sfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic, în ziua de 27 februarie s-a împlinit un vis prin numirea unui nou stareţ în persoana părintelui Cecală Nelu Nicodim şi a unei obşti monahale, toţi provenind de la Mănăstirea Slănic. În viitor va fi executată pictura din interiorul bisericii şi vor fi terminate lucrările începute la noul corp de chilii destinat obştii monahale şi preoţilor din eparhie, dar şi pelerinilor care ajung în acest loc. După acest eveniment, Mănăstirea “Sf. Ilie Paltinul” se încadrează între cele mai importante mănăstiri din Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, în mod deosebit datorită aşezării, fiind încadrată în circuitul turismului ecumenic.

Roxana MOLDOVAN

Un nou paraclis târnosit

Posted in religie with tags , , , on martie 26, 2011 by argesuldenord

Paraclisul “Naşterea Maicii Domnului şi Sfântul Mucenic Victor” al nou înfiinţatei parohii piteştene “Zăvoi”, a fost duminică, 6 martie, târnosit. Slujba de sfinţire a fost oficiată de Înalt Prea Sfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Înalt Prea Sfinţia Sa a oficiat şi Sfânta Liturghie şi a ţinut celor prezenţi un cuvânt de învăţătură. “Să plinească Dumnezeu toate cererile pe care le-aţi făcut. Să vă dăruiască Dumnezeu sănătate din belşug. Să vă dăruiască Dumnezeu mângâiere şi să vă vină în ajutor Dumnezeu şi Maica Domnului. Nu avem niciun paraclis întemeiat şi sfinţit în toată eparhia aşa de mare cum este acesta!”, a spus Înalt Prea Sfinţitul Părinte Calinic. În apropierea paraclisului va fi ridicată în viitor o biserică din zid. Parohia “Zăvoi” deserveşte familiile aflate în vechea colonie muncitorească a oraşului Piteşti.

Roxana MOLDOVAN

Sfântă liturghie arhierească la “Sf. Nicolae” Drujeşti

Posted in religie with tags , , , on martie 26, 2011 by argesuldenord

Duminică, 13 martie, Înalt Prea Sfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, împreună cu un important sobor de preoţi şi diaconi a oficiat sfânta liturghie arhierească în parohia “Sf. Nicolae Drujeşti” din municipiul Curtea de Argeş. Cu acest prilej, Înalt Prea Sfinţia sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură cu referire la Duminica Ortodoxiei. După incendierea bisericii mari din piaţa centrală a oraşului, Biserica Drujeştii Vechi era prea mică pentru a cuprinde numărul mare de credincioşi din zona veche a oraşului Curtea de Argeş. Astfel, negustorii argeşeni hotărăsc să construiască o nouă biserică, care a fost terminată între anii 1915-1918, fiind sfinţită de Prea Sfinţitul Calist al Argeşului. De la cutremurul din 1940 şi până în prezent, pictura din interior, realizată de renumitul pictor Gheorghe Belizarie, a fost restaurată de trei ori. Lucrări foarte importante de consolidare şi restaurare au fost executate între anii 1994-2011, cu sprijinul enoriaşilor din cele 320 familii ale parohiei.

Roxana MOLDOVAN