Arhivă pentru bani

Bani pentru agricultori

Posted in actualitate with tags , , on noiembrie 1, 2012 by argesuldenord

Rectificarea bugetară aprobată de guvern a adus sume suplimentare la bugetul Ministerului Agriculturii. Din declaraţiile oficialilor a reieşit că banii vor fi folosiţi pentru sprijinirea agricultorilor, care au avut de suferit de pe urma secetei, ca şi pentru înfiinţarea culturilor de anul viitor. Întrebarea legitimă care îşi aşteaptă răspuns este dacă nu cumva sumele de sprijin nu vor fi folosite de către guvernanţii USL ca argument electoral. Ministerul Muncii a pierdut din banii alocaţi anterior, ceea ce a stârnit îngrijorări vizavi de onorarea promisiunii guvernanţilor ca în decembrie să se acorde o suplimentare de 7% la salariile bugetarilor, pentru a se ajunge la nivelul din iunie-iulie 2010. Asigurările că există finanţare pentru acest obiectiv n-au avut darul de a-i linişti prea mult pe cei care aşteaptă să se onoreze promisiunile făcute în vara acestui an de către premierul Ponta şi ai săi.

Vladimir ALBU

APIA eliberează adeverinţe crescătorilor de porcine pentru accesarea creditelor

Posted in Fonduri europene with tags , on octombrie 31, 2012 by argesuldenord

Crescătorii de porcine, beneficiari de fonduri europene pentru bunăstarea animalelor, pot solicita Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) adeverinţe pentru accesarea creditelor bancare. Creditele oferă fermierilor posibilitatea utilizării resurselor financiare până la efectuarea de către APIA a plăţilor la care sunt îndreptăţiţi prin Măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” inclusă în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă că solicitantul a depus cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor, 25% din valoarea sprijinul solicitat. Valoarea creditului/facilităţii de finanţare va fi de până la 90% din suma cuvenită din plăţile privind bunăstarea animalelor, denominată în lei, pentru creditele acordate de bancă până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană la data solicitării creditului şi pentru creditele acordate de bancă începând cu data de 1 ianuarie 2013, inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană din data de 31 decembrie 2012.

ARGEŞUL DE NORD

Bani pentru crescătorii de animale

Posted in actualitate with tags , , on octombrie 31, 2012 by argesuldenord

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) eliberează adeverinţe beneficiarilor plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la specia bovine, respectiv ovine/caprine, pentru accesarea de credite destinate finanţării activităţilor curente de la băncile care au încheiat convenţii cu instituţia. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare acti-vităţilor curente, până la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.
Potrivit convenţiilor cu băncile partenere, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC sectorul zootehnic la specia bovine şi/sau ovine/caprine, pentru anul 2012, că s-au efectuat controalele şi verificările administrative asupra cererii de solicitare a plăţii naţionale complementare sector zootehnic, până la data emiterii adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare, numărul de animale eligibile pentru prima pe exploataţie, respectiv prima pe cap de animal.
De asemenea, adeverinţa va confirma că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii acesteia şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC sectorul zootehnic la specia bovine şi/sau ovine/caprine, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Valoarea creditului este de până la 90% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei. Fondul de Garantare a Creditului Rural şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează 80% din valoarea creditelor acordate de bancă.

Roxana MOLDOVAN

Arefu: asfaltare electorală de 3 miliarde lei, neplătită!

Posted in actualitate with tags , , , , on septembrie 22, 2012 by argesuldenord

Primarul Gheorghe Stoican se dă de ceasul morţii să facă rost de bani pentru a achita o asfaltare pe care a făcut-o tocmai în campania electorală pentru alegerile de la 10 iunie. Şi nu e vorba despre o sumă de neglijat, ci de vreo 3 miliarde lei vechi! Acestea sunt costurile lucrării executate pe traseul fostei linii ferate care lega Căpăţâneniul de Corbeni pe o lungime de 1,5 km. Pentru a-şi asigura realegerea, primarul declanşase şi lucrări de reabilitare la reţeaua de alimentare cu apă potabilă (tot de la Căpăţâneni, unde sta mai prost din punct de vedere al voturilor). Acum alegerile au trecut şi are nevoie ca de aer de 4 miliarde, bani pe care-i aştepta de la Consiliul Judeţean. Numai că internarea preşedintelui Constantin Nicolescu din cauza recentelor probleme de sănătate provocate de un nou dosar la DNA i-a stricat lui Stoican toate ploile! Vicepreşedintele pesedist Florin Tecău n-are curaj să semneze pentru sumă, colegul lui liberal Iani Popa n-are nici măcar interesul, deşi viceprimarul comunei este liberalul Gheorghe Buzoiu, aşa că toate oalele sparte se pot sparge în capul şefului administraţiei publice locale, pentru că firma constructoare nu poate aştepta la nesfârşit banii, mulţumindu-se numai cu promisiuni…

Vladimir ALBU

Sprijin pentru Catedrala Mântuirii Neamului

Posted in religie with tags , , , , , , , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Întrunită în data de 9 iulie, Permanenţa Consiliului Eparhial, cu participarea P.C. părinţi protoierei, a luat cunoştinţă de adresa PF patriarh Daniel, în care se prezintă stadiul actual al lucrărilor executate la Catedrala Mântuirii Neamului. Văzându-se necesitatea sprijinirii, în continuare, a acestei lucrări, dar şi faptul că în Eparhia Argeşului şi Muscelului, clericii şi credincioşii arată dragoste şi susţinere financiară însemnată, s-au hotărât următoarele:
1. Eparhia Argeşului şi Muscelului va avea ca principală prioritate Catedrala Mântuirii Neamului.
2. ÎPS Arhiepiscop Calinic va trimite Scrisoare Pastorală către clerul şi poporul argeşean pe această temă.
3. Se vor instala în biserici cutiile milei pentru Catedrala Mântuirii Neamului.
4. Se vor distribui în toată Eparhia Argeşului şi Muscelului lumânările tip candelă confecţionate de Patriarhia Română, în scopul sprijinirii acestui măreţ obiectiv eclesiastic.
5. Se va organiza o întrunire a tuturor agenţilor economici din Argeş, în cadrul fiecărei parohii.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare de ajutorare financiară, necesară pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului!

Roxana MOLDOVAN

Guvernul restituie primăriilor 107 milioane lei

Posted in actualitate with tags , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Guvernul a decis în data de 19 iulie să ramburseze primăriilor fonduri totale de 107,5 milioane lei, după ce, în luna mai, le-a retras banii alocaţi de Cabinetul Ungureanu pentru cheltuieli curente şi cofinanţarea unor proiecte europene. Banii vor fi acordaţi din Fondul de rezervă al Guvernului. Purtătorul de cuvânt Andrei Zaharescu a amintit că actualul Executiv a retras banii primăriilor după ce a constatat că multe dintre unităţi nu aveau datorii şi nici necesităţi de cofinanţare a proiectelor UE. “Actualul guvern a constatat că execuţia bugetului general consolidat la 30 aprilie 2012 înregistra un deficit care reprezenta, după numai patru luni, aproape jumătate din deficitul bugetar aprobat pe întregul an. De asemenea, actualul Guvern a constatat că unele unităţi administrativ-teritoriale au primit sume din Fondul de rezervă fără să existe temeiul unor arierate sau al unor proiecte de finanţare externă”, a spus Zaharescu.
Potrivit acestuia, datele transmise până la 5 iulie de către direcţiile finanţelor publice judeţene relevă că sunt preluate fonduri totale de 392,6 milioane lei din suma totală alocată de Guvernul Ungureanu. Din verificările Ministerului Finanţelor a rezultat în acelaşi timp că 47% dintre localităţile beneficiare nu au avut arierate sau proiecte UE de cofinanţat. Până la data intrării în vigoare a ordonanţei prin care Guvernul Ponta a dispus restituirea fondurilor au fost însă cheltuite 224,3 milioane lei, din care 145,8 milioane lei au fost “utilizate contrar legii”, afirmă purtătorul de cuvânt. “Sumele disponibilizate au fost de 394,8 milioane lei, iar sumele care trebuie restituie la bugetul de stat în urma controalelor Curţii de Conturi sunt 167,7 milioane lei. Sumele care trebuie alocate din Fondul de rezervă, tot ca efect al controlului, sunt de 180,6 milioane lei, din care 107,5 milioane lei pentru unităţile la care s-au constatat utilizări ilegale de alocaţii bugetare şi diferenţa de 73,1 milioane lei către unităţi la care controlul a constatat ilegalităţi şi pentru care regularizarea financiară se va realiza după recuperarea sumelor folosite cu nerespectarea legii. Per sold, mai este necesară alocarea a 12,9 milioane lei”, a spus Zaharescu.

Roxana MOLDOVAN

Din activitatea deputatului Mircea Drăghici

Posted in politica with tags , , , on mai 29, 2010 by argesuldenord

Bani în Colegiu pentru biserici şi drumuri

Deputatul PSD Mircea Drăghici a reuşit să aducă finanţări importante pentru Colegiul Curtea de Argeş, pe care îl reprezintă. În urma amendamentelor la bugetul de stat depuse de către parlamentarul social-democrat, prin hotărâre de Guvern, publicată în Monitorul Oficial nr. 289/2010 au fost alocaţi bani din fondul de rezervă bugetară, aflat la dispoziţia executivului pentru lăcaşuri de cult şi lucrări de infrastructură. Astfel, vor primi fonduri pentru reabilitări, modernizări şi reparaţii, 13 biserici şi mănăstiri din Colegiul Curtea de Argeş. Este vorba despre Biserica “Sfântul Nicolae” din municipiul Curtea de Argeş, Biserica Bătuşari, municipiul Curtea de Argeş, Mănăstirea “Sfântul Nicolae” (1670), din comuna Aninoasa, Biserica “Sfinţii Mihail şi Gavriil”, din comuna Tigveni, Biserica “Sfânta Paraschiva” din comuna Muşăteşti, Mănăstirea Robaia, comuna Muşăteşti, Biserica Monument istoric (1470), comuna Brăduleţ, Biserica “Cuvioasa Paraschiva”, (1860), Arefu, Biserica “Sfânta Treime” – Mălureni, Biserica Sfinţii “Apostoli Petru şi Pavel” – Albeştii de Argeş, Biserica “Naşterea Maicii Domnului” – Valea Iaşului, Biserica “Sfânta Paraschiva” – Valea Iaşului, Biserica “Intrarea Maicii Domnului în Biserică” – comuna Nucşoara.
De asemenea, Mircea Drăghici a obţinut 190.000 lei noi pentru pietruirea străzilor din municipiul Curtea de Argeş, aşa cum a cerut în amendamentul depus la începutul acestui an. Parlamentarul Colegiului Curtea de Argeş a precizat că este urgent să scoatem din izolare gospodăriile aferente străzilor şi uliţelor din pământ, care sunt neamenajate: “Nu este posibil ca într-o zonă istorică precum oraşul Curtea de Argeş să nu avem căi de acces modernizate către toţi locuitorii. Ştiu că bugetul local este insuficient şi, de aceea, am vrut să dau o mână de ajutor, să-mi fac datoria de ales al cetăţenilor”.

A votat pentru Legea lustraţiei

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri Legea lustraţiei, un proiect aflat în traseul legislativ de 5 ani. Decizia a fost luată prin vot nominal, cu 203 voturi favorabile, 40 împotrivă şi 12 abţineri. Deputatul social-democrat Mircea Drăghici a votat în favoarea acestui proiect: “Am vrut să legiferez astfel efectele Revoluţiei din 1989. Întotdeauna am fost de părere că avem nevoie de o democraţie autentică, şi nu de una cosmetizată! Astăzi avem o lege care consfinţeşte Revoluţia din România, care nu a fost nici Perestroika, nici Glasnost! Parlamentul a făcut ce trebuia să facă Traian Băsescu, atunci când de la tribuna Parlamentului a condamnat public comunismul! Se dovedeşte că preşedintele este în contratimp cu Parlamentul şi cu timpurile de după Revoluţie!”
Legea, cerută şi aşteptată de societatea civilă de 20 ani, prevede ca persoanele care au făcut parte din structurile de putere sau din aparatul represiv al regimului comunist să nu poată candida şi să nu poată fi numite, timp de 10 ani, pentru o serie de demnităţi şi funcţii publice (de la cele de preşedinte şi parlamentar, la cele de primar, prefect, judecător şi procuror). Mircea Drăghici a precizat: “Cred că PDL o să aibă o problemă! Cum vor mai ocupa funcţii mulţi din foştii susţinători ai fostului regim? Oricum, au ţinut legea în Parlament atâta timp ca să poată candida Traian Băsescu, dar acum românii au dreptul la adevăr şi la democraţie veritabilă!”
Eva ADAM