Arhivă pentru alegeri

Alegerile pentru camerele agricole, amânate cu jumătate de an!

Posted in Fonduri europene with tags , on octombrie 31, 2012 by argesuldenord

Primele alegeri pentru înfiinţarea camerelor agricole vor fi organizate, cel mai devreme, în aprilie 2013, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Agriculturii şi publicat în 2 octombrie 2012. Conform documentului, data primelor alegeri pentru constituirea camerelor agricole va fi amânată cu şase luni de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, care este, deocamdată, în faza de proiect.
Motivele invocate de Ministerul Agriculturii în proiectul de ordonanţă sunt:
– termenul insuficient (90 zile) prevăzut de art. II, alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, în vederea îndeplinirii formalităţilor privind înscrierea Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor agricole judeţene în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul, până la data desfăşurării alegerilor;
– necesitatea asigurării logisticii pentru buna desfăşurare a primelor alegeri ale camerelor agricole în secţiile de votare din spaţiile care vor fi puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, care sunt abilitate să asigure în aceeaşi perioadă şi suportul necesar organizării alegerilor parlamentare;
– evitarea suprapunerii perioadei de desfăşurare a campaniei electorale privind alegerea membrilor camerelor agricole judeţene, desemnaţi din rândul structurilor asociative, profesionale, sindicale şi patronale, structuri cu caracter apolitic, cu perioada stabilită pentru desfăşurarea campaniei electorale şi a alegerilor parlamentare care vor avea loc pe data de 9 decembrie 2012.
Ministerul spune că a dezbătut amânarea alegerilor în CNI, preşedintele CNI spune că este o minciună: “Proiectul de act normativ a fost analizat în cadrul sedinţelor Comitetului Naţional de Iniţiativă pentru camerele agricole. Totodată, proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii la nivel local, prin comitetele judeţene de iniţiativă. În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost consultate structurile parteneriale reprezentative care sunt membre ale Comitetului Naţional de Iniţiativă”, se precizează în Nota de Fundamentare a proiectului de OUG.
“Este o minciună! Cu structurile habar n-am ce au discutat ei, dar în CNI nu s-a dezbătut nimic. Este incorect! Dar când te-apuci să faci chestii din-astea, poţi să scrii orice”, a declarat preşedintele CNI, Gheorghe Glăman, referitor la procesul de consultare privind decizia de amânare a alegerilor pentru camerele agricole.

Roxana MOLDOVAN

Se fac alegeri la Camera Agricolă Judeţeană – VOTAŢI CANDIDAŢII NOŞTRI!

Posted in Uncategorized with tags , , , , on septembrie 22, 2012 by argesuldenord

Agricultura primeşte un suflu nou prin reînfiinţarea acestui organism. Conştientizând importanţa demersului, Asociaţia Crescătorilor de Animale “Corbii de Piatră” şi Asociaţia Agricolă “Argeşul de Nord” va prezenta o listă comună de candidaţi pentru alegerile din 7 octombrie. S-a pornit de la ideea că unirea face puterea, iar candidaţii noştri şi-au propus să sprijine afirmarea fermierilor din tot judeţul. Prosperitatea comună este scopul final pe care şi l-au propus candidaţii noştri – Ion Săvescu, Daliana Elena Rogojinaru, Sorinel Păunescu, Roxana Mărgărit, Gabriel Crăciun, Gheorghe Cicu, Dragoş Iacobescu, Maria Sanda, Adriana Anca Diaconescu şi Ion Stăniloiu.
VOTAŢI-I, pentru a ne fi mai bine!

Vladimir ALBU

Se înfiinţeză Camerele Agricole!

Posted in actualitate with tags , , , on septembrie 22, 2012 by argesuldenord

Camerele agricole sunt instituţii private de interes public, nonprofit, cu personalitate juridică, iar cele judeţene pot înfiinţa camere agricole zonale fără personalitate juridică.
Camerele agricole se constituie în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui judeţ şi vor fi structurate astfel: camere agricole judeţene, la nivel judeţean, formate din colegiu judeţean şi birou permanent; Camera Agricolă Naţională, la nivel naţional, coordonatoare a activităţii camerelor agricole judeţene, formată din Colegiul Naţional, Prezidiu şi Birou permanent. La nivel judeţean, prin decizia Comitetului Naţional de Iniţiativă, s-a constituit comitetul judeţean de iniţiativă, format din 11 membri. Dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau discriminări, oricărui cetăţean român ori cetăţean străin al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfăşoară activităţi cu profil agricol sau asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor ori crescător de animale şi se regăseşte în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private sau ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi este membru de drept al camerei agricole judeţene. În cazul în care alegătorul este un reprezentant al unei structuri economice, va prezenta o împuternicire eliberată de aceasta.

Fiecare alegător are dreptul la un singur vot!

Dreptul de vot se exercită numai în baza actului de identitate valabil şi numai în localitatea arondată secţiei de votare în care alegătorul îşi desfăşoară activitatea specifică.
Alegerea membrilor colegiului judeţean al camerei agricole se face prin vot, într-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului camerei agricole judeţene propuse de către:
asociaţii profesionale reprezentative din domeniul agricol şi conexe, constituite şi înregistrate la nivel judeţean – 10 locuri; patronate din domeniul agricol şi conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare – 2 locuri; sindicate din domeniul agricol şi conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare – 2 locuri; cooperative agricole, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare – 2 locuri; ocoalele silvice private ale proprietarilor de păduri şi ale composesoratelor – 1 loc; colegiul medicilor veterinari – 1 loc; instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă – 1 loc; fermieri înscrişi în listele electorale, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia – 3 locuri; fermieri tineri, cu vârsta până în 30 ani, înscrişi în listele electorale, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia – 3 locuri.

Înregistrarea candidaturilor

Urmare a deciziei Comitetului Naţional de Iniţiativă din data de 12.09.2012, termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit până la data de 26.09.2012, urmând ca şi restul calendarului să sufere modificări ce vor fi comunicate ulterior (dată alegeri etc.). Lista de candidaţi depusă de asociaţii va fi însoţită de următoarele documente: statut; hotărâre judecătorească; certificat înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor; bilanţ la 31.12.2011. Fermierii care candidează independent, precum şi tinerii fermieri, depun cerere de candidatură însoţită de copie B.I./C.I. şi de lista de susţinători. Secţia de votare se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinătoare colegiilor judeţene. Responsabil de amenajarea secţiei de votare este primarul.

Data organizării alegerilor

Aceasta a fost fixată pentru ziua de 7 octombrie 2012, între orele 08.00-18.00. Biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene este format din 7 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 4 membri. Membrii biroului permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene se aleg prin vot direct, secret şi succesiv de către membrii colegiului judeţean al camerelor agricole judeţene, în următoarea ordine: preşedinte, vicepreşedinte şi membri. Secretarul este desemnat de către preşedinte, dintre ceilalţi 5 membri ai biroului.
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene trebuie să fie fermieri, absolvenţi de studii superioare de specialitate şi cu o vechime de minimum 10 ani în domeniile de activitate prevăzute de prezenta lege. Odată cu înfiinţarea Camerelor Agricole, se încearcă găsirea unui loc pe piaţă pentru producătorii agricoli. Fermierii sunt pregătiţi informal de membrii Direcţiei Agricole Argeş pentru ceea ce înseamnă alegerea membrilor colegiului judeţean al Camerelor Agricole. În cadrul acestei Camere Agricole, se discută strategiile de dezvoltare a agriculturii, existând în acelaşi timp şi un segment administrativ-operaţional despre care Florin Povarnă, coordonatorul judeţean al Compartimentului de Dezvoltare Rurală, a spus: “Sunt foarte multe nevoi neacoperite, spre exemplu în formarea pieţelor agricole. Trebuie să se ştie clar care este locul producătorilor agricoli pe piaţa agricolă, să se regleze şi să se realizeze pieţe directe pentru aceştia”, a explicat acesta în ceea ce priveşte rolul Camerelor Agricole pentru fermieri, despre care spune că de la 1 ianuarie 2013 ar trebui să fie deja funcţionale. “Este foarte important că aceste Camere Agricole sunt formate şi cotrolate de ei, de oameni, fără implicare politică”, a  adăugat şi Corneliu Vasilescu, directorul DADR Argeş.

ARGEȘUL DE NORD

Război politic total în alegerile locale din zona noastră

Posted in actualitate with tags , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Ceea ce s-a întâmplat în campania electorală pentru alegerile locale din nordul judeţului nostru n-a fost altfel decât în restul ţării. USL a urmat o strategie unitară, prin care se urmărea distrugerea Alianţei pentru Argeş şi Muscel (AAM), realizată de PDL cu PNŢCD şi personalităţi civice. Salvarea acestei zone de comunişti s-a amânat, datorită diversiunilor şi trădărilor puse la cale de specialiştii în domeniu, de care PSD nu duce lipsă. Aceştia au ştiut să-i oblige pe unii oameni să-şi uite angajamentele luate public şi să-şi calce în picioare bruma de onoare, trecând necondiţionat, în ultimul moment, în tabăra USL. Ceea ce s-a întâmplat la Curtea de Argeş este, poate, cel mai bun exemplu. În septembrie 2011, primarul Nicolae Diaconu părea să fi dat la o parte PSD-ul şi se angaja public, cu binecuvântarea ÎPS Calinic, să meargă alături de senatorul Mircea Andrei şi PDL. În decembrie, acesta a dat-o la întors şi s-a lepădat de legământ, uitând că era fiu de preot. Revenirea sa în USL i-a retezat aripile liderului liberal local, viceprimarul Costinel Vasilescu. Cum acesta nu accepta să-l sprijine pe pesedist pentru un nou mandat, a fost suspendat şi apoi zburat din partid, după ce-l slujise din 1990, iar ultimii 10 ani condusese filiala din Curtea de Argeş. Artizanii excluderii au fost liderul judeţean Ion Popa şi senatorul Mircea Diaconu. Costinel Vasilescu a devenit – surprinzător pentru unii – candidatul AAM la postul de primar al municipiului Curtea de Argeş. Din păcate, n-a ştiut să se facă acceptat de pedeliştii cu vechime, care s-au simţit jigniţi de aroganţa şi suficienţa sa.
Pe de altă parte, primarul Nicolae Diaconu n-a precupeţit ceva ca să-l facă zob pe viceprimar, căruia i-a pus în cârcă toate neîmplinirile primului său mandat. Iar strategia a prins la populaţie, deoarece oamenii nu-i iertau lui Vasilescu faptul că umbla cu nasul pe sus. Candidatul USL, Nicolae Diaconu, l-a convins în ultimul moment şi pe primarul din Tigveni, localitatea sa natală, să-şi calce cuvântul şi să nu mai candideze pentru PDL, revenind în PNL, deci în USL! Şi cum alegerile s-au desfăşurat într-un singur tur, primarii în funcţie au plecat cu un avantaj din start, pe care cei mai deştepţi l-au fructificat, obţinând realegerea. Nu vom încheia această introducere fără a puncta faptul că un protagonist al alegerilor a fost PP-DD, clasat pe un nesperat loc 3 la nivel de ţară, ca şi în judeţul nostru. Printre formaţiunile politice perdante trebuie să remarcăm PRM şi PNGCD, care aproape nu mai există… Să facem deci, o radiografie a ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri locale.

Dan BASARAB

Scandaluri şi înainte şi după alegeri

Posted in politica with tags , , on decembrie 24, 2009 by argesuldenord

Cine a sperat că intrarea României în UE ne va scăpa de bălăcăreala balcanică din politica mioritică, s-a înşelat! După scandalurile iscate la alegerile parlamentare de anul trecut sau la cele europarlamentare din vară, prezidenţialele recente le-au pus capac. Exit-poll-urile mincinoase au favorizat acuzaţiile de fraudă electorală. În 6 decembrie, la ora 21.00, potrivit acestora, Mircea Geoană era preşedinte. Dimineaţa însă, câştigase Traian Băsescu! Plângerea învinsului la Curtea Constituţională a dus la decizia renumărării voturilor anulate. Până la urmă, tot Băsescu a rămas învingător şi luni, 21 decembrie, a depus jurământul de preşedinte pentru al doilea mandat consecutiv la Cotroceni.

Cum s-a votat în zona Curtea de Argeş

La nivelul judeţului, scorul a fost de 58,8 – 42,2% în favoarea lui Mircea Geoană. În Curtea de Argeş, rezultatul a fost asemănător, adunând 8.747 voturi (56,32%), faţă de contracandidat – 6.785 (43,68%). Prezenţa la vot a fost superioară turului I (când s-au prezentat la urne 14.752 alegători), înregistrându-se duminică 15.532 cetăţeni. Iată cum s-a votat în cele 17 secţii din municipiu pentru Geoană sau Băsescu: Secţia 116, Şcoala “Regina Maria” 717 – 554; Secţia 117 (tot acolo), 608 – 439; Secţia 118, G.Ş. “Ferdinand I” 456 – 347; Secţia 119, G.Ş. Agricol 756 – 531; Secţia 120, Şcoala “Basarab I” 609 – 509; Secţiile 121 şi 122, G.Ş. Forestier 515 – 459, respectiv 437 – 251; Secţiile 123 şi 129, Casa de Cultură 684 – 463, respectiv 179 – 158; Secţia 124, Şcoala “Mircea cel Bătrân” 729 – 469; Secţia 125, Şcoala “Carol I” 741 – 651; Secţia 126, Şcoala “Armand Călinescu” 699 – 599; Secţia 127, Şcoala Valea Sasului 301 – 195; Secţia 130, Şcoala “Sf. Andrei”, Capu Dealului 393 – 330; Secţia 131, Şcoala Noapteş 199 – 197 şi Secţia specială (de lângă Parchet) 262 – 284.
În oraşul nostru, candidatul PD-L a luat bătaie pe linie, cu excepţia Secţiei speciale, iar în zona rurală a învins numai la Valea Danului cu 200 voturi şi a înregistrat la Arefu un rezultat strâns, cu 20 voturi mai puţin decât candidatul PSD. Băsescu a pierdut şi în comunele Nucşoara şi Brăduleţ, unde primarii sunt membri ai PD-L (?!?…). Iată rezultatele finale ale prezidenţialelor câştigate în zonă, ca şi în judeţ, de către Mircea Geoană, cu următoarele rezultate: Curtea de Argeş 8.747 – 6.785, 56,32% – 43,68%; Albeştii de Argeş 52,72% – 41,28%; Arefu 50,92% – 49,08%; Băiculeşti 60,97% – 39,03%; Berevoeşti 60,51% – 39,49%; Brăduleţ 53,77% – 46,23%; Cepari 59,59% – 40,41%; Cicăneşti 72,95% – 27,05%; Ciofrângeni 67,54% – 32,46%; Corbeni 57,57% – 42,34%; Corbi 55,54% – 44,46%; Domneşti 66,47% – 33,53%; Mălureni 59,76% – 40,24%; Muşăteşti 59,16% – 40,84%; Nucşoara 57,25% – 42,75%; Pietroşani 57,08% – 42,92%; Poienarii de Argeş 61,34% – 38,66%; Sălătrucu 61,40% – 38,60%; Şuici 62,04% – 37,96%; Tigveni 72,13% – 27,87%; Valea Iaşului 60,16% – 39,84%.
Eva ADAM