Archive for the Fonduri europene Category

Din 26 noiembrie, o nouă sesiune de proiecte pe Măsurile 121 şi 123

Posted in Fonduri europene with tags , on noiembrie 29, 2012 by argesuldenord

În perioada 26 noiembrie 2012 – 18 ianuarie 2013, Ministerul Agriculturii va organiza o nouă sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 121 “Modernizarea exploa-taţiilor agricole” şi, respectiv, pentru Măsura 123 ”Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”. “Am luat această decizie de a deschide o nouă sesiune pentru Măsura 123, în contextul dificultăţilor legate de comercializarea legumelor şi fructelor în România. Prioritatea mea ca ministru este, ca prin această măsură, asociaţiile şi cooperativele de producători să ajungă cât mai repede la stabilirea depozitelor de colectare legume-fructe în bazinele legumicole şi pomicole. Acestea au acum la dispoziţie fonduri europene cu care să construiască depozite, cu toate facilităţile necesare pentru vânzarea către comercianţi a legumelor şi fructelor realizate chiar de membrii asociaţiilor şi ai cooperativelor implicate. Decizia mea face parte din setul de măsuri pe care Ministerul Agriculturii îl are în vedere pentru facilitarea accesului producătorilor în pieţe”, a declarat ministrul Daniel Constantin. Sumele alocate sesiunii din perioada 26 noiembrie 2012 – 18 ianuarie 2013 vor fi de 150 milioane euro pentru Măsura 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole” şi, respectiv, 80 milioane euro pentru Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole forestiere”.

Roxana MOLDOVAN

Zone speciale pentru producătorii agricoli

Posted in Fonduri europene with tags , , on noiembrie 29, 2012 by argesuldenord

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) intenţionează limitarea intermediarilor din pieţe prin crearea unor zone speciale unde vor vinde direct producătorii. MADR a iniţiat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea legislaţiei privind certificatul de producător, cu scopul de a ajuta producătorul agricol să-şi valorifice mai uşor produsele. “Practic, încercăm să eliminăm intermediarii din pieţe, dar nu la modul de a încălca oarecum concurenţa. Vom diferenţia în pieţele din România zonele unde va vinde direct producătorul agricol şi zonele unde vor fi intermediarii. În felul acesta, consumatorul trebuie să ştie foarte clar care sunt produsele comercializate direct de producător şi cele vândute de intermediar, care probabil vor avea şi un adaos comercial”, a spus Daniel Constantin. Proiectul de HG se află în dezbatere publică şi îşi va urma cursul legislativ. “Cred că într-o perioadă scurtă va fi aprobat în Guvern”, a subliniat ministrul.

Roxana MOLDOVAN

Comisia Europeană sprijină înfiinţarea asociaţiilor de producători agricoli

Posted in Fonduri europene with tags , on noiembrie 29, 2012 by argesuldenord

Organizarea de asociaţii ale producătorilor agricoli se va bucura de sprijinul total al Comisiei Europene (CE), a declarat într-o conferinţă de specialitate Jerzy Bogdan Plewa, director general adjunct, Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene: “Esenţială pentru domeniul agriculturii este promovarea competitivităţii. Accentul trebuie pus pe creşterea valorii adăugate a producţiei ce poate aduce la venituri mai mari fermierilor. Crearea unor asociaţii ale producătorilor agricoli se va bucura de sprijinul nostru total. Este nevoie de diversificarea sectorului agricol cu noi servicii. Prin urmare, aş putea să insist mai mult, dar trebuie să subliniez că parteneriatele pentru inovare sunt deja în implementare şi vor fi folosite din plin în următoarea perioadă de programare. Diversificarea economiei locale poate fi considerată una dintre priorităţi pentru aceste fonduri europene”, a afirmat Plewa.
Reprezentantul CE a ţinut să precizeze că, la nivelul infrastructurii de mediu, România are de suferit în special la capitolul gospodărirea apelor. “România suferă de o infrastructură de mediu în ceea ce priveşte gospodărirea apelor, tratarea apelor sau alimentarea cu apă. România dispune de o biodiversitate de foarte mare valoare, dar fragilă, cu 18% din suprafaţa totală în situri Natura 2000. Provocarea majoră se referă la modul în care se poate evita pierderea acestei biodiversităţi din cauza declinului faunei, a degradării terenurilor. România este extrem de vulnerabilă în faţa dezastrelor naturale induse de schimbările climatice. Este necesar să se dezvolte planuri, apoi şi strategii noi în următoarea perioadă de programare”, a subliniat Jerzy Bogdan Plewa.

Roxana MOLDOVAN

80 milioane euro pentru colectarea şi ambalarea produselor agricole

Posted in Fonduri europene with tags , on noiembrie 29, 2012 by argesuldenord

Producătorii agricoli vor avea la dispoziţie, începând cu sfârşitul lunii noiembrie, 80 milioane de euro pentru crearea unor centre de colectare, sortare, ambalare, etichetare, dar şi condiţionare a produselor agricole, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. “În această lună alocăm o sumă extrem de importantă pentru crearea acelor centre de condiţionare, etichetare, sortare şi ambalare a produselor agricole. Nu mai puţin de 80 milioane de euro vor fi disponibile de la sfârşitul acestei luni pentru agenţi economici, oameni care se vor asocia cu producătorii agricoli pentru a ajuta la o mai bună desfacere a produselor agricole”, a afirmat Daniel Constantin.
Şeful MADR a menţionat că în ultimul timp s-a extins numărul hipermarket-urilor care au intrat în programul de promovare a produselor româneşti, scopul fiind acela de a asigura o desfacere cât mai mare a producţiei autohtone. “Au mai cedat şi unii şi ceilalţi şi putem vorbi despre un grad mai mare de asociere în agricultură, de conştientizarea faptului că trebuie să atingem anumite puncte de calitate pentru a comercializa produsele româneşti. Pe de altă parte, şi hipermarket-urile au înţeles că au nevoie de produse româneşti. Astăzi suntem undeva în zona de mijloc, în condiţiile în care 50% din produsele româneşti care se comercializează în medie pe an în zona de legume-fructe sunt de origine românească”, a arătat Daniel Constantin.

Roxana MOLDOVAN

Discuţii pe modificarea Codului silvic

Posted in Fonduri europene with tags , on noiembrie 29, 2012 by argesuldenord

Coaliţia pentru Mediu din România solicită retrimiterea proiectului de act normativ care modifică şi completează Codul silvic la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, susţinând că prevederile aduse de acesta încalcă principiile ce stau la baza gospodăririi pădurilor. “Modificările aduse Codului silvic de Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic ar permite exploatarea într-un singur an a posibilităţii de producţie de lemn pe 10 ani, includerea pădurilor în intravilan (lucru care ar însemna, practic, afectarea integrităţii fondului forestier). Mai mult, prin modificările aduse de acest Raport comun se propune conservarea a 3,8% din pădurile noastre (cele virgine), restul de 96,2%, fiind supuse unor tratamente intensive de exploatare”, susţine Coaliţia. “Având în vedere situaţia clară constatată în teren, vă solicităm imperios să votaţi trimiterea acestui proiect înapoi la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Astfel va putea fi adoptată o soluţie cu adevărat durabilă şi responsabilă pentru fondul forestier naţional şi pentru protejarea comunităţilor locale”, mai spun reprezentanţii Coaliţiei de Mediu.

Roxana MOLDOVAN

Crescătorii de păsări pot depune cereri pentru ajutorul de bunăstare până la 15 noiembrie

Posted in Fonduri europene with tags , , on octombrie 31, 2012 by argesuldenord

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primeşte, în perioada 16 octombrie – 15 noiembrie, cererile de ajutor pentru Măsura 2.1.5. – Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul (b) păsări. Potrivit unui comunicat al Agenţiei, solicitanţii pot fi exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a păsărilor, autorizate sanitar-veterinar, care îşi asumă angajamente voluntar în favoarea bunăstării animalelor. Pentru a beneficia de ajutor, solicitanţii trebuie să deţină autorizaţie sanitar-veterinară pentru toate exploataţiile comerciale, să se angajeze să menţină condiţiile de bunăstare şi să respecte cerinţele specifice subpachetelor pentru care aplică pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data de 16 octombrie 2012, să respecte cerinţele legale în materie de gestionare împreună cu bunele condiţii agricole şi de mediu, conform OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 aplicabile terenurilor agricole aparţinând solicitantului, precum şi activităţilor agricole desfăşurate de acesta pe toată durata angajamentului, de 5 ani, după caz. Cererea de ajutor poate fi completată online de solicitant, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro.

ARGEȘUL DE NORD

APIA eliberează adeverinţe crescătorilor de porcine pentru accesarea creditelor

Posted in Fonduri europene with tags , on octombrie 31, 2012 by argesuldenord

Crescătorii de porcine, beneficiari de fonduri europene pentru bunăstarea animalelor, pot solicita Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) adeverinţe pentru accesarea creditelor bancare. Creditele oferă fermierilor posibilitatea utilizării resurselor financiare până la efectuarea de către APIA a plăţilor la care sunt îndreptăţiţi prin Măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” inclusă în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă că solicitantul a depus cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor, 25% din valoarea sprijinul solicitat. Valoarea creditului/facilităţii de finanţare va fi de până la 90% din suma cuvenită din plăţile privind bunăstarea animalelor, denominată în lei, pentru creditele acordate de bancă până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană la data solicitării creditului şi pentru creditele acordate de bancă începând cu data de 1 ianuarie 2013, inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană din data de 31 decembrie 2012.

ARGEŞUL DE NORD

Alegerile pentru camerele agricole, amânate cu jumătate de an!

Posted in Fonduri europene with tags , on octombrie 31, 2012 by argesuldenord

Primele alegeri pentru înfiinţarea camerelor agricole vor fi organizate, cel mai devreme, în aprilie 2013, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Agriculturii şi publicat în 2 octombrie 2012. Conform documentului, data primelor alegeri pentru constituirea camerelor agricole va fi amânată cu şase luni de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, care este, deocamdată, în faza de proiect.
Motivele invocate de Ministerul Agriculturii în proiectul de ordonanţă sunt:
– termenul insuficient (90 zile) prevăzut de art. II, alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, în vederea îndeplinirii formalităţilor privind înscrierea Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor agricole judeţene în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul, până la data desfăşurării alegerilor;
– necesitatea asigurării logisticii pentru buna desfăşurare a primelor alegeri ale camerelor agricole în secţiile de votare din spaţiile care vor fi puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, care sunt abilitate să asigure în aceeaşi perioadă şi suportul necesar organizării alegerilor parlamentare;
– evitarea suprapunerii perioadei de desfăşurare a campaniei electorale privind alegerea membrilor camerelor agricole judeţene, desemnaţi din rândul structurilor asociative, profesionale, sindicale şi patronale, structuri cu caracter apolitic, cu perioada stabilită pentru desfăşurarea campaniei electorale şi a alegerilor parlamentare care vor avea loc pe data de 9 decembrie 2012.
Ministerul spune că a dezbătut amânarea alegerilor în CNI, preşedintele CNI spune că este o minciună: “Proiectul de act normativ a fost analizat în cadrul sedinţelor Comitetului Naţional de Iniţiativă pentru camerele agricole. Totodată, proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii la nivel local, prin comitetele judeţene de iniţiativă. În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost consultate structurile parteneriale reprezentative care sunt membre ale Comitetului Naţional de Iniţiativă”, se precizează în Nota de Fundamentare a proiectului de OUG.
“Este o minciună! Cu structurile habar n-am ce au discutat ei, dar în CNI nu s-a dezbătut nimic. Este incorect! Dar când te-apuci să faci chestii din-astea, poţi să scrii orice”, a declarat preşedintele CNI, Gheorghe Glăman, referitor la procesul de consultare privind decizia de amânare a alegerilor pentru camerele agricole.

Roxana MOLDOVAN

Ajutor pentru crescătorii de bovine de lapte şi carne

Posted in Fonduri europene with tags , , on august 31, 2012 by argesuldenord

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari şi publicul interesat că în perioada 6 august-21 septembrie 2012 pot depune cerere de plată aferentă anului 2012 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau metişii acestora – persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Solicitanţii trebuie să depună o cerere pe beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute (cu cod de la ANSVSA), la centrul judeţean APIA pe a cărui rază teritorială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale.
Potenţialii beneficiari şi condiţiile de acordare sunt:
1. Pentru vacile de lapte:
a) beneficiarii sunt înregistraţi în sistemul de gestionare a cotei de lapte al Serviciului de Administrare a Cotei de lapte din cadrul APIA cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe şi vor prezenta dovada înregistrării;
b) solicită ajutor specific pentru un număr cuprins între 2 şi 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de 2 capete vaci de lapte pe exploataţia cu cod ANSVSA;
c) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sunt identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE;
d) vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor – 22.09.2012-21.03.2013, la adresa exploataţiei/locaţiei menţionate în cerere;
e) vaca de lapte a fătat cel puţin o dată până la termenul limită de depunere a cererilor, are minim 17 luni la data depunerii cererii şi are cel puţin un produs identificat şi înregistrat în RNE;
f) exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2007-2013, versiunea consolidată oct. 2010;
g) deţin registrul individual al exploataţiei, actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1760/2000.
2. Pentru taurine din rase de carne:
a) solicită ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete pe beneficiar, constituit, după caz, din:
– deţin registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1760/2 vaci din rase de carne şi/sau;
– tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne.
b) efectivul de animalele pentru care se solicită ajutor specific este identificat şi înregistrat în RNE;
c) deţin documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;
d) deţin documente care atestă ieşirile din efectiv, pentru cazurile de tineret ieşit din exploataţie;
e) animalele pentru care se solicită ajutor specific sunt deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii;
f) cererea va fi vizată de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie – ANARZ, prin structurile sale teritoriale, pentru certificarea raselor de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală. Verificările trebuie să fie făcute conform manualului de procedură elaborat de ANARZ şi aprobat de MADR;
g) exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la PNDR 2007-2013, versiunea consolidată oct. 2010.
Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acordă:
– o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 20 luni, existent sau ieşit din exploataţie în perioada 6 august a anului calendaristic precedent – 21 septembrie a anului în care se solicită ajutorul specific;
– anual, pentru vaci din rase de carne.
Excepţie pentru anul de cerere 2012: se solicită ajutor specific pentru tineretul mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, existent sau ieşit din exploataţie în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2012. Ajutorul specific se acordă beneficiarilor care au exploataţii cu cod de înregistrare la ANSVSA, localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în Anexa nr. 4A la PNDR 2007-2013. Lista taurinelor din rasele de carne este întocmită de ANARZ şi aprobată prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
APIA va posta pe site-ul instituţiei şi va afişa la sediile centrelor judeţene cele două documente (Anexa nr. 4 din PNDR şi lista raselor de carne). Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate mai sus menţionate poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.
Documentele justificative generale care se ataşează la cerere sunt:
a) copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrul Comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală/carte de identitate, după caz;
b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare – RUI – al APIA;
c) copie de pe paşaportul fiecărui animal, emis de ANSVSA;
d) copie document coordonate bancare.
Cererea este însoţită, pentru ajutorul specific acordat pentru vaca de lapte din zonele defavorizate, pe lângă documentele generale, şi de copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotei de lapte.
Cererea este însoţită, pentru ajutorul specific acordat pentru taurinele din rasa de carne, pe lângă documentele generale, şi de următoarele documente specifice fiecărei categorii de animale din specia taurine din rase de carne şi metişii acestora, astfel:
a) pentru vaca de carne, copia certificatului de origine;
b) pentru tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, copia certificatului de origine şi/sau copia bule-tinului de însămânţări artificiale/adeve-rinţa de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne; c) documente care atestă ieşirile animalelor din exploataţie pentru categoriile prevăzute la art. 1, lit. c).
APIA pune la dispoziţia beneficiarilor cereri pretipărite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie înscris în RNE. Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro. Cuantumul ajutorului specific se calculează de către APIA, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile. Legislaţia comunitară şi respectiv naţională poate fi consultată pe pagina oficială web a agenţiei, la adresa: http://www.apia.org.ro/buget_FEGA.htm.

Eva ADAM

Totul despre Schema de ajutor de stat nr. N578/2009 aferentă Măsurii 123 – “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

Posted in Fonduri europene with tags , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Obiectivele programului

Obiectivele generale ale schemei de ajutor de stat vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în sectoarele:
– procesarea de produse agricole prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE în vederea obţinerii de produse neagricole;
– procesarea primară a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase;
– procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de biocombustibil.
Obiectivele specifice ale schemei de ajutor de stat vizează:
1. Introducerea şi dezvoltarea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agroalimentare, forestiere şi a biocombustibililor.
2. Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară.
3. Crearea de noi locuri de muncă.

Solicitanţi eligibili

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi care respectă prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– îşi desfăşoară activitatea în România şi nu sunt considerate “firme în dificultate”, în sensul prevederilor orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
Potrivit acestor reglementări, “firma în dificultate” este:
a) societatea cu răspundere limitată şi societăţile pe acţiuni, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii 2 ani şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;
b) societatea în care cel puţin o parte din asociaţi răspunde nelimitat de datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii 2 ani, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;
c) orice întreprindere, indiferent de forma juridică, care se află în procedura de insolvenţă.

Activităţi eligibile

Schema de ajutor de stat se adreseaza tuturor întreprinderilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, indiferent de sectorul de activitate, care realizează investiţii iniţiale în: imobilizări corporale şi/sau necorporale în industria alimentară; pentru prelucrarea primară a produselor forestiere;
pentru producerea de biocombustibili.

1. Investiţii corporale:

– în cadrul acestei scheme sunt considerate investiţii iniţiale cheltuielile referitoare în imobilizări corporale care vor fi identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ şi se referă la următoarele:
a) construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
b) construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gros;
c) construcţii noi şi/sau modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi încăperi pentru producerea şi stocarea energiei din surse regenerabile; de asemenea, sunt eligibile utilităţile şi branşamentele necesare proiectului de investiţie în limita a 10% din valoarea eligibilă a acestuia;
d) achiziţionarea, inclusiv în leasing, de noi instalaţii, maşini
şi echipamente necesare activităţii, inclusiv pentru valorificarea reziduurilor forestiere (rumeguş, lemn inutilizabil industrial etc.) şi pentru producerea de energie din surse regenerabile, îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing, precum şi pentru recoltarea (în cazul produselor tehnologice complexe), transportul şi procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase);
e) achiziţii, inclusiv în leasing financiar de noi mijloace de transport specializate.
Bunurile second hand nu sunt eligibile prin prezenta schemă. Sunt considerate eligibile doar imobilizările corporale noi.

2. Investiţii necorporale

Cheltuielile referitoare la investiţiile iniţiale în imobilizări necorporale care vor fi identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, vizează următoarele:
a) organizarea si implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
b) cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
c) achiziţionarea de software, indentificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Condiţii de finanţare

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 200 milioane euro, contribuţie publică. Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minim 5.000 euro, echivalent în lei.
Valoarea maximă a ajutorului în cadrul schemei nu poate depăşi 3.000.000 euro/proiect.
Proiectele de investiţii ale căror cheltuieli eligibile depăşesc suma de 50 milioane euro nu sunt eligibile.
Intensitatea brută a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme este:
n pentru IMM-uri:
a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în regiunea Bucureşti-Ilfov;
b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în celelalte şapte regiuni de dezvoltare.
n pentru întreprinderi mari:
a) 20% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor care se realizează în regiunea Bucureşti-Ilfov;
b) 25% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în celelalte şapte regiuni de dezvoltare.

Termen limită

Perioada de depunere este 2 iulie – 14 august 2012.

 Eva ADAM