Se înfiinţeză Camerele Agricole!

Camerele agricole sunt instituţii private de interes public, nonprofit, cu personalitate juridică, iar cele judeţene pot înfiinţa camere agricole zonale fără personalitate juridică.
Camerele agricole se constituie în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui judeţ şi vor fi structurate astfel: camere agricole judeţene, la nivel judeţean, formate din colegiu judeţean şi birou permanent; Camera Agricolă Naţională, la nivel naţional, coordonatoare a activităţii camerelor agricole judeţene, formată din Colegiul Naţional, Prezidiu şi Birou permanent. La nivel judeţean, prin decizia Comitetului Naţional de Iniţiativă, s-a constituit comitetul judeţean de iniţiativă, format din 11 membri. Dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau discriminări, oricărui cetăţean român ori cetăţean străin al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfăşoară activităţi cu profil agricol sau asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor ori crescător de animale şi se regăseşte în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private sau ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi este membru de drept al camerei agricole judeţene. În cazul în care alegătorul este un reprezentant al unei structuri economice, va prezenta o împuternicire eliberată de aceasta.

Fiecare alegător are dreptul la un singur vot!

Dreptul de vot se exercită numai în baza actului de identitate valabil şi numai în localitatea arondată secţiei de votare în care alegătorul îşi desfăşoară activitatea specifică.
Alegerea membrilor colegiului judeţean al camerei agricole se face prin vot, într-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului camerei agricole judeţene propuse de către:
asociaţii profesionale reprezentative din domeniul agricol şi conexe, constituite şi înregistrate la nivel judeţean – 10 locuri; patronate din domeniul agricol şi conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare – 2 locuri; sindicate din domeniul agricol şi conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare – 2 locuri; cooperative agricole, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare – 2 locuri; ocoalele silvice private ale proprietarilor de păduri şi ale composesoratelor – 1 loc; colegiul medicilor veterinari – 1 loc; instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă – 1 loc; fermieri înscrişi în listele electorale, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia – 3 locuri; fermieri tineri, cu vârsta până în 30 ani, înscrişi în listele electorale, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia – 3 locuri.

Înregistrarea candidaturilor

Urmare a deciziei Comitetului Naţional de Iniţiativă din data de 12.09.2012, termenul de depunere a candidaturilor a fost prelungit până la data de 26.09.2012, urmând ca şi restul calendarului să sufere modificări ce vor fi comunicate ulterior (dată alegeri etc.). Lista de candidaţi depusă de asociaţii va fi însoţită de următoarele documente: statut; hotărâre judecătorească; certificat înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor; bilanţ la 31.12.2011. Fermierii care candidează independent, precum şi tinerii fermieri, depun cerere de candidatură însoţită de copie B.I./C.I. şi de lista de susţinători. Secţia de votare se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinătoare colegiilor judeţene. Responsabil de amenajarea secţiei de votare este primarul.

Data organizării alegerilor

Aceasta a fost fixată pentru ziua de 7 octombrie 2012, între orele 08.00-18.00. Biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene este format din 7 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 4 membri. Membrii biroului permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene se aleg prin vot direct, secret şi succesiv de către membrii colegiului judeţean al camerelor agricole judeţene, în următoarea ordine: preşedinte, vicepreşedinte şi membri. Secretarul este desemnat de către preşedinte, dintre ceilalţi 5 membri ai biroului.
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene trebuie să fie fermieri, absolvenţi de studii superioare de specialitate şi cu o vechime de minimum 10 ani în domeniile de activitate prevăzute de prezenta lege. Odată cu înfiinţarea Camerelor Agricole, se încearcă găsirea unui loc pe piaţă pentru producătorii agricoli. Fermierii sunt pregătiţi informal de membrii Direcţiei Agricole Argeş pentru ceea ce înseamnă alegerea membrilor colegiului judeţean al Camerelor Agricole. În cadrul acestei Camere Agricole, se discută strategiile de dezvoltare a agriculturii, existând în acelaşi timp şi un segment administrativ-operaţional despre care Florin Povarnă, coordonatorul judeţean al Compartimentului de Dezvoltare Rurală, a spus: “Sunt foarte multe nevoi neacoperite, spre exemplu în formarea pieţelor agricole. Trebuie să se ştie clar care este locul producătorilor agricoli pe piaţa agricolă, să se regleze şi să se realizeze pieţe directe pentru aceştia”, a explicat acesta în ceea ce priveşte rolul Camerelor Agricole pentru fermieri, despre care spune că de la 1 ianuarie 2013 ar trebui să fie deja funcţionale. “Este foarte important că aceste Camere Agricole sunt formate şi cotrolate de ei, de oameni, fără implicare politică”, a  adăugat şi Corneliu Vasilescu, directorul DADR Argeş.

ARGEȘUL DE NORD

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

<span>%d</span> blogeri au apreciat: