Arhivă pentru iulie, 2012

Un nou început la Corbi

Posted in eveniment rural with tags , , , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Numai cine n-a trăit cumplita bătălie electorală pentru alegerile din 10 iunie poate trata cu superficialitate schimbarea impusă de populaţie în acestă comună cu oameni vrednici, care rămăsese de căruţă, judecând după localităţile din nordul Argeşului. Pe cât de mult s-au bucurat pesediştii la Nucşoara, pe atât s-au întristat la Corbi, unde nu credeau că fostul primar Mihai Ungurenuş nu va mai câştiga încă un mandat! Dacă îndrăznea cineva din exterior să spună că Virgil Baciu era omul potrivit pentru a pune lucrurile în matca lor firească, risca să se aleagă cu capul spart!… Bun organizator, spirit întreprinzător, acesta a reuşit să strângă în jurul său o echipă puternică, împreună cu care a convins lumea printr-o mulţime de dialoguri directe că era ultimul tren spre un altfel de viitor. Încet, încet, oamenii s-au convins că localitatea nu putea merge mai departe cu un primar care bătuse pasul pe loc timp de 8 ani şi care se lăuda cu realizări închipuite. Drumurile erau la pământ, mizeria era la ea acasă, apa ajungea numai la o parte dintre locuitori, deşi se băgaseră multe miliarde în pământ, canalizarea – un vis – drumurile de câmp impracticabile ş.a.m.d. Virgil Baciu şi echipa sa a sunat trezirea la realitatea de coşmar în care trăiau oamenii locului. În noaptea alegerilor, primăria a fost înconjurată de sute de oameni revoltaţi pe primarul care se agăţa de putere. Speriat, acesta a cerut ajutorul mascaţilor. Cuminţenia gospodarilor corbeni nu s-a dezminţit nici de astă dată. Virgil Baciu a fost purtat pe braţe în acea noapte care se destrăma sub noii zori. Şi atunci a înţeles că nu-i putea dezamăgi pe cei care credeau că el îi putea salva de la nimicnicie.
Constituirea noii administraţii publice locale, în prezenţa senatorului Mircea Andrei, liderul PDL Argeş, realizată în 28 iunie, a reprezentat un nou început pentru întreaga comunitate. Iată care este componenţa legislativului instalat pentru un mandat de 4 ani: Virgil Baciu – primar; dr. Ion Săvescu – viceprimar şi consilierii locali Vişinel Banu, Midorel Bădescu, Dan Aldea, Dionisia Burilă, Gheorghe Dedinoiu şi Tiberiu Zaharia (PDL); Mihai Ungurenuş, C-tin Mogoiu, Gheorghe Comănescu, Gheorghe Moroiu, Iosif Mogoiu (USL); Ion Maria (PP-DD).

Recuperarea timpului pierdut şi a decalajelor

Acesta este principalul obiectiv al noului primar pentru primul său mandat. Virgil Baciu cunoaşte perfect situaţia în care a preluat administraţia. Şi ca un om pragmatic, venit din lumea afacerilor, care nu permite lucrul făcut în dorul lelii, şi-a propus să reorganizeze primăria. Până
la sfârşitul lunii iulie vrea să le pună la dispoziţie colaboratorilor fişele posturilor, actualizate cu prevederile legii, astfel ca fiecare să ştie ce are de făcut şi care îi sunt competenţele.
Primul pas spre eficientizarea activităţii este conştientizarea fiecăruia asupra responsabilităţilor care-i revin şi a obligativităţii de a-şi face datoria. “Administraţia publică locală din Corbi şi aparatul propriu al primarului trebuie să devină funcţionale în cel mai scurt timp. Atunci când nu vom mai avea timpi morţi şi ne vom pune fiecare în slujba cetăţeanului, pentru a-i rezolva prompt problemele, putem începe să sperăm că vom reuşi în proiectele noastre. Eu mizez enorm pe sprijinul oamenilor de bine din comună, convins că reuşitele sunt posibile numai prin unirea tuturor, nu prin dezbinările de până acum, care încă se perpetuează în timp, datorită unora care nu înţeleg spiritul democraţiei”, spune Virgil Baciu.
În paralel, a început repararea drumurilor comunale, cu cel de la Poenărei, şi de câmp, aşa cum s-a angajat în campania electorală. Cele mai mari bătăi de cap îi dau problemele legate de distribuţia apei, acolo unde există reţea şi căutarea unor soluţii de continuare a lucrărilor începute acum mai bine de 7 ani şi lăsate de izbelişte. Noul primar din Corbi este un om pentru care nu există imposibilul, ci numai neputinţa nerecunoscută. Şi este convins că alături de gospodarii comunei va reuşi să recupereze decalajele şi să depăşească alte localităţi care, neavând motorul ambiţiei corbene, ar putea înregistra pierderi de viteză, pentru că nu au planuri clare de dezvoltare pe baze durabile…

Vladimir ALBU

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎNTR-UN GRAD DE HANDICAP

Posted in INFO UTILE with tags on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Cererea-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 din HG nr. 430/2008. Cererea-tip de evaluare complexă poate fi obţinută de pe site-urile direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, denumite în continuare DGASPC, primăria de domiciliu sau din alte surse. Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
–  cerere-tip de evaluare complexă;
– copie de pe documentele de identitate;
– documente medicale;
– ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 6. Documentele medicale menţionate la dosar sunt:
– referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
– scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;
– investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.
Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare:
– se depune de către persoana solicitantă la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC;
– în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;
– se transmite serviciului de evaluare complexă, obligatoriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, de către primărie, şi în termen de 24 ore de la înregistrare, de către DGASPC. Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele menţionate mai sus, şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare. Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă. În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză.

ANEXA Nr. 4 la metodologie

    CERERE-TIP de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap

    Nr. ………………./……………..

    Doamnă/Domnule Director,

Subsemnatul(a) ………………………………, domiciliat(ă) în …………………….., str. ……………………………… nr. …., bl. …., sc. ….., et. ………, ap. ………, sectorul/judeţul …………………….., telefonul ………….., actul de identitate …….. seria ………… nr. ……………….., CNP ………………………………, solicit evaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în vederea încadrării într-un grad de handicap.           Data                                                       Semnătura ……………..                                          …………………

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
– copie de pe documentele de identitate;
–  documente medicale:  referat stare prezentă, de la medicul specialist;  scrisoare medicală-tip, de la medicul de familie;  anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu.

 Doamnei/Domnului Director al DGASPC al Judeţului Argeş …………………

Vladimir ALBU

Doru Panţeru rămâne primar la Ciofrângeni

Posted in actualitate with tags , , , , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Fratele mai mare al viceprimarului din comuna vecină, Poienarii de Argeş, este un om uns cu toate alifiile. Şi el s-a dat pe lângă PDL atâta timp cât a sperat să fie “premiat” şi să scape de ceva probleme cu justiţia. Un veritabil cameleon politic, care a luat primul mandat de primar în 2000 sub sigla ApR, pentru a trece 2 ani mai târziu la fostul PDSR. Mult mai şmecher decât predecesorii şi, de ce să nu recunoaştem, mai gospodar, şi-a atras simpatia oamenilor, reuşind, iată, să-şi treacă în cont al patrulea mandat în fruntea comunei. Extrem de dur cu adversarii politici, a uzat fără reţineri de toate mijloacele pentru a-i anihila, câştigându-şi reputaţia că aduce la oricare alegeri peste 85-90% din voturile cetăţenilor comunei pentru PSD. Tradiţia s-a păstrat şi la ultimele alegeri locale. Primarul Doru Florin Panţeru are la dispoziţie un legislativ local format din 11 consilieri, după cum urmează: D-tru Bica, Vasile Ologu, Iulian Ciucar-Cincă, Ana Maria Sabie, Gheorghe Diaconescu, Ion Preoteasa, Ovidiu Matei, Gheorghe Blejan (viceprimar), Vasile Iana (USL); Claudian Badea (PDL); Dumitru Manga (PP-DD).

Dan BASARAB

Tigveni: încă un mandat pentru Slătineanu

Posted in actualitate with tags , , , , , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Acesta este al treilea pentru liberalul Doru Dumitru Slătineanu, care în 2004 a schimbat cariera de profesor de la Curtea de Argeş cu cea de primar în comuna natală. Alături, de la primul mandat îi stă vicele Constantin Smeu, atras în 2005 de la PRM. Manevrele primarului erau cât pe ce să lase PDL fără listă de candidaţi.
Diversiunea i-a asigurat victoria şi moralitatea procedeelor de obţinere o lasă pe seama altora, câtă vreme are 9 consilieri din totalul de 13: Constantin Smeu (viceprimar), Constantin Papa, Nicolae Gîlcescu, Corneliu Bucătaru, Dana Chiroiu, Ion Baciu, Gheorghe Piele, Filofteia Cărămidaru, Nicolae Olteanu (USL); Cristian Obrocea, Vasile Filip, Alin Piele (PDL), Elena Popa (PP-DD).

Dan BASARAB

La Cepari, cu Minculete înainte!

Posted in actualitate with tags , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Gheorghe Minculete e primar din 2000, când a obţinut primul mandat ca oştean al tribunului Vadim Tudor. Numai că a trecut apoi la PSD şi a rămas în fruntea comunei şi după trecutele alegeri. Trecerea vicelui Cristian Ciobanu la PDL, n-a fost de ajuns pentru a-l scoate la pensie. Scorul consilierilor locali a rămas egal, 5-5. USL: Iulian Danciu, Gheorghe Petrescu, Nicolae Găvan, Nicolae Sanda şi Constantin Vasile; PDL: Cristian Ciobanu (reales viceprimar), Gheorghe Diaconu, Dumitru Preda, Mihai Radu şi Dumitru Dinţulescu; PP-DD: Florin Prodan.

Dan BASARAB

Nimic nou la Şuici şi Sălătrucu

Posted in actualitate on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Constantin Iatagan şi Nicolae Langer şi-au păstrat posturile de primari şi viceprimarii şi după alegerile din 10 iunie. Aşa a hotărât poporul şi comentariile nu-şi mai au rostul. Totuşi, trebuie precizat că Iatagan a câştigat primul mandat la Şuici în 2004, ca membru al PD, după care a trecut rapid la PSD, unde le-a câştigat pe celelalte. La fel şi Langer, numai că a fost la PRM, trecând la “roşii” în primăvara lui 2008. Tabloul celor două administraţii publice locale din nordul Văii Topologului se prezintă astfel:
Şuici – primar Constantin Iatagan; viceprimar – Constantin Găbrian; Ion Rudeanu, Constantin Oprescu, Gheorghe Balotă, Constantin Şerban, Gheorghe Hirică, Sorin Constantin Niţă, Constantin Preda, Gheorghe Paraschiva (toţi USL); Delia Săvulescu (PDL) şi Dumitru Cojocărel (PRM).
Sălătrucu – primar Nicolae Langer; viceprimar Constantin Olteanu; consilieri locali – Adrian Iancu, Cristian Niţă, Vasilica Rădulescu, Constantin Ogradă, Ion Cătălin Tudose, Doru Mutu, Viorel Popa (toţi de la USL); Alexandru Ciolovan (PDL); Ion Găvan (PRM) şi Nicolae Apostu (PP-DD).

Dan BASARAB

Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinesc pentru reducerea perioadei de suspendare de la 90/60 zile la 30 zile?

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. on iulie 27, 2012 by argesuldenord

– Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 zile conform art. 221 al. 1 din R.A.O.U.G. 195/2002 republicat, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
b) a obţinut permis de conducere cu cel puţin 1 an înainte de săvârşirea faptei;
c) în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, nu a beneficiat de o astfel de măsură;
d) în ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule.
Conducătorul de autovehicul nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
a) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
b) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
c) a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice au stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului;
d) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.

ARGEŞUL DE NORD

Care este termenul de plată a amenzilor?

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. on iulie 27, 2012 by argesuldenord

– Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 20 puncte amenda, contravenientul poate achita pe loc jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. Dacă procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost primit prin poştă, se poate achita jumătate din minimul amenzii în acelaşi termen de 2 zile lucrătoare de la data ridicării corespondenţei. După trecerea celor 2 zile lucrătoare de la comunicare, contravenientul plăteşte integral valoarea amenzii stabilite prin procesul verbal de catre agentul constatator.

ARGEŞUL DE NORD

Ce autovehicule putem conduce cu permis de categoria B1?

Posted in Ne-am interesat pentru Dvs. on iulie 27, 2012 by argesuldenord

– În conformitate cu prevederile art. 30, al. 1, lit. l din Regulamentul de aplicare al OUGR nr. 195/2002 – modif. şi rep. – acest permis oferă posibilitatea de a conduce un autovehicul cu trei sau patru roţi, având masa proprie peste 400 kg., dar nu mai mare de 550 kg şi echipat cu un motor cu ardere internă cu capacitate cilindrică mai mare de 45 cmc., sau cu orice alt motor cu o putere echivalentă ori cu viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h.

ARGEŞUL DE NORD

Picătura de credinţă – Gurie Grosu, jurnalul unui mitropolit

Posted in editorial with tags , , on iulie 27, 2012 by argesuldenord

Majoritatea mănăstirilor noastre – îndeosebi acelea care sunt şi monumente istorice – deţin o Carte de Aur (sau de Onoare), în care personalităţile care trec pe acolo, dar şi vizitatorii, îşi aştern gândurile şi impresiile privitoare la aşezămintele respective. Tot în paginile acestor cărţi sunt consemnate şi vizitele canonice întreprinse de ierarhul locului. Aşa încât, aceste cărţi devin nu o dată o cronică sui-generis a unei epoci.
Pe când eram stareţ la Sinaia, am descoperit în Cartea de Aur faptul surprinzător că la acea mânăstire, în 1919, se desfăşurase prima şedinţă a celui dintâi guvern al României întregite, adevăr atestat şi de semnăturile autografe ale miniştrilor respectivi… Mai târziu, la Mănăstirea Cernica, unde am stăreţit, de asemenea, am găsit în Cartea de Aur o însemnare inedită – şi emoţionantă, prin conţinutul ei – lăsată de Tudor Arghezi, în 1964.
Pe aceasta şi aceea aparţinând lui Pierre Emmanuel le-am reprodus, de altfel, însoţite de explicaţiile de rigoare, în revista “Manuscriptum”, la sfârşitul anilor ‘80 ai secolului trecut. O Carte de Aur, inaugurată în 1937, an gravat pe copertă, deţine şi Sfânta Mânăstire Nămăieşti din Eparhia Argeşului şi Muscelului, străveche vatră monahală aflată la opt kilometri depărtare de oraşul Câmpulung. Se află menţionată în paginile ei prima vizită canonică efec-tuată de patriarhul Justinian Marina în calitate de întâistătător al Bisericii noastre îndată după întronizarea sa din 6 iunie 1948. Însă piesa cea mai interesantă, de-a dreptul surprinzătoare, din cuprinsul acestei cărţi, o constituie amplul text cu care se deschide, semnat de fostul mitropolit Gurie Grosu al Basarabiei (1928-1936).
Textul înaltului ierarh contrastează atât cu întinderea impresiilor – câteva rânduri sau câteva fraze – care se pun pe hârtie în asemenea împrejurări, cât şi cu specificul lor. Textul lui Gurie Grosu are echivalentul a opt pagini dactilo, pe de o parte, iar pe de alta este o mărturisire legată de starea sufletească a mitropolitului care fusese forţat să se pensioneze în urma unui proces regizat cu grijă din umbră. Ne aflăm mai degrabă în faţa unui scurt jurnal ţinut de Gurie Grosu în decurs de trei zile (7-10 septembrie 1937).
Aflăm din el că fostului mitropolit al Basarabiei i se impusese să părăsească nu numai reşedinţa arhiepiscopală din Chişinău, dar şi pământul dintre Prut şi Nistru. Mai aflăm că a petrecut o vară – vara anului 1937 – într-o vilă aşezată în imediata apropiere a Mănăstirii Nămăieşti, în al cărei locaş se şi îmbisericea temporar, tratat cu mult respect şi cu multă solicitudine de maicile chinoviei pentru care are numai cuvinte de gratitudine şi de laudă… De la ele a cules o serie de date privitoare la originea cuvântului Nămăieşti, respectiv, la tradiţia referitoare la începuturile vieţii monahale sihăstreşti de aici. Chiar şi la prima lectură a textului, se vede limpede că emană de la un om evlavios, călugăr şi ierarh autentic, care, după nedreptăţile îndurate, întocmai ca Sfântul Ioan Gură de Aur la sfârşitul vieţii, nu pregetă să exclame: “Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”
Înainte de a reproduce integral această mărturie inedită, se cuvine să reamintim că Gurie Grosu (1877-1943) şi-a împletit de timpuriu viaţa cu monahismul şi cu Biserica Ortodoxă. După ce absolvă trei trepte de învăţământ teologic, este călugărit şi apoi hirotonit ieromonah, la vârsta de 25 ani. Şapte ani mai târziu devine arhimandrit, iar în 1920 – episcop.
Din 1921 deţine demnitatea de arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului, iar în 1928 devine mitropolit al Basarabiei, provincie pentru a cărei realipire la România, în 1918, luptase cu tot sufletul şi din toate puterile. Aşa cum spuneam, înlăturarea (deghizată în pensionare) a mitropolitului Gurie Grosu din scaunul de mitropolit al Basarabiei, asemănătoare până la identitate cu înlăturarea din treaptă a mitropoliţilor primaţi Ghenadie Petrescu şi Atanasie Mironescu şi chiar cu punerea în retragere de către regimul comunist a mitropolitului Vasile Lăzărescu (1961), a fost consecinţa unui plan. Se dorea înlăturarea lui Gurie Grosu şi aceasta din motive de răzbunare, întrucât, cu prilejul unei vizite oficiale efectuate la Chişinău de regele Carol II, acesta – deşi nu fusese uns de Biserică la urcarea pe tron! – dorise, după normele monarhice bizantine însuşite de Biserica noastră, să intre, la momentul consacrat, în timpul Liturghiei, în altar prin Uşile Împărăteşti.
Atunci, în văzul şi auzul a sute de oameni aflaţi în catedrala mitropolitană din Chişinău, Gurie Grosu i s-a aşezat înainte şi i-a spus: “Măria Ta! Asta s-o faci când vei veni cu coroana pe cap şi cu soţie legiuită!” Dublă aluzie: la faptul că regele Carol al II-lea nu fusese învestit, uns de Biserică, la urcarea sa pe tron, respectiv la faptul că monarhul se despărţise de “soţia legiuită” (regina Elena) şi trăia nelegitim cu Elena Lupescu…
Într-o carte apărută în anul 1996 şi intitulată “Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia”, autorul ei, Boris Buzilă, s-a aplecat îndelung asupra procesului – de mare răsunet în epocă – intentat mitropolitului Gurie Grosu şi a stabilit ceea ce ştia toată lumea: că Gurie Grosu fusese de o cinste ireproşabilă şi că în urma acestui montaj judiciar se dorise îndepărtarea sa din scaunul vlădicesc al Chişinăului.
Din această perspectivă trebuie abordate paginile pe care Gurie Grosu le-a aşternut în Cartea de Aur, în septembrie 1937, la Mănăstirea Nămăieşti şi înţeleasă amărăciunea din sufletul său.

ÎPS Calinic Argeşeanul