Totul despre Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – Axa Prioritară 1: “Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DMI 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” – Sprijin financiar de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Obiectivul programului: consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv; crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor.
Beneficiari eligibili: pot beneficia de alocare financiară nerambursabilă persoanele juridice care sunt întreprinderi mici sau mijlocii (aşa cum sunt definite în Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare) care depun proiecte în cadrul prezentei scheme de finanţare şi care îndeplinesc următoarele condiţii specifice:
1. sunt întreprinderi mici, cu un număr cuprins între 10 şi 49 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010
sau
2. sunt întreprinderi mijlocii, cu un număr cuprins între 50 şi 249 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, echivalent în lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010
și
3. sunt înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
4. Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în România şi are codul/codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicită finanţare nerambursabilă înscrise în certificatul constatator (codul/codurile CAEN pentru care solicită finanţare pot fi atât coduri CAEN principale, cât şi alte coduri CAEN secundare înscrise în certificatul constatator.

Activităţi eligibile

În cadrul operaţiunii a) Sprijin pentru consolidarea şi moder-nizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, Schema de finanţare A1 – Sprijin financiar în valoarea de până la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii, se finanţează următoarele activităţi:
– crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie);
– extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie;
– diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii;
– modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unui amplasament existent; (ex.: modernizare instalaţii, echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie), echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior;
– achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebrevetate;
– achiziţia de servicii de consultanţă şi instruire specializată strict legate de activităţile de investiţii specificate anterior.

Termenul limită

1. Apelul 4 de proiecte a fost lansat pe data de 22.11.2011 şi va rămâne deschis până pe data de 31.05.2012, ora 16.00.
2. Înscrierea on-line a proiectelor s-a deschis pe data de 12.01.2012, ora 09.00, în cadrul secţiunii speciale deschise pe site-ul web al OI IMM: http://oiimm.mimmcma.ro/;
3. Aplicaţia de înregistrare on-line va rămâne deschisă şi se vor putea înscrie proiecte individuale până la data de 31.05.2012, ora 16.00.

Sprijin pentru consultanţă acordat IMM

Operaţiunea “Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinde-rilor mici şi mijlocii”, din cadrul DMI 1.3, se implementează prin schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”, aprobată prin Ordinul nr. 480/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi are ca scop creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin achiziţionarea de servicii de consultanţă nelegate de activitatea curentă a firmei.
Obiective:
– Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv.
– Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor.
Solicitanții pot fi: microîntreprinderi; întreprinderile mici; întreprinderile mijlocii; societăţile cooperative.

Tipuri de proiecte

– Elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi crearea de noi produse şi/sau servicii şi tehnologii;
– Elaborarea de planuri de afaceri, studii de prefezabilitate şi/sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente şi competitive, precum şi pentru crearea de produse competitive;
– Elaborarea de studii şi strategii de management, marketing şi/sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect;
– Elaborarea de strategii de mediatizare şi planuri de promovare pentru un anumit proiect;
– Elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi stimulare a resurselor umane în vederea extinderii afacerii sau implementării unui anumit proiect;
– Elaborarea de studii asupra protecţiei proprietăţii intelectuale;
– Elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente şi soluţii informatice sau pentru un domeniu precizat;
– Elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic pentru transferul afacerii.

Modul de finanţare al proiectelor

Bugetul pentru acest apel de proiecte este de 84 milioane lei. Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile.
Data limită pentru depunerea cererii de finantare: apelul 2 de proiecte se lansează pe data de 15.02.2012 şi va rămâne deschis până pe data de 28.09.2012, ora 14.00. În această perioadă vor fi lansate succesiv 3 sesiuni de depunere şi evaluare, respectiv:
Sesiunea I (martie):
a) Înregistrarea on-line şi depunerea proiectelor la sediul OI IMM se va face începând cu data de 01.03.2012, ora 09.00 şi până pe data de 30.03.2012, ora 14.00.
b) Evaluarea şi selecţia proiectelor finanţabile şi informarea solicitanţilor privind finanţabilitatea proiectelor lor va avea loc în perioada 01.04.-31.05.2012.
Sesiunea II (iunie):
Se lansează cu condiţia ca bugetul apelului să nu se fi epuizat la nivelul proiectelor declarate finanţabile după evaluarea proiectelor depuse în cadrul primei sesiuni (sesiunea martie).
a) Înregistrarea on-line şi depunerea proiectelor la sediul OI IMM se va face începând cu data de 01.06.2012, ora 09.00 şi până pe data de 29.06.2012, ora 14.00.
b) Evaluarea şi selecţia proiectelor finanţabile şi informarea solicitanţilor privind finanţabilitatea proiectelor lor va avea loc în perioada 02.07.-31.08.2012.
Sesiunea III (septembrie): S
e lansează cu condiţia ca bugetul apelului să nu se fi epuizat la nivelul proiectelor declarate finanţabile după evaluarea proiectelor depuse în cadrul sesiunilor I şi II cumulate.
a) Înregistrarea on-line şi depunerea proiectelor la sediul OI IMM se va face începând cu data de 03.09.2012, ora 09.00 şi până pe data de 28.09.2012, ora 14.00.
b) Evaluarea şi selecţia proiectelor finanţabile şi informarea solicitanţilor privind finanţabilitatea proiectelor lor va avea loc în perioada 01.10.-30.11.2012.
1. Înregistrarea on-line a proiectelor se va face utilizând aplicaţia informatică special elaborată în acest scop, postată pe site-ul OI IMM.
2. Proiectele vor fi depuse la sediul OI IMM, din str. Ernest Juvara, nr. 3-7, sect. 6, Bucureşti, Cod Poştal 1060104 (luni-joi, între orele 09.00-16.00 şi vineri, 09.00-14.00) sau la sediul oricărui Oficiu Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie (OTIMMC).
3. În cazul utilizării serviciilor de poştă/curierat, va fi luată în consideraţie data şi ora predării proiectului către cărăuş, înscrisă în documentul de expediţie şi care trebuie să se încadreze în intervalul precizat la pct. a) ale celor 3 sesiuni de mai sus.

Eva ADAM

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: