Totul despre Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice

Măsura 313 “Încurajarea activităţilor turistice” se încadrează în Axa III – “Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.
Obiectivele specifice se referă la:
1. Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei.
2. Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism.
3. Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice.
4. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.
Obiectivele operaţionale se referă la:
1. Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mică.
2. Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică.
3. Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. Solicitanţi eligibili pot fi:
– micro-întreprinderile;
– persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici), care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoana fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar in situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale cererii de finanţare; – comunele, prin reprezentanţii lor legali, conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);
– ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.
Această măsură poate finanţa următoarele tipuri de investiţii:
a) Investiţii în infrastructura de primire turistică:
– construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistică (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistică realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere;
– pentru investiţii în structuri de primire turistică altele decât cele de agroturism, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele;
– pentru investiţiile în agroturism, structura de primire turistică, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă.
b) Investiţii în activităţi recreaţionale I. Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică, precum: amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting etc.
c) Investiţii în infrastructură la scară mică, precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice etc:
I. construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării şi vizitării turistice;
II. dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistică din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale;
III. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc.;
IV. investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex.: construcţii, plan înclinat etc.), recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor;
V. investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, al “olăritului”, al “cioplitorilor în lemn” etc.);
d) dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărţi, planuri ale localităţilor, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare şi/sau promovare.

Alocarea financiară

Pentru investiţiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 200.000 euro/proiect. Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la:
– 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 euro/proiect în cazul proiectelor de investiţii în agroturism; –
85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 euro/proiect, în cazul proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale;
– 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 euro/proiect pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural.
ATENŢIE! Costurile eligibile, reprezentând investiţiile de promovare aferente componentei d, trebuie să se încadreze în limita a 10.000 euro. Costurile eligibile reprezentând investiţiile de creare site-uri web trebuie să se încadreze în limita a 5.500 euro.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 euro.
Data limită: proiectele se depun în perioada 17 aprilie – 16 mai 2012.

Eva ADAM

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: