Totul despre Măsura 142 – Înfiinţarea grupurilor de producători, Axa I – “Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”

Măsura 142 se încadrează în Axa I – “Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier” şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectoarelor primare agricol şi silvic, prin dezvoltarea echilibrată a relaţiilor dintre producători şi sectoarele de procesare şi comercializare, precum şi adaptarea producţiei din punct de vedere calitativ şi cantitativ la cerinţele consumatorilor. Obiectivul specific al măsurii este încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol şi silvic în vederea obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri.

Descrierea procedurii oficiale pentru recunoaşterea grupurilor, inclusiv criteriile de recunoaştere

vigoare, grupurile de producători sunt recunoscute de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care este responsabil pentru:
a) analiza şi decizia privind recunoaşterea grupului de producători;
b) verificarea periodică a condiţiilor de recunoaştere;
c) emiterea şi înregistrarea avizului de recunoaştere al grupului de producători într-un registru special, înfiinţat în acest scop;
d) retragerea Avizului de recunoaştere acordat grupului de producători, în situaţia în care acesta a fost obţinut prin prezentarea de date neconforme realităţii, precum şi atunci când obligaţiile faţă de membrii grupurilor de producători, cuprinse în actul constitutiv, nu mai sunt respectate.
IMPORTANT! Legislaţia naţională în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005 şi Ordinul MADR nr. 171 din 13 martie 2006 cu modificările şi completările ulterioare) prevede în principal, următoarele criterii de recunoaştere ale grupului de producători:
1. Să fie persoană juridică înfiinţată la iniţiativa producătorilor agricoli şi forestieri, cu scopul de a comercializa în comun produsele agricole şi silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:
a) planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate;
b) promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii săi;
c) reducerea costurilor de producţie şi stabilirea preţurilor la producător;
d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calitaţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţienerea şi/sau promovarea biodiversităţii.
2. Alte condiţii de recunoaştere se referă la:
a) grupul de producători este format din cel puţin 5 membri;
b) să comercializeze cel puţin 75% din producţia proprie obţinută prin intermediul grupului de producători;
c) dovedeşte prin evidenţa contabilă că are înregistrată o valoare minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicită recunoaşterea, de cel puţin 10.000 euro, echivalent în lei;
d) deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;
e) membrii grupului de producători au obligaţia de a plăti contribuţiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupului de producători.
3. Să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligaţiile membrilor şi ale grupului de producători.
4. Să dispună de organe de conducere şi mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul comercial şi financiar pentru funcţionarea grupului de producători.

Solicitanţii

În cadrul Măsurii 142 se acordă sprijin pentru grupurile de producători recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare, care activează în următoarele sectoare:
1. Sectorul agricol:
– culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rădăcinoase câmp); – horticultură (flori, plante ornamentale); – viticultură (viţă de vie pentru vin); – creşterea animalelor pentru lapte; – creşterea animalelor (excluzând laptele); – granivore (porci şi păsări); – mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea animalelor).
2. Sectorul forestier:
– produse lemnoase; – produse nelemnoase.
Pentru obţinerea avizului de recunoaştere, grupul de producători trebuie să se adreseze Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului unde acesta îşi desfăşoară activitatea. Condiţiile de recunoaştere a grupurilor de producători vor putea fi revizuite într-o perioadă de 2 ani de la lansarea programului.

Alocare financiară

Contribuţia publică aferentă Măsurii 142, este de 138.855.905 euro, din care 20% – contribuţia Guvernului României; 80% – contribuţia Uniunii Europene. Sprijinul financiar pentru această măsură este nerambursabil şi este de 138.855.905 euro. Fondurile disponibile pentru Măsura 142 “înfiinţarea grupurilor de producători” sunt de 6.942.795 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 142 este de: 100.000 euro/anul I, 100.000 euro/an II, 80.000 euro/an III, 60.000 euro/an IV, 50.000 euro/An V.

Data limită pentru depunerea cererii de finanţare:

Deschisă continuu până la epuizarea fondurilor!

Eva ADAM

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

<span>%d</span> blogeri au apreciat: