Breviar Juridic – A apărut Legea privind înfiinţarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 15 din data de 7 ianuarie 2011 a fost publicată Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Noul act normativ stabileşte modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, zonale, judeţene, regionale şi a Camerei Agricole Naţionale.
* Forma juridică şi scopul înfiinţării camerelor agricole
Camerele agricole sunt instituţii de utilitate publică, nonprofit, cu personalitate juridică. Scopul acestora este de a reprezenta, promova şi ocroti interesele agriculturii, zootehniei şi silviculturii, precum şi de a contribui la sporirea producţiei tuturor ramurilor agricole, zootehnice şi silvice. Potrivit actului normativ, camerele agricole au rol consultativ şi reprezintă principalul partener de dialog al autorităţii publice centrale cu competenţe în domeniile agriculturii şi conexe, precum şi al celorlalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, pe domeniile de competenţă. Camerele agricole pot înfiinţa societăţi comerciale potrivit legislaţiei în vigoare.
* Organizarea camerelor agricole
Camerele agricole se constituie în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui colegiu zonal şi vor fi organizate astfel:
– la nivel zonal, colegiul zonal al camerei agricole zonale;
– la nivel judeţean, colegiul judeţean al camerei agricole judeţene;
– la nivel regional, colegiul regional al camerei agricole regionale;
– la nivel naţional, Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale.
* Organizarea alegerilor pentru camerele agricole
Organizarea alegerilor se realizează de către comitete de iniţiativă ce se vor înfiinţa la nivel naţional, judeţean şi regional, din care fac parte reprezentanţi ai formelor asociative din agricultură, reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Mediului şi Pădurilor, iar din comitetul înfiinţat la nivel naţional vor face parte şi 8 membri ai Parlamentului României, din comisiile de agricultură. Comitetele de iniţiativă judeţene, regionale şi naţionale se dizolvă, de drept, după validarea alegerilor şi atribuţiile acestora vor fi preluate de colegiile camerelor agricole judeţene, regionale şi al Camerei Agricole Naţionale.
* Sistemul electiv
Dreptul de vot aparţine oricărui cetăţean român ori cetăţean străin al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfăşoară activităţi cu profil agricol sau asimilat şi îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:
– este agricultor, silvicultor sau crescător de animale şi se regăseşte în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a ocoalelor silvice private;
– este membru al asociaţiilor profesionale, al sindicatelor şi patronatelor din agricultură sau din domeniile conexe, constituite în conformitate cu prevederile legale.
Alegerea membrilor colegiului zonal al camerei agricole zonale se face prin vot într-un singur tur de scrutin, pe lista colegiului camerei agricole zonale propusă de către:
– asociaţii din domeniul agricol şi silvic, constituite şi înregistrate la nivel judeţean, în conformitate cu prevederile legale, şi grupuri de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
– patronate din domeniul agricol şi conex;
– sindicate din domeniul agricol şi conex;
– cooperative agricole;
– reprezentanţi ai proprietarilor de păduri şi ai composesoratelor;
– colegiul medicilor veterinari;
– instituţii de învăţământ şi cercetare agricolă;
– fermierii înscrişi în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
* Aparatul tehnic operaţional
Aparatul tehnic operaţional este constituit din personal contractual angajat de camerele agricole judeţene, regionale şi de Camera Agricolă Naţională.
* Finanţarea
Finanţarea aparatului tehnic operaţional se realizează din: cotizaţii ale agricultorilor membri ai camerelor agricole; dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de camere; venituri realizate din activităţi economice directe; donaţii şi/sau sponsorizări; resurse obţinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru plata serviciilor de asistenţă acordate fermierilor de către aparatul tehnic operaţional; alte venituri prevăzute de lege.
* Relaţia cu autorităţile administraţiei publice
Actul normativ stabileşte că este obligatorie consultarea camerelor agricole zonale, judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale de către toate autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, înaintea luării deciziilor cu privire la programele de dezvoltare locală, la implementarea unor industrii ce ar putea afecta exploataţiile agricole şi spaţiul rural, precum şi pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Pentru realizarea programelor prevăzute anterior este obligatorie obţinerea avizului camerelor agricole zonale, judeţene, regionale sau al Camerei Agricole Naţionale.
* Alte dispoziţii
Actul normativ mai cuprinde: reglementări ample referitoare la atribuţiile camerelor agricole organizate la fiecare nivel – zonal, judeţean, regional şi naţional, precum şi dispoziţii referitoare la controlul finanţării, răspunderile, contravenţiile şi sancţiunile în legătură cu aplicarea legii. Primele alegeri pentru camerele agricole zonale se organizează în termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a legii, data urmând a fi stabilită prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, cu cel puţin 60 zile înainte de organizarea acestora.
Adriana DOBRE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: