Picătura de credinţă – Arhiereul lui Hristos, Daniel Patriarhul, sub Acoperământul Maicii Domnului

Biserica Neamului Românesc a ales şi a întronizat, la sfârşitul lunii de toamnă multicoloră şi începutul lunii octombrie 2007, pe Patriarhul Daniel. Negreşit, avem bucuria să întâmpinăm, cu cinstire, pe cel mai bogat ierarh, ajuns Patriarh, în realizări cărturăreşti, culturale, sociale, administrative şi economice din şirul celor cinci predecesori ai săi, în libertate democratică.
Aşezând în pagină bogăţia harului revărsată peste cei cinci înaintaşi întru patriarhat putem, cu bucurie multă, să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea dată Bisericii Străbune.
Un conducător, şi de data aceasta al Bisericii, este un dar al lui Dumnezeu. Spornica împlinire din cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pe care a slujit-o 17 ani cu elan duhovnicesc şi gospodăresc, pilduitor, ne îndrituieşte să sperăm la un iureş de împliniri crescânde în istoria contemporană a Bisericii Ortodoxe Române.
Pentru aceasta este necesar să ascultăm şi să răspundem la cererea Sanctităţii Sale, Daniel Patriarhul: “Totodată, cerem întregului cler, tuturor monahilor şi monahiilor, tuturor credincioşilor şi credincioaselor Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi din afara graniţelor României să ne ajute în slujirea noastră cu rugăciunile lor şi cu fapta lor cea bună, ca, împreună, să ne bucurăm cu toţii de binecuvântarea Prea Sfintei Treimi şi de lucrarea liturgică, pastorală şi misionară a Bisericii noastre”.
În magistrala cuvântare din ziua întronizării ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Sanctitatea Sa, Daniel, a prezentat programul lucrării sale viitoare: “Cea dintâi dorinţă şi cea dintâi datorie a noastră, ca nou patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, constă în păstrarea, preţuirea şi cultivarea moştenirii spirituale luminoase pe care ne-a lăsat-o Fericitul întru pomenire Părintele nostru Patriarh Teoctist, pilda de înţelepciune şi răbdare, de iubire frăţească faţă de toţi creştinii ortodocşi, pilda de bunătate faţă de toţi creştinii, faţă de toţi oamenii credincioşi şi faţă de toţi oamenii făcători de pace şi de bine. În al doilea rând, datoria noastră constantă este promovarea comuniunii frăţeşti, a coresponsabilităţii şi a conlucrării cu toţi ierarhii din Sfântul Sinod, pentru a păstra şi apăra credinţa ortodoxă şi unitatea Bisericii noastre, precum şi de a găsi împreună cu Înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile lor, împreună cu clerul şi credincioşii mireni ortodocşi, căi şi mijloace corespunzătoare pentru adâncirea şi îmbogăţirea vieţii spirituale şi a lucrării misionare în parohiile, mănăstirile, şcolile de teologie, instituţiile culturale şi instiuţiile social-caritative ale Bisericii noastre, pe baza experienţei de până acum şi potrivit noilor provocări care vin din partea societăţii contemporane, din ce în ce mai secularizate. Această societate – adesea, mai mult indiferentă decât necredincioasă – are nevoie de Biserică, întrucât are nevoie de vindecare şi de comuniune spirituală, tocmai, pentru că identifică libertatea persoanei cu individualismul egoist şi cu posesia lucrurilor limitate şi trecătoare; or, viaţa omenească nu se poate construi temeinic şi constant pe zidul spiritual al uitării de Dumnezeu şi de vocaţia cerească sau transcendentă a persoanei umane. O altă dorinţă a noastră, care devine o datorie, este intensificarea misiunii spirituale a Bisericii în societate, dincolo de zidurile lăcaşurilor de cult, prin intermediul a două reţele bisericeşti ortodoxe la nivel naţional, şi anume: radio şi televiziunea, precum şi un cotidian al Bisericii. Experienţa cumulată în acest sens de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, precum şi de alte mitropolii sau eparhii din Biserica noastră, ne dă speranţa că ceea ce este necesar poate deveni posibil prin coresponsabilitate şi conlucrare frăţească, precum şi prin bunăvoinţa persoanelor şi instituţiilor care vor să ajute Biserica, pentru ca ea să contribuie, la rândul său, şi mai mult la viaţa spirituală şi socială a ţării noastre.”
Iată, aşadar, programul Sanctităţii Sale Daniel, noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Într-un ton cu totul părintesc, Sanctitatea Sa, Daniel, a găsit cuvânt bun şi pentru cei care încurajează sau critică: “Mulţumim şi celor ce ne încurajează şi celor care ne critică, dacă totul este spre folosul mântuirii credincioşilor şi spre binele Bisericii. Când greşim, trebuie să ne pocăim, să cerem iertare şi să ne îndreptăm, iar când facem binele, rugăm să fim ajutaţi şi mai mult, cu fapta, tot spre binele vieţii şi al lucrării Bisericii.”
Ca o rază a soarelui ce alunecă pe deasupra firii, noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Sanctitatea Sa, Daniel, mulţumeşte lui Dumnezeu pentru darurile Sale revărsate asupra Bisericii, mult încercată, şi nădăjduieşte şi în rugăciuni de ajutor în responsabila lucrare: “De asemenea, ne punem nădejdea în rugăciunile, sfatul bun şi ajutorul tuturor fraţilor ierarhi din Sfântul Sinod, împreună slujitori şi împreună-păstori cu noi în Biserica lui Hristos din Poporul Român.”
Lucrarea de mâine a Sanctitaţii Sale, Daniel, a început chiar cu data de 1 octombrie 2007, atunci când Biserica Sărbătoreşte Acoperământul Maicii Domnului. Aşadar, Arhiereul lui Hristos, Daniel Patriarhul, are în slăvita şi mult încercata sa lucrare Acoperământul Maicii Domnului!
ÎPS Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: