Arhivă pentru Mai, 2010

Slujbă de hram la Retevoieşti

Posted in eveniment rural with tags , , , on Mai 29, 2010 by argesuldenord

Biserica parohiei Retevoieşti şi-a serbat hramul Sfânta Treime pe 24 mai. Cu această ocazie, enoriaşii satului, la invitaţia preoţilor slujitori, fraţii Mihail şi Romică Moraru, au venit îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, în frumoasele costume populare tradiţionale, pentru a se bucura împreună cu acest prilej. Slujba deosebită a fost oficiată de un sobor numeros de preoţi, doisprezece la număr şi un diacon. În mijlocul credincioşilor au fost prezente oficialităţi locale, precum primarul comunei Pietroşani, Eugeniu Pătru, primarul comunei Domneşti, Nicolae Smădu, dar şi prefectul judeţului Argeş, Gogu Davidescu, fiu al comunei. La finalul Sfintei Liturghii, s-a săvârşit parastasul pentru pomenirea celor care au ostenit la construirea sfintei biserici, în anul 1795, în timpul record de 11 luni.
Eva ADAM

Reclame

Ziua comunei Valea Iaşului

Posted in eveniment rural with tags , , , , on Mai 29, 2010 by argesuldenord

Luni, 24 mai, în comuna situată la 5 km de prima capitală a Ţării Româneşti, străbătută de două drumuri naţionale şi cu vechime multiseculară a fost mare sărbătoare. Locuitorii celor 9 sate – Valea Iaşului, atestat documentar printr-un hrisov cu pecetea lui Radu de la Afumaţi, ginerele Sf. Neagoe Basarab, ctitorul Mănăstirii Argeşului, datată 4 aprilie 1523, Bădila, Bărbălăteşti, Borovineşti, Cerbureni, Mustăţeşti, Ungureni, Valea Uleului – s-au strâns la Căminul Cultural de la Mustăţeşti pentru a aniversa împlinirea a 535 ani de existenţă atestată documentar a satului Cerbureni (hrisovul de danie către Mănăstirea Argeşului emis de Cancelaria voievodală a lui Basarab cel Bătrân din 2 iunie 1475), precum şi Ziua Comunei.
Aleşii locali, în frunte cu primarul Nicolae Barbu şi viceprimarul Marian Olărescu au fost gazdele perfecte pentru fiii satului reveniţi la vetrele părinteşti, ca şi pentru invitaţii acestora. În ciuda crizei, programul manifestărilor a fost destul de bogat, cu distribuire de diplome şi premii, precum şi cu programe artistice prezentate atât de artişti consacraţi, cât şi de cei locali, aspiranţi la glorie, care deocamdată activează în cadrul formaţiunilor artistice locale coordonate de directorul Căminului Cultural, Sorin Calea.

Diplome, premii şi serbare câmpenească

Sute de localnici, fii ai satului şi invitaţi ai acestora, s-au adunat la Căminul Cultural de la Mustăţeşti pentru a cinsti evenimentul. Partidele politice au fost reprezentate destul de slab. Excepţie a făcut PSD, căci deputatul Mircea Drăghici n-a lipsit din Colegiu şi, în plus, a fost reprezentatul direct al liderului judeţean Constantin Nicolescu, în numele căruia a înmânat primarului şi o plachetă din partea Consiliului Judeţean. Celelalte instituţii judeţene, inclusiv Prefectura, au strălucit prin absenţă, deşi comunitatea locală a trimis invitaţiile de rigoare. Singurul care a avut eleganţa de a se scuza telefonic a fost subprefectul maghiar Zoltan Kalman, care avea o nuntă programată la Craiova. În rest, pauză, că doar nu e an electoral!
Festivităţile au debutat prin salutul primarului Barbu, după care s-au înmânat 11 titluri de cetăţeni de onoare pentru foşti aleşi locali şi fii ai satului, ale căror nume şi fapte cinstesc locurile der baştină. N-au lipsit nici 2 distincţii post-mortem, pentru fostul director de şcoală, prof. Ion Ionescu şi pentru fostul primar Eugen Teculescu, prins de revoluţie la post. S-au acordat şi diplome de fidelitate şi premii băneşti de câte 200 lei familiilor cu peste 50 ani de convieţuire. Diploma de excelenţă şi-a ridicat-o numai deputatul Drăghici, restul nominalizaţilor având posibilitatea să intre în posesia distincţiilor în proxima campanie electorală.
Buna dispoziţie a fost întreţinută de ansamblurile “Doina Argeşului” şi “Dorul”, conduse de fiul satului, Dorin Oancea, de solistul Graţian Bădescu şi grupul folcloric din Arefu şi de formaţiunile locale. Manifestarea s-a încheiat printr-o serbare câmpenească, prelungită până târziu.
La Mulţi Ani, Valea Iaşului!
Vladimir ALBU

Alegeri în cadrul Adunării Eparhiale Argeş

Posted in religie with tags , , , on Mai 29, 2010 by argesuldenord

În Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a avut loc întrunirea membrilor Adunării Eparhiale. Evenimentul s-a desfăşurat marţi, 11 mai 2010, în Sala Manole, din incinta Palatului Arhiepiscopal, sub preşedinţia Înalt Prea Sfinţitului Părinte Calinic, fiind prezenţi toţi deputaţii desemnaţi în urma alegerilor organizate conform statului de organizare şi funcţionare a B.O.R. în luna aprilie a acestui an. Lucrările şedinţei au fost deschise de gazdă, care a mulţumit tuturor pentru prezenţă, urându-le succes în noua activitate. În cadrul şedinţei au fost alese comisiile care îşi vor desfăşura activitatea în perioada 2010-2014 în cadrul Adunării Eparhiale. Adunarea Eparhială este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei şi se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului. Coform Statutului de organizare şi funcţionare al B.O.R, în Eparhia Argeşului şi Muscelului, în urma alegerilor organizate în luna aprilie au fost aleşi 30 membri şi încă 6 deputaţi onorifici, după cum urmează: Călin Andrei – primarul municipiului Câmpulung-Muscel; George Caval – director BRD Argeş; Gheorghe Davidescu, prefectul judeţului Argeş; Ion Cârstoiu, subprefect al judeţului Argeş; Florin Tecău – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş; Tudor Pendiuc, primarul municipiului Piteşti; Ioan Cozma, manager Dr. Oetker; Nicolae Diaconu, primarul municipiului Curtea de Argeş; Radu Dumitrache, director; Mircea Diaconu, senator; Dan Ion Vasile, economist; Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni; Constantin Ivan, director; Marian Mocăniţă – director; Nicolae Popescu – general; Gheorghe Alecsei – director ATS; Nicolae Smădu, primarul comunei Domneşti; Dorin Mărăşoiu; Emil Ene; Marian Sima; P.C. Pr. Marian Arsene; P.C. Pr. Marius Costache; P.C. Pr. Andrei Diaconescu; P.C. Pr. Viorel Iosif; P.C. Pr. Ion Isăroiu; P.C. Pr. Cristian Palmeş; P.C. Pr. Vasile Sorescu; P.C. Pr. Mihail Ştefan; P.C. Pr. Florian Tudor; P.C. Pr. Ioan Urs. Deputaţi onorifici: Constantin Nicolescu, preşedintele C.J. Argeş; Gheorghe Boţârcă, primarul oraşului Topoloveni; ing. Dina Marin Dina; judecătorul Ion Rebeca; dr. Viorel State, P.C. Pr. Constantin Tarbă.
Membrii mireni în Adunarea Eparhială se aleg de către delegaţii consiliilor parohiale, constituiţi în colegii electorale mireneşti, pe circumscripţii. Membrii clerici în Adunarea eparhială se aleg de către toţi preoţii şi diaconii în funcţie, constituiţi în colegii electorale preoţeşti, pe circumscripţii. Membrii Adunării Eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de 4 ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.
Atribuţiile Adunării Eparhiale sunt următoarele:
a) susţine interesele şi drepturile Bisericii şi ale Eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare şi regulamentare bisericeşti;
b) veghează la respectarea, în cuprinsul Eparhiei, a măsurilor cu caracter unitar prevăzute de Statut, regulamentele bisericeşti şi de hotărârile organismelor bisericeşti centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile şi imobile ale unităţilor de cult din întreaga Eparhie, precum şi a altor bunuri patrimoniale, culturale şi epitropeşti ale acestora;
c) susţine instituţiile şi aşezămintele culturale, social-filantropice şi economice ale Eparhiei;
d) aprobă înfiinţarea, desfiinţarea şi delimitarea teritorială a protopopiatelor, la propunerea Consiliului Eparhial.
e) deleagă un cleric şi 2 mireni, dintre membrii Adunării Eparhiale ca reprezentanţi eparhiali în Adunarea Naţională Bisericească;
f) alege membrii Consiliului Eparhial, la propunerea chiriarhului;
g) alege cei 3 membri ai Consistoriului Eparhial şi pe cei 2 supleanţi, la propunerea chiriarhului;
h) desemnează, la propunerea chiriarhului, 1, 2 sau 3 clerici, ca membri în Consistoriul Mitropolitan;
i) aprobă raportul general anual întocmit de Consiliul Eparhial şi hotărăşte măsuri pentru o bună desfăşurare a activităţilor Eparhiei;
j) aprobă contul de execuţie bugetară şi bilanţul financiar contabil al Eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor sale, precum şi măsuri pentru asigurarea bunurilor bisericeşti;
k) aprobă bugetul general al Eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale;
l) hotărăşte cu privire la modul de administrare a bunurilor Eparhiei, precum şi ale instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;
m) exercită orice alte atribuţii date prin prezentul statut şi regulamentele bisericeşti.
Art. 93 – (1) Adunarea Eparhială se întruneşte în şedinţă anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în şedinte extraordinare, ori de câte ori este nevoie.
Roxana MOLDOVAN

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, cei întocmai cu Apostolii

Posted in religie with tags , , on Mai 29, 2010 by argesuldenord

Dacă istoricul Eusebiu de Cezareea (sec. IV d.H.) nu ne-ar fi lăsat în Istoria Bisericească însemnările sale preţioase, acum am fi mult prea săraci în cunoaşterea adevărurilor din primele veacuri creştine. Duhul Sfânt, Carele pretutindeni este şi pe toate le împlineşte, şi-a întins aripile Sale ocrotitoare peste toate veacurile. Şi asupra lui Eusebiu de Cezareea, plinirea Duhului Sfânt a fost excepţională. Printre preţioasele date istorice, un capitol special cuprinde viaţa Sfântului Constantin cel Mare şi a mamei sale, Elena. Ei nu sunt sărbătoriţi ca regi sau împăraţi, ci ca pilde vii de smerenie şi viaţă vrednică de urmat.
După cum se ştie, n-au făcut parte din ierarhie şi nici din tagma monahală. Ceea ce a aureolat viaţa de sfinţenie a fost apostolatul lor prin decretarea libertăţii Bisericii creştine şi recunoaşterea ei ca instituţie spirituală a lumii. Aşa cum se ştie, Sfânta Elena, mama Împăratului Constantin cel Mare, era din neamul nostru traco-dac, iar Constanţiu Clor era roman, din familie împărătească. El moare de tânăr, în anul 306, iar fiul său, Constantin, este ales împărat în locul tatălui său. Aflăm din sfintele istorii că Elena împărăteasa era o mare luptătoare ca militar.
De aceea, a fost singura femeie care a purtat “virtutea militară”. Dar nu numai aceasta era virtutea ei cea mai mare. Citim cu admiraţie cum şi-a eliberat toţi sclavii şi a desfiinţat de la curte suita de doamne şi domniţe, care huzureau în lux, intrigi şi lucruri nefolositoare. Se îngrijea de familiile sărace, de orfani şi bolnavi, fiind considerată o adevărată mamă, nu numai împărăteasă şi doamnă. Fiind botezată creştină din fragedă copilărie, gândul ei era mereu la pacea imperiului şi mai ales la libertatea religioasă. Cuprinsă de mare iubire pentru Hristos Domnul, a săpat pe Golgota şi a găsit crucea pe care a fost răstignit.
Crucea Mântuitorului a fost înălţată la 14 septembrie 327, eveniment epocal care a determinat întărirea în credinţa creştină ortodoxă. Sfârşindu-se firul vieţii pământeşti, a fost aşezată în biserica “Sfinţii Apostoli” din Constantinopole, ctitoria Sfinţilor Împăraţi, apoi a fost dusă la Roma. Tronul ei şi o parte din sicriu se află expuse la Muzeul Vatican. Sfântul Constantin cel Mare, fiul cel preaiubit al mamei sale, Elena, a avut o mare binecuvântare de la Dumnezeu ca să fie oblăduit de sfânta sa mamă cea mai mare parte a vieţii sale.
Hotărât lucru, dacă azi Sfântul Constantin este prăznuit în întreaga lume alături de sfânta mamă Elena, aceasta se datorează, mai ales, că a ascultat şi a împlinit sfaturile preţioase ale mamei sale. Sfântul Constantin cel Mare, după ce ajunge împărat, înainte de a se lupta cu Maxenţiu, vede pe cer chipul luminos al Crucii lui Hristos cu inscripţia: “În acest semn vei învinge!”, vedenie avută, se pare, prin părţile noastre româneşti, la Dervent-Ostrov, în anul 312.
După ce învinge pe păgânul Maxenţiu, dimpreună cu Liciniu, dau Edictul de la Milano, în 313, recunoscând libertatea mult aşteptată a Bisericii creştine. Din 18 septembrie 324, Sfântul Constantin ajunge singur stăpânitor al Imperiului de Răsărit şi Apus, începând mari reforme. Între reformele întreprinse se înscriu cu precădere:
– La anul 318 decretează înfiinţarea justiţiei şi a instanţelor episcopale;
– Întăreşte graniţele imperiului până în părţile noastre. Îl găsim la Romula-Molva, însoţit de episcopul locului, Ştefan;
– În anul 321 dă un decret pentru organizarea Bisericii creştine şi orânduieşte prăznuirea Duminicii în întreg imperiul;
– În acelaşi an, 321, începe lupta împotriva carpilor, triburi de daci liberi, care atacau imperiul, şi învingându-i, împăratul ia şi numele de “Maximus Carpicum”, după cum a ridicat un arc de triumf la Roma;
– Reface trei poduri impresionante peste Dunăre: Sucidava (Celei), Drobeta Turnu Severin şi Cernavodă pentru a organiza rezistenţa împotriva popoarelor migratoare;
– În anul 322 învinge pe sarmaţi, iar în 323 pe goţii care ocupaseră populaţia daco-romană;
– Convoacă primul Sinod Ecumenic la Niceea, în anul 325, unde s-au strâns 318 Sfinţi Părinţi dând cele 7 articole din Simbolul de credinţă;
– Construieşte noul oraş pe care-l va numi Constantinopol, inaugurat la 11 mai 330, cu o grandioasă prăznuire. Lasă prin testament Imperiul Roman de Răsărit şi Apus fiilor săi: a) Constantin al II-lea – Britania, Galia şi Spania; b) Constans – Italia, Iliricum şi Africa; c) Constanţiu (Dalmatius) – Peninsula Balcanică şi Asia. Înainte de a muri, are o vedenie care l-a determinat să dorească botezul creştin. Episcopul Eusebiu de Nicomidia, la reşedinţa imperială din Nicomidia, îi săvârşeşte Sfânta Taină a Botezului, despre care Eusebiu de Cezareea a scris pe larg în “Istoria” sa bisericească.
La 21 mai 337, marele Împărat al Răsăritului şi Apusului, Constantin cel Mare şi Sfânt, păşeşte spre zările albastre ale Cerului, iar trupul lui a fost aşezat în biserica “Sfinţilor Apostoli” din iubitul său oraş, Constantinopol. Peste veacuri, Sfinţii Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena, primesc cinstirea după cuviinţă a tuturor creştinilor din lume. În România sunt numeroase biserici închinate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Catedrala Patriarhală este pusă sub patronajul sfânt al Sfinţilor Împăraţi, şi aceasta nu în mod întâmplător. Cred nestrămutat că Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au călcat cu piciorul lor nu numai pe Dunăre cu corăbiile în cetatea Celei, ci, trecând peste podurile făcute, au ajuns şi în părţile noastre argeşene. Încă mai era cetatea Argesis!
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, vă rugăm să ne întăriţi în credinţă şi să fim statornici!
ÎPS CALINIC

Horoscop luna iunie 2010

Posted in horoscop with tags , , on Mai 29, 2010 by argesuldenord

Berbec
Luna iunie se anunţă la fel de bună ca precedenta. Veţi întări colaborările, veţi face foarte multe deplasări, veţi vorbi la telefon tot timpul, veţi primi faxuri, e-mail-uri, scrisori şi veţi trimite la fel de multe. Este o lună în care vă place să fiţi înconjurat de prieteni.
Taur
Iunie este o lună veselă şi mai ales prosperă. Începutul lui iunie va face ceva mai comunicativ şi mai tolerant. Între 7 şi 20 iunie 2010, reveniţi la un oarecare egoism, dar Venus intră în zodia dumneavoastră şi vă face mai blând şi mai generos. Finalul lunii iunie este foarte vesel şi puteţi să vă ocupaţi mai mult de prietenii dumneavoastră.
Gemeni
Reveniţi asupra multor probleme rămase nerezolvate. Simţiţi nevoia să alegeţi o direcţie de acţiune şi presimţiţi gravitatea momentului. Până spre finalul lunii, nu veţi face altceva decât să vă tot întoarceţi asupra trecutului şi să faceţi mici plăţi înainte, pe măsură ce mai puneţi ceva la punct. Sunteţi mai hotărât şi mai consecvent cu propriile decizii. Nimic nu vă poate sta în cale şi nimic nu vă poate face să vă schimbaţi direcţia.
Rac
După 4 iunie, vă face mare plăcere să fiţi singur. Nu prea mai suportaţi mediile gălăgioase. S-ar putea să vă luaţi de muncă acasă. Sunteţi studios, chiar obsedat de detalii. Este posibil ca la serviciu să urmeze o perioadă de inspecţii. În general, în iunie nu se întâmplă mare lucru şi vă cam plictisiţi, cel puţin până pe 20 iunie. După 27 iunie deveniţi mai energic.
Leu
Pe 4 iunie veţi afla veşti bune de la partenerii dumneavoastră. Beneficiaţi de prieteni care vă vor fi de mare ajutor. Va trebui să învăţaţi să vă cultivaţi relaţiile de prietenie la locul de muncă şi să acordaţi mai multă atenţie celorlalţi decât propriei persoane. Chiar dacă evenimentele se succed încet, paşii dumneavoastră sunt foarte siguri. Sunt posibile promovări pe care le meritaţi.
Fecioară
După 7 iunie, deveniţi încăpăţânat, dar în sens benefic. Reuşiţi să asimilaţi toate schimbările survenite. După 15 iunie este posibil să mai aveţi o pasă de îndoieli şi de teamă vizavi de ce va urma, dar vă va trece destul de repede. Lucrurile încep să se aşeze din ce în ce mai bine. Beneficiaţi în continuare de sprijinul unor persoane influente.
Balanță
Lucrurile vă merg cum nu se poate mai bine pe toate planurile. Agenda dumneavoastră este atât de încărcată, încât nu ştiţi cum să îi mai faceţi faţă. Vă hotărâţi să nu mai ţineţi cont de sfaturile celorlalţi; vreţi să faceţi totul aşa cum vă taie capul. Se va dovedi o atitudine hazardată, pentru că după 4 iunie, chiar dacă nu vi se întâmplă nimic rău, realizaţi că lumea nu se învârte în jurul dumneavoastră, dar se poate învârti foarte armonios pentru toată lumea.
Scorpion
Şi în iunie veţi profita de contracte avantajoase. Chiar dacă unii asociaţi vor dori să insitaţi asupra unor probleme considerate depăşite, nu e cazul să vă faceţi probleme din acest punct de vedere. Pot apărea amânări sau reveniri asupra unor detalii. Sunteţi scump la vorbă şi preferaţi să manipulaţi prin alte metode. Aveţi suficientă răbdare pentru a duce totul pe făgaşul scontat.
Săgetător
După 4 iunie, partenerii dumneavoastră vor deveni mai maleabili. Este posibil să rediscutaţi o parte din termenii contractului iniţial. Ar fi bine să îi acceptaţi. Aveţi mult de lucru, dar nici satisfacţiile nu se vor lăsa aşteptate. Mediul în care lucraţi este foarte cald, partenerii sunt inteligenţi – aveţi o echipă grozavă!
Capricorn
În iunie pot apărea multe probleme la serviciu. Este posibil să fiţi nevoit să reveniţi asupra unor lucrări din luna precedentă. Sunteţi prea încăpăţânat şi vreţi să faceţi numai cum ştiţi dumneavoastră. Aveţi nevoie de multă linişte când lucraţi. Vă epuizaţi destul de uşor, aşa că aveţi grijă. Sunteţi un pic prea chiţibuşar. Dacă aţi renunţa să staţi trei ceasuri pe un detaliu, poate v-ar fi mai uşor. 
Vărsător
Să nu credeţi că totul a fost pus la punct. În linii mari, aveţi dreptate, dar va trebui să priviţi lucrurile mai în amănunt. Nu e bine să vă grăbiţi. Pot apărea întârzieri, dar pe 20 iunie v-aţi apucat deja de treabă. Este posibil să primiţi veşti care vă vor tăia un pic din elan, cel puţin în prima jumătate a lunii iunie, dar vă sfătuim să vă înarmaţi cu răbdare.
Pești
După 4 iunie, închideţi uşile şi ferestrele şi nu suportaţi să fiţi deranjat. Preferaţi să vă luaţi de lucru acasă. Este luna în care veţi face destul de multe drumuri, mai ales după data de 8 iunie. Acest lucru vă va obosi şi mai mult. Spre sfârşitul lunii, reuşiţi să vă găsiţi liniştea şi buna dispoziţie. Tot atunci vă vor surâde noi şanse profesionale.
Roxana MOLDOVAN

Eclere cu cremă şi ciocolată

Posted in Info culinar with tags , , on Mai 29, 2010 by argesuldenord

Ingrediente
Aluat: 1 cană de ulei; 1 şi 1/2 cană de apă; 2 căni de făină; 6 ouă.
Crema pentru eclere: 1 litru de lapte; 8 linguri de făină; 250 gr. zahăr; zahăr vanilat sau vanilină (2 plicuri); 150 gr. unt.
Glazură: 8 linguri de zahăr; 4 linguri de apă; 2 linguri cacao; 100 gr. unt.
Preparare:
1. PREPARAREA ALUATULUI
Apa şi uleiul se pun la fiert într-o oală de dimensiune medie. Când a început să fiarbă, se adaugă făina dintr-o dată şi se mestecă continuu, ca să nu se formeze cocoloaşe. După ce s-a încorporat toată făina, o laşi să se răcească. După ce s-a răcit, pui ouăle unul câte unul. Pui aluatul într-o pungă pe care o tai la un colţ şi formezi eclerele (lungi cam de 5 cm şi grosuţe cât un deget). Le dai la cuptor la foc potrivit (170 grade C), timp de 30 minute.
2. PREPARAREA CREMEI
Într-o farfurie amesteci zahărul cu făina, le pui peste lapte şi le amesteci până se îngroaşă. Când e aproape gata, se pune untul şi amesteci până se omogenizează, o dai deoparte şi pui repede cele două pliculeţe de vanilină sau zahăr vanilat.
3. PREPARAREA GLAZURII
Într-un ibric pui apa şi zahărul. Când a început să fiarbă, pui 2 linguri de cacao, apoi untul şi mesteci până se omogenizează şi se formează ca o smântână mai lichidă. După ce ai format eclerele şi s-au răcit un pic, le tai pe lung, se scobesc şi se pune crema cu o formă de ornat, apoi partea de sus o dai prin glazură şi apoi le lipeşti.
POFTĂ BUNĂ!
Timp de preparare: 90’.
Complexitate: medie.
Roxana MOLDOVAN

Mâncărică din inimă de purcel cu sos (în oala sub presiune)

Posted in Info culinar with tags , , on Mai 29, 2010 by argesuldenord

Ingrediente: o inimă de porc spălată bine de sânge şi tăiate cu grijă toate venele şi arterele; un morcov (sau ţelină); 1/2 ardei gras; o bucăţică mică de praz (sau o ceapă mică); un pahar de vin; suc de roşii cât e nevoie; sare, piper şi foi de dafin.
Preparare: Tocăm mărunt morcovul, ardeiul gras mai măricel, prazul întreg, inima tăiată cuburi şi se pune o lingură de ulei. Se călesc bine în oala sub presiune fără să îi punem capacul şi amestecând mereu. După câteva minute se adaugă vinul, se lasă să se evapore alcoolul şi se adaugă şi sucul de roşii, eventual şi puţină apă, dacă e cazul sau supă. Lichidul trebuie să acopere carnea, dar să nu depăşească nivelul maxim care poate fi pus în oala sub presiune. Se adaugă puţină sare. Se pune capacul şi se lasă oala la foc mic să fiarbă 30-40 minute de când se ridică supapa. Se stinge focul şi se lasă să cadă singură supapa, ca să puteţi deschide oala.
Fără capac de data aceasta se continuă pe foc, se mai adaugă sare dacă e cazul şi acum se pune piperul şi foile de dafin, se mai dă un clocot şi mâncărica e gata. Sosul scade mult şi se îngroaşă.
E bine dacă nu aţi pus prea mult lichid de la început, pentru ca după 20 minute de fierbere să stingeţi focul. Scoateţi capacul şi verificaţi nivelul lichidului, apoi se spală bine capacul şi mai ales gaura de aburi se şterge de apă şi se pune iar capacul. Mai continuaţi fierberea alte 20 minute de când începe să fluiere.
Complexitate: redusă.
Roxana MOLDOVAN