Alegeri în cadrul Adunării Eparhiale Argeş

În Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a avut loc întrunirea membrilor Adunării Eparhiale. Evenimentul s-a desfăşurat marţi, 11 mai 2010, în Sala Manole, din incinta Palatului Arhiepiscopal, sub preşedinţia Înalt Prea Sfinţitului Părinte Calinic, fiind prezenţi toţi deputaţii desemnaţi în urma alegerilor organizate conform statului de organizare şi funcţionare a B.O.R. în luna aprilie a acestui an. Lucrările şedinţei au fost deschise de gazdă, care a mulţumit tuturor pentru prezenţă, urându-le succes în noua activitate. În cadrul şedinţei au fost alese comisiile care îşi vor desfăşura activitatea în perioada 2010-2014 în cadrul Adunării Eparhiale. Adunarea Eparhială este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei şi se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă demnă de un creştin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului. Coform Statutului de organizare şi funcţionare al B.O.R, în Eparhia Argeşului şi Muscelului, în urma alegerilor organizate în luna aprilie au fost aleşi 30 membri şi încă 6 deputaţi onorifici, după cum urmează: Călin Andrei – primarul municipiului Câmpulung-Muscel; George Caval – director BRD Argeş; Gheorghe Davidescu, prefectul judeţului Argeş; Ion Cârstoiu, subprefect al judeţului Argeş; Florin Tecău – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş; Tudor Pendiuc, primarul municipiului Piteşti; Ioan Cozma, manager Dr. Oetker; Nicolae Diaconu, primarul municipiului Curtea de Argeş; Radu Dumitrache, director; Mircea Diaconu, senator; Dan Ion Vasile, economist; Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni; Constantin Ivan, director; Marian Mocăniţă – director; Nicolae Popescu – general; Gheorghe Alecsei – director ATS; Nicolae Smădu, primarul comunei Domneşti; Dorin Mărăşoiu; Emil Ene; Marian Sima; P.C. Pr. Marian Arsene; P.C. Pr. Marius Costache; P.C. Pr. Andrei Diaconescu; P.C. Pr. Viorel Iosif; P.C. Pr. Ion Isăroiu; P.C. Pr. Cristian Palmeş; P.C. Pr. Vasile Sorescu; P.C. Pr. Mihail Ştefan; P.C. Pr. Florian Tudor; P.C. Pr. Ioan Urs. Deputaţi onorifici: Constantin Nicolescu, preşedintele C.J. Argeş; Gheorghe Boţârcă, primarul oraşului Topoloveni; ing. Dina Marin Dina; judecătorul Ion Rebeca; dr. Viorel State, P.C. Pr. Constantin Tarbă.
Membrii mireni în Adunarea Eparhială se aleg de către delegaţii consiliilor parohiale, constituiţi în colegii electorale mireneşti, pe circumscripţii. Membrii clerici în Adunarea eparhială se aleg de către toţi preoţii şi diaconii în funcţie, constituiţi în colegii electorale preoţeşti, pe circumscripţii. Membrii Adunării Eparhiale, clerici şi mireni, se aleg pe termen de 4 ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.
Atribuţiile Adunării Eparhiale sunt următoarele:
a) susţine interesele şi drepturile Bisericii şi ale Eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare şi regulamentare bisericeşti;
b) veghează la respectarea, în cuprinsul Eparhiei, a măsurilor cu caracter unitar prevăzute de Statut, regulamentele bisericeşti şi de hotărârile organismelor bisericeşti centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile şi imobile ale unităţilor de cult din întreaga Eparhie, precum şi a altor bunuri patrimoniale, culturale şi epitropeşti ale acestora;
c) susţine instituţiile şi aşezămintele culturale, social-filantropice şi economice ale Eparhiei;
d) aprobă înfiinţarea, desfiinţarea şi delimitarea teritorială a protopopiatelor, la propunerea Consiliului Eparhial.
e) deleagă un cleric şi 2 mireni, dintre membrii Adunării Eparhiale ca reprezentanţi eparhiali în Adunarea Naţională Bisericească;
f) alege membrii Consiliului Eparhial, la propunerea chiriarhului;
g) alege cei 3 membri ai Consistoriului Eparhial şi pe cei 2 supleanţi, la propunerea chiriarhului;
h) desemnează, la propunerea chiriarhului, 1, 2 sau 3 clerici, ca membri în Consistoriul Mitropolitan;
i) aprobă raportul general anual întocmit de Consiliul Eparhial şi hotărăşte măsuri pentru o bună desfăşurare a activităţilor Eparhiei;
j) aprobă contul de execuţie bugetară şi bilanţul financiar contabil al Eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor sale, precum şi măsuri pentru asigurarea bunurilor bisericeşti;
k) aprobă bugetul general al Eparhiei, al instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale;
l) hotărăşte cu privire la modul de administrare a bunurilor Eparhiei, precum şi ale instituţiilor şi fundaţiilor eparhiale, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;
m) exercită orice alte atribuţii date prin prezentul statut şi regulamentele bisericeşti.
Art. 93 – (1) Adunarea Eparhială se întruneşte în şedinţă anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în şedinte extraordinare, ori de câte ori este nevoie.
Roxana MOLDOVAN

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: